Tuyển sinh: LIÊN THÔNG
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 11/09/2017
2 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10/08/2017
3 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10/08/2017
4 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện. 24/07/2017
5 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện 24/07/2017
6 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 04/07/2017
7 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện. 28/04/2017
8 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện. 21/02/2017
9 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Khoa học quản lý. 22/11/2016
10 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công tác xã hội. 22/11/2016
11 Thông báo điểm thi tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện 27/07/2016
12 Thông báo ôn và thi tuyển sinh LT từ CĐ lên ĐH hệ chính quy đợt tháng 11/2015 06/11/2015
13 Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện 06/11/2015
14 Đề án tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015 26/08/2015
15 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện 29/03/2015