Toán ứng dụng
Ngành đào tạo: TOÁN ỨNG DỤNG (Applied Mathematics and Computation)
Chuyên ngành: Toán - Tin ứng dụng
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 7460112
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Vật lý, Ngữ văn;
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 25

SĐT trưởng khoa (PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy)

0912211858

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  • Lập trình viên: Bằng việc được trang bị nhiều ngôn ngữ lập trình, học viên có cơ hội lớn với vị trí lập trình viên chẳng hạn như lập trình viên C/C++, .NET, Java, PHP, lập trình ứng dụng trên mobile;
  • Nhân viên IT: Bao gồm các công việc của nhân viên kỹ thuật, nhân viên văn phòng, hỗ trợ kỹ thuật, Tester, phân tích nghiệp vụ;
  • Quản trị: Quản trị văn phòng, quản trị mạng, quản trị dự án, quản trị website, SEO;
  • Thiết kế: Thiết kế web, thiết kế đồ họa;
  • Thống kê: Nhân viên thống kê, phân tích số liệu, chuyên gia dự đoán; Hal Varian - hiện là kinh tế trưởng của công ty Google nhận định rằng “Thống kê – nghề mơ ước trong thập kỷ mới”
  • Giảng dạy, nghiên cứu: với một nền tảng Toán học, Tin học vững chắc, các cử nhân Toán – Tin ứng dụng có thể giảng dạy Toán học, Tin học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trung tâm Tin học và các trường trung học phổ thông. Hơn nữa, sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có khả năng tiếp tục học thêm hoặc tìm kiếm học bổng về các chương trình đào tạo nghiên cứu chuyên sâu như Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, Toán ứng dụng và Khoa học máy tính tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Tiếng Anh (1, 2, 3)
5 Tin học đại cương 6 Pháp luật đại cương
Kiến thức ngành/chuyên ngành
1 Quy hoạch tuyến tính 2 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
3 Toán rời rạc 4 Kỹ thuật lập trình (C/C++)
5 Xác suất thống kê 6 Lập trình hướng đối tượng (Java)
7 Xác suất nâng cao 8 Mạng máy tính
9 Giải tích số 10 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL)
11 Ngôn ngữ lập trình (Matlab) 12 Tương tác người – máy
13 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 14 Lập trình web (PHP)
15 Cơ sở dữ liệu 16 Lập trình ứng dụng với Java
17 Kiến trúc máy tính 18 Lập trình ứng dụng với .NET
19 Thống kê ứng dụng 20 Thực tập chuyên ngành
21 Tương tác người – máy 22 Đồ họa ứng dụng

Nội dung một số học phần bắt buộc

Toán rời rạc

Học phần hệ thống lại cho sinh viên các kiến thức cơ bản, củng cố các thuật toán cơ bản trên tập số nguyên vận dụng trong quá trình xử lí số nguyên lớn; giới thiệu nguyên lí cơ bản của phương pháp đếm và cách vận dụng chúng trong các bài toán thống kê; đồng thời giới thiệu phương pháp biểu diễn đồ thị trên máy tính và các thuật toán cơ bản trong đồ thị, các phương pháp duyệt cây và ứng dụng cây nhị phân tìm kiếm trong thực tiễn, những kiến thức cơ bản của Đại số Boole trong việc thiết kế, tối ưu mạch lôgic.

Xác suất thống kê

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phép thử ngẫu nhiên, biến cố, xác suất của biến cố, các phương pháp tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và phân phối của nó, các đặc trưng của đại lương ngẫu nhiên, một số phân phối thường gặp trong thực tế, luật số lớn và các định lý giới hạn. Giới thiệu cho sinh viên các bài toán cơ bản của thống kê và cách giải quyết các bài toán này, như bài toán ước lượng, bài toán kiểm định giả thiết, bài toán tương quan và hồi quy …

