THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (MÃ TRƯỜNG: DTZ)

1. Thông tin chung về trường:

- Tên trường: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

- Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Sciences

- Viết tắt tên tiếng Anh: TNUS

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

- Điện thoại: 0208.3903266

- Email: tuvantuyensinh@tnus.edu.vn

- Website: http://tnus.edu.vn

- Trường được công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Giấy chứng nhận số CSGD2017.07/CEA-AVU&C).

- Sứ mạng: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

- Mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, trường Đại học Khoa học trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn có uy tín và chất lượng cao của cả nước, tạo tiền đề tốt để tiếp cận với giáo dục đại học của khu vực và thế giới.

- Tầm nhìn: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành trường đại học đa ngành, chất lượng cao, có vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế vào năm 2020.

- Phương châm đào tạo: Gắn đào tạo với nhu cầu việc làm của địa phương, doanh nghiệp; Hỗ trợ khởi nghiệp; Bồi dưỡng kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học; Kết nối doanh nghiệp để đảm bào việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên.

2. Vùng tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học (Theo Quy chế của Bộ GDĐT và Hướng dẫn của ĐHTN).

3.2. Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2019.

3.3. Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT:

          + Sử dụng kết quả của học kỳ II lớp 11 và kết quả học kỳ I lớp 12;

          + Hoặc sử dụng kết quả học kỳ I và kết quả học kỳ II lớp 12.

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GDĐT và của ĐHTN.

5. Chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển:

Tổng chỉ tiêu (dự kiến): 1260

Thông tin chi tiết các chương trình đào tạo xem tại đây.

Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99