THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

1. Thông tin chung về trường:

          - Tên trường: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

          - Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Sciences

          - Viết tắt tên tiếng Anh: TNUS

          - Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

          - Điện thoại: 0208.3903266

          - Email: tuvantuyensinh@tnus.edu.vn

          - Website: http://tnus.edu.vn

          - Website tuyển sinh: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/

          - Trường được công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Giấy chứng nhận số CSGD2017.07/CEA-AVU&C).

         - Phương châm đào tạo: Gắn đào tạo với nhu cầu việc làm của địa phương, doanh nghiệp; Hỗ trợ khởi nghiệp; Bồi dưỡng kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học; Kết nối doanh nghiệp để đảm bào việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên.

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

          3.1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học (Theo Quy chế của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn của Đại học Thái Nguyên).

          3.2. Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2019:

          Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/xet-tuyen-theo-diem-thi-thpt

          3.3. Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT:

                         + Sử dụng kết quả của học kỳ II lớp 11 và kết quả học kỳ I lớp 12;

                         + Hoặc sử dụng kết quả học kỳ I và kết quả học kỳ II lớp 12.

Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/xet-tuyen-theo-hoc-ba-thpt

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

          Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của ĐHTN.

5. Chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển:

          Tổng chỉ tiêu: 1260

 

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỔ HỢP XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU SĐT TRƯỞNG KHOA

Luật

(7380101)

Luật

VA, TO, N1 (D01)

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

200 TS. Lê Thị Ngân
0912.022.777

Luật kinh tế

Luật kinh doanh quốc tế

Khoa học Quản lý

(7340401)

Quản lý hành chính công

60

Quản lý nhân lực

Quản lý doanh nghiệp 

Công tác xã hội

(7760101)

Công tác xã hội 100

 Du lịch

(7810101)

 Hướng dẫn du lịch

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

VA, TO, DI (C04)

  100

PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái

0913.354.944

Nhà hàng - Khách sạn

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7810103)

Quản trị lữ hành

  100

Quản trị nhà hàng - Khách sạn

Quản lý Văn hóa

(7229042)

Quản lý văn hóa

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

 60

Địa lí tự nhiên

(7440217)

Hệ thống thông tin địa lí

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, DI (C04)

VA, DI, GD (C20)

50 

 Ngôn ngữ Anh

(7220201)

 Ngôn ngữ Anh

VA, TO, N1(D01)

VA, SU, N1 (D14)

VA, DI, N1 (D15)

VA, GD, N1 (D66)

 100 

    TS. Cao Duy Trinh

0912.621.599

Tiếng anh du lịch

 Thông tin thư viện

(7320201)

 Thư viện - Thiết bị trường học

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

50  

Thư viện - Quản lý văn thư

 

Công nghệ Sinh học

(7420201)

Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh 

TO, HO, SI (B00)

TO, SI, N1 (D08)

TO, SI, GD (B04)

VA, SI, GD (C18)

 50

TS. Nguyễn Phú Hùng

0818.432.886

 

Khoa học môi trường

(7440301)

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường 

TO, LI, HO (A00)

TO, HO, SI (B00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14

50 

  PGS.TS. Ngô Văn Giới

0987.343.119

An toàn, sức khỏe và môi trường 

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

(7850101)

Quản lý Đất đai và kinh

doanh bất động sản 

50 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hóa dược

(7720203)

Hóa dược liệu

TO, HO, SI (B00)

TO, HO, GD (A11)

VA, TO, N1(D01)

VA, HO, GD (C17)

50

PGS.TS. Phạm Thế Chính

0988.113.933

Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

(7510401)

Công nghệ Hóa phân tích 50
Công nghệ Hóa thực phẩm

Lịch sử

(7229010)

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

50

TS. Nguyễn Minh Tuấn

0834.865.145

Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước

Toán ứng dụng

(7460112)

Toán kinh tế

TO, LI, HO (A00)

TO, GD, N1 (D84)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

30

TS. Trương Minh Tuyên

0982.890.409

Văn học

(7229030)

Văn học ứng dụng

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

50

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

0988.115.018

Báo chí

(7320101)

Báo chí 60
TỔNG CHỈ TIÊU    1260  


Thông tin chi tiết các chương trình đào tạo xem tại đây.

Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99