Tuyển sinh: LIÊN THÔNG
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 25/12/2017
2 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 22/11/2017
3 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27/10/2017
4 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27/10/2017
5 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 11/09/2017
6 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10/08/2017
7 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10/08/2017
8 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện. 24/07/2017
9 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện 24/07/2017
10 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 04/07/2017
11 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện. 28/04/2017
12 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện. 21/02/2017
13 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Khoa học quản lý. 22/11/2016
14 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công tác xã hội. 22/11/2016
15 Thông báo điểm thi tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện 27/07/2016
Đăng ký trực tuyến
Tư vấn Online: 0989.82.11.99