Cử nhân Vật lý (Chương trình đào tạo: Công nghệ Cơ - Điện tử)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

 

Để giúp sinh viên nâng cao năng lực và mở rộng phạm vi hoạt động, làm việc sau khi tốt nghiệp; đáp ứng khả năng cập nhật, mở rộng kiến thức thích ứng với sự phát triển nghề nghiệp và nâng cao chuyên môn, từ năm học 2016-2017 chương trình đào tạo ngành Cử nhân Vật lý sẽ được thiết kế theo Chương trình đào tạo Công nghệ Cơ – Điện tử với các định hướng mềm dẻo và linh hoạt, đa ngành và liên ngành theo định hướng ứng dụng của khu công nghiệp Samsung Thái Nguyên, các khu công nghiệp trên địa bàn và cả nước.

1. Một số điểm nhấn của chương trình đào tạo

- Chuyên sâu về tự động hóa và điện tử nhằm:

+ Đáp ứng cao yêu cầu của thực tiễn; đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm và thoả mãn yêu cầu của nhà tuyển dụng.

+ Làm cho người học có khả năng tự nâng cao năng lực và mở rộng phạm vi hoạt động, làm việc sau khi tốt nghiệp; đáp ứng khả năng cập nhật, mở rộng kiến thức thích ứng với sự phát triển nghề nghiệp và chuyên môn;

+ Đạt được yêu cầu hội nhập quốc tế về chuẩn nội dung, hệ thống văn bằng và mô hình đào tạo;

- Chương trình được thiết kế với 135 TC, nhiều môn học đã được tích hợp nên chỉ còn 40 môn.

- Thời lượng thực hành chiếm từ 20 đến 25%.

2.      Một số điểm nhấn trong tổ chức đào tạo

Chọn 1 số giáo trình nước ngoài (phần kiến thức cơ bản) để giảng dạy nhằm tăng cường năng lực Tiếng Anh giúp người học dễ dàng làm việc trong các công ty nước ngoài.

- Đầu tư thiết bị hiện đại (theo công nghệ của CH Liên bang Đức) để phục vụ giảng dạy.

- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, tăng cường test online trong kiểm tra đánh giá.

- Bổ sung thêm các kỹ năng mềm cần thiết.

- Có sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư, chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường ký kết với các khu công nghiệp, doanh nghiệp để đưa sinh viên đến tham quan (mỗi kỳ ít nhất 1 lần SV được đến tham quan các công ty, doanh nghiệp), thực tập, làm đồ án tốt nghiệp bắt buộc phải đến các công ty, doanh nghiệp để thực hiện.

3.  Nội dung chương trình đào tạo
 

I. Phần kiễn thức chung: 48 tín chỉ

STT Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú
1 LLCT và pháp luật đại cương 12  
2 Ngoại ngữ 10  
3 Toán học và khoa học tự nhiên 26  
3.1 Kiến thức Toán 6  
3.2 Vật lý đại cương và thực hành VLĐC 17  
3.3 Tin học cơ sở 3  

II. Khối kiến thức cơ sở ngành: 48 tín chỉ

STT Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú
2.1 Tiếng Anh chuyên ngành 4  
2.2 Hình họa, vẽ kỹ thuật 3  
2.3 Kỹ thuật điện, điện tử 4 3TC LT; 1 TC TH
2.4 Linh kiện bán dẫn và vi mạch 3  
2.5 Cơ kỹ thuật 3  
2.6 Kỹ thuật số 3  
2.7 Đồ hoạ kỹ thuật và CAD 4 3TC LT; 1 TC TH
2.8 Thực tập điện tử học, kỹ thuật số và vi điều khiển 2  
2.9 Ngôn ngữ lập trình 4 3TC LT; 1 TC TH
2.10 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 3  
2.11 Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động 4 3TC LT; 1 TC TH
2.12 Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật 4 3TC LT; 1 TC TH
2.13 Thực tập điện, đo điện 2  
2.14 Công nghệ vi điện tử 3  
2.15 Đồ án môn học: Hệ thống cơ điện tử và nguyên lý, chi tiết máy 2  

III. Khối kiến thức chuyên ngành: 29 tín chỉ

STT Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú
3.1 Cơ điện tử 4 3TC LT; 1 TC TH
3.2 Vi xử lý và vi điều khiển 4 3TC LT; 1 TC TH
3.3 Xử lý ảnh công nghiệp 3  
3.4 Các hệ thống đo cơ, điện 4 3TC LT; 1 TC TH
3.5 Robot công nghiệp 4 2TC LT; 2 TC TH
3.6 Đồ án hệ thống đo cơ điện tử 2  
3.7 Đồ án thiết kế cơ điện tử, Robot 2  
3.8 Ứng dụng máy tính trong đo lường và điều khiển 3 (2TC LT; 1 TC TH) Tự chọn
3.9 Lập trình C trên nền Window 3 (2TC LT; 1 TC TH) Tự chọn
3.10 Thiết bị điện dân dụng 3 (2TC LT; 1 TC TH) Tự chọn
3.11 Kỹ thuật điều khiển robot 3 (2TC LT; 1 TC TH) Tự chọn

IV. Kiến thức bổ trợ ngành, thực tế, thực tập: 10 TC

STT Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú
4.1 Thực tập chuyên ngành 3  
4.2 Đồ án tốt nghiệp 7  
Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99