Ngôn ngữ lập trình

Cung cấp kiến thức tổng quan về ngôn ngữ lập trình; Không gian làm việc, các thành phần cơ bản, cách thực hiện lệnh trên màn hình làm việc của Matlab; Ứng dụng Matlab: sử dụng Matlab để giải quyết các bài toán về ma trận và hệ phương trình tuyến tính trong Đại số; Lập trình trong Matlab: cung cấp khái niệm, kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, lặp), các hàm nội trú và cách xây dựng các hàm trong Matlab; Xử lý Đồ họa: trang bị cho sinh viên một số khái niệm cơ bản về đồ họa, các hàm xử lý và vẽ đồ thị trong không gian 2 chiều và 3 chiều.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Giới thiệu về giải thuật và thiết kế giải thuật, trình bày giải thuật đệ quy và một số bài toán áp dụng, cách tổ chức và thao tác trên các kiểu dữ liệu cơ bản: mảng, ngăn xếp, hàng đợi, danh sách móc nối, cây, một số giải thuật sắp xếp cơ bản, sắp xếp phân đoạn, sắp xếp vun đống, sắp xếp hòa trộn và một số thuật toán tìm kiếm.

Cơ sở dữ liệu

Cung cấp tổng quan về cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu và các khái niệm liên quan, giới thiệu ngôn ngữ định nghĩa và thao tác trên mô hình dữ liệu quan hệ (ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL); Phần lý thuyết về thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ giới thiệu các khái niệm, các thuật toán liên quan trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; các dạng chuẩn của cơ sở dữ liệu quan hệ và các thuật toán chuẩn hóa; Ngoài ra, sinh viên còn được tìm hiểu thêm về tối ưu hóa truy vấn dựa trên biểu thức đại số quan hệ và các quy tắc tối ưu hóa.

Kiến trúc máy tính

Cung cấp các khái niệm cơ bản của kiến trúc máy tính; các thế hệ trong tiến trình phát triển máy tính cùng mô hình máy tính Von Neumann, định luật Moore; hệ thống hóa lại kiến thức về biểu diễn dữ liệu trong máy tính điện tử và kiến thức về cơ bản về mạch số; Kiến trúc phần mềm và tổ chức phần cứng của CPU - thành phần quan trọng trong máy tính điện tử, Bộ nhớ và hệ thống lưu trữ của máy tính điện tử, thiết bị ngoại vi và hệ thống bus.

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Giới thiệu các khái niệm cơ bản, các thành phần của hệ thống kinh doanh dịch vụ và của hệ thống thông tin, các hướng tiệp cận và các giai đoạn phát triển hệ thống thông tin; trình bày phương pháp phân tích và thiết kế hướng chức năng: khảo sát hệ thống; phân tích hệ thống về xử lý (các biểu đồ BFD, DFD) và dữ liệu (biểu đồ ERD); thiết kế hệ thống.

Mạng máy tính

Giới thiệu kiến thức cơ bản về mạng máy tính, các mô hình mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, các thành phần của mạng máy tính,…Trình bày về giao thức mạng, mô hình OSI, các chức năng của từng tầng trong mô hình OSI và một số chuẩn mạng, các thiết bị mạng gồm: thiết bị truyền dẫn, thiết bị đấu nối, thiết bị kết nối mạng và thiết bị liên mạng, tìm hiểu một số công nghệ mạng (Point – to – Point, Ethernet, Token Ring, mạng thuê bao, mạng chuyển mạch, mạng Internet), giao thức TCP/IP và một số dịch vụ mạng (ARP, DHCP, DNS, Mạng không dây,…).

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Học phần đề cập đến các khái niệm cơ bản hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Làm việc với các công cụ tiện ích trong SQL Server; Thiết lập đăng nhập và bảo vệ người dùng; Xây dựng một cơ sở dữ liệu; Các vấn đề truy vấn dữ liệu; Lập trình trong SQL server; Tạo các Trigger; Các vấn đề an ninh trong cơ sở dữ liệu.

