Tuyển sinh: SAU ĐẠI HỌC
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 05/12/2017
2 Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 01/06/2017
3 Thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017. 15/12/2016
4 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2017. 08/12/2016
5 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017. 08/12/2016
6 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quang học 01/04/2016
7 Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016. 01/04/2016
8 Thông báo V/v tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016 29/02/2016
9 Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2016 29/02/2016
10 Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2016 29/02/2016
11 Quyết định v/v công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 9/2015 20/10/2015
12 Thông báo danh sách trúng tuyển đợt 2 theo phương thức xét học bạ THPT 11/09/2015
13 Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015 15/06/2015
14 Kết quả thi cao học đợt thi tháng 4/2015 25/05/2015
15 Thông báo V/v tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2015 11/05/2015
Đăng ký trực tuyến
Tư vấn Online: 0989.82.11.99