Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99