Báo chí
Chương trình đào tạo: BÁO CHÍ
Ngành đào tạo: Báo chí (Journalist)
Trình độ đào tạo: Đại học
Mã ngành: 7320101
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

SĐT trưởng khoa (TS Nguyễn Thị Thanh Ngân) 0988.115.018
SĐT Giảng viên tư vấn (ThS. Phạm Chiến Thắng)   0943.431.999

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Cử nhân Báo chí nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Chương trình đào tạo được thiết kế vừa đảm bảo tính cập nhật của lý luận, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt chú trọng rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo cơ hội việc làm ở nhiều vị trí như biên tập viên, nhà báo, phóng viên, chuyên viên truyền thông…

 MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Cử nhân Báo chí tại trường ĐHKH - ĐHTN được thiết kế với những môn học phù hợp với nhu cầu của xã hội nhằm đảm bảo cơ hội việc làm cho sinh viên khi ra trường. Với định hướng tinh giản lý thuyết, ưu tiên thảo luận, thực hành, làm việc nhóm và tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí thông tấn từ Trung ương tới địa phương, sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng nghề thuần thục ở các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và các lĩnh vực truyền thông quan hệ công chúng.

*Cam kết về kiến thức và kỹ năng:

- Hết năm thứ nhất, sinh viên được cung cấp kiến thức nền tảng về báo chí truyền thông và các vấn đề lý luận hiện đại, được làm quen với các mô hình tòa soạn từ Trung ương tới địa phương.

- Hết năm thứ hai: sinh viên được trang bị kiến thức về từng loại hình báo chí; được rèn luyện kỹ năng viết tin, bài báo chí, tự tin làm cộng tác viên tại một số tòa soạn và các cổng thông tin điện tử.

- Hết năm thứ ba: sinh viên được rèn luyện các kỹ năng nghề đặc thù như chụp ảnh, quay phim, dẫn chương trình phát thanh- truyền hình, biên tập tin bài.... được thực hành, thực tế tại các cơ quan báo chí và doanh nghiệp truyền thông để nâng cao tay nghề.

- Hết năm thứ tư: sinh viên được thực tập, thử việc tại các cơ quan thông tấn, cổng thông tin điện tử, công ty truyền thông trên cả nước. Tạo tiền đề cho việc định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cũng như mở ra cơ hội việc làm.

* Thực hành, thực tế, thực tập:

- Thực tế chuyên môn 1 (cuối năm thứ nhất): nhận diện, làm quen các mô hình tòa soạn và các loại hình báo chí.

-Thực tế chuyên môn 2 (cuối năm thứ ba): sinh viên được học hỏi, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp tại các cơ quan báo chí trong 4 tuần. Sản phẩm sinh viên đạt được tối thiểu 01 bài, 01 tin báo chí được đăng tải.

- Thực tập tốt nghiệp (cuối năm thứ tư): sinh viên tiếp tục được nâng cao và hoàn thiện các kỹ năng nghề tại các cơ quan báo chí trong 8 tuần, có khả năng sản xuất tin bài tương đối độc lập. Sản phẩm sinh viên đạt được tối thiểu 02 tin, 02 bài được đăng tải.

Ngoài ra, ở mỗi học phần chuyên ngành, dung lượng thực hành nghề tương ứng chiếm tối thiểu 60%.

MỘT SỐ HỌC PHẦN (MÔN HỌC) ĐẶC TRƯNG CỦA CTĐT

- Ảnh báo chí: Môn học này cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản của ảnh báo chí; nắm được bản chất, đặc trưng, vai trò, vị trí của ảnh báo chí cũng như các hình thức diễn đạt tiêu biểu của ảnh báo chí hiện đại; các cách nắm bắt các vấn đề xã hội, khai thác thông tin cần thiết từ thực tế, thể hiện sinh động bằng hình ảnh. Qua đó, người học có thể làm chủ các phương tiện kỹ thuật nhiếp ảnh cũng như các quy trình kỹ thuật trong việc thể hiện tác phẩm ảnh báo chí.

- Ngôn ngữ báo chí: Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ bao gồm: nhận diện ngôn ngữ báo chí, đặc trưng của ngôn ngữ báo chí, những chế định của nó trong việc quy định phong cách sáng tác tác phẩm báo chí và cấu trúc ngôn từ của thể loại báo chí; các đặc điểm ngôn ngữ trong các loại hình báo chí (báo in: viết để đọc; báo nói: viết để nghe; báo trực tuyến: viết để đọc, nghe, nhìn) và ngôn ngữ tiêu đề, ngôn ngữ văn bản quảng cáo.

- Biên tập tác phẩm báo chí: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò của kịch bản trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí, quy trình sáng tạo tác phẩm, kỹ thuật trong sản xuất tác phẩm đồng thời rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xây dựng viết kịch bản, quy trình thực hiện từng thể loại tác phẩm, chương trình, sự phối hợp giữa các khâu trong toàn bộ quy trình sáng tạo. Từ đó, học phần giúp sinh viên có những năng lực chuyên môn sâu khi làm việc tại các cơ quan báo chí.

- Truyền thông quan hệ công chúng: Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức chung nhất về quan hệ công chúng, lịch sử phát triển và hình thành của ngành và nghề quan hệ công chúng, những công cụ làm quan hệ công chúng, chức năng và nhiệm vụ chính của ngành. Môn học giúp sinh viên phân biệt quan hệ công chúng với các loại hình truyền thông khác, từ đó có những cách thức và chiến lược làm quan hệ công chúng một cách hiệu quả.

- Sản xuất tác phẩm phát thanh/truyền hình: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất một tác phẩm phát thanh – truyền hình như: khái niệm, đặc điểm, kết cấu, dạng thức, công nghệ; cách viết một kịch bản cho một chương trình phát thanh – truyền hình và qui trình để sản xuất một chương trình. Sinh viên có thể ứng dụng các phần mềm để tự sản xuất một chương trình phát thanh – truyền hình trong tương lai.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Báo chí có thể đảm đương các vị trí sau:

- Phóng viên/Nhà báo tại các cơ quan thông tấn.

- Biên tập viên, MC tại Đài PTTH từ Trung ương đến địa phương

- Chuyên viên truyền thông tại các công ty, tập đoàn, tổ chức phi chính phủ...

- Cán bộ/công chức/viên chức phụ trách thông tin/tuyên giáo của các Sở/Ban/Ngành.

THÔNG TIN THÊM

- Cán bộ tư vấn: Phạm Chiến Thắng, sđt: 0943431999, email: thangpt@tnu.edu.vn

- Thông tin tuyển sinh:

Đường link dẫn đến trang của Khoa:

http://baochitruyenthongvanhoc.tnus.edu.vn/

https://www.facebook.com/baochitruyenthongvanhoc.dhkh/

http://baochitruyenthongvanhoc.tnus.edu.vn/?app=tintuc&view=chitiet&id=1788&fbclid=IwAR3fYB64MTqOE14T-L4OhAEskYFMkXyFJ14cWKIb9mrNjByIlXWxoXowaaA

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nghe-bao-chi-suc-hut-doi-voi-nhung-nguoi-nang-dong

Đường link dẫn đến trang Câu lạc bộ của Khoa: http://buttre.net

Cựu sinh viên:

http://hoinhabaovietnam.vn/Tro-chuyen-cung-tac-gia-doat-3-Giai-thuong-Bao-chi-ve-tre-em_n33607.html?fbclid=IwAR1E6uSQ4kU4i-H6NmlWhtvgwazfK47xBmiji2g9IqnQbvZCpp41_zNIkag

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.