Nội dung một số học phần mang tính ứng dụng cao

Lập trình hướng đối tượng (Lập trình Java cơ bản)

Học phần giới thiệu các nguyên lý cơ bản của thiết kế hướng đối tượng với ngôn ngữ Java, hiểu các vấn đề căn bản và một số vấn đề nâng cao trong việc viết các lớp và phương thức đồng thời hiểu bản chất của: đối tượng và tham chiếu đối tượng, dữ liệu và quyền truy nhập, biến và phạm vi, các quan niệm nằm sau cây thừa kế, đa hình và việc lập trình theo interface; Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các ngoại lệ (exception) và các dòng vào ra cơ bản. Thông qua môn học, sinh viên được trang bị kiến thức về lập trình Java và bước đầu tiếp cận phát triển ứng dụng với công nghệ Java.

Lập trình ứng dụng với Java (Java nâng cao)

Học phần trang bị các kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ Java trong việc tạo ra các ứng dụng quản lý trên nền Winform, WebForm hoặc trên các thiết bị điện thoại di động; xây dựng được giao diện người dùng đẹp và thân thiện. Các công nghệ J2EE: Java Server Page (JSP), JSP Taglib, Servlet, JSF hỗ trợ phát triển các ứng dụng Web, các Framework như Struts, Hibernate, Spring hỗ trợ phát triển ứng dụng Web theo mô hình MVC cũng được giới thiệu trong nội dung học phần.

Lập trình ứng dụng với .NET

.NET là công nghệ nền tảng của Microsoft giúp phát triển các ứng dụng tốt nhất trên nền của hệ điều hành Windows cũng như Internet. Sự kết hợp giữa C# và .NET đã mang lại những kỹ thuật lập trình mới nhất trên một nền tảng lập trình hiện đại và phát triển ứng dụng nhanh. Học phần hướng tới trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường .NET cũng như ngôn ngữ lập trình C#. Từ đó sinh viên có thể triển khai được một số ứng dụng trên nền .NET Framework và tiếp cận được một số hướng đi trong lập trình với .NET.

Lập trình web

Học phần trang bị các kiến thức để xây dựng và phát triển các ứng dụng web. Cụ thể đó là: Cách thiết kế trang web (tìm hiểu ngôn ngữ HTML, CSS); Cách thức tăng tính tương tác với người dùng (tìm hiểu ngôn ngữ Javascript); Xây dựng trang web động (tìm hiểu ngôn ngữ PHP/MySQL). Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng thiết kế một trang web đơn giản; Xây dựng các ứng dụng web tương tác với người dùng; Sử dụng tốt một số công cụ dùng thiết kế web như DreamWeaver, Sothink DHTM Menu; Có được kỹ năng lập trình Web bằng ngôn ngữ PHP.

Lập trình cho thiết bị di động

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về công nghệ và kỹ thuật phát triển phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động, trong đó tập trung vào kỹ năng lập trình phát triển phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động trên một vài nền tảng cụ thể như J2ME, MIDP. Từ những kiến thức cơ sở đó sinh viên có thể tự nghiên cứu sâu rộng hơn và có thể tự theo đuổi sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động.

Đồ họa ứng dụng

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đồ họa nền vector và bitmap thông qua một số phần mềm đồ họa tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và mỹ thuật. Từ đó, sinh viên có thể ứng dụng các phần mềm này để phác thảo mẫu, thiết kế và hiệu chỉnh màu sắc các mẫu thiết kế quảng cáo. Học phần đặc biệt chú trọng giới thiệu những phương pháp ứng dụng phần mềm đồ họa vào thiết kế trang web và sách điện tử.

Thống kê ứng dụng

Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về các phương pháp thống kê cũng như việc sử dụng các công cụ máy tính trong các bài toan xử lý số liệu như: phân tích số liệu thống kê, thống kê suy lý, quy hoạch thực nghiệm và phân tích phương sai, phương pháp tương quan và phân tích hồi quy. Ngoài ra học phần cũng giới thiệu một số phương pháp ứng dụng thực nghiệm khác như phân loại Bayes, MLE, EM, HMM.

 

Đăng ký trực tuyến
Tư vấn Online: 0989.82.11.99