Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện.
Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99