Quy chế tuyển sinh ĐHCQ 2017

• Quy chế  tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy: xem tại đây

• Thông tư Ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy: xem tại đây

• Đề án tuyển sinh: xem tại đây