Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện.
Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99