Báo chí
Chương trình đào tạo: BÁO CHÍ
Ngành đào tạo: Báo chí
Trình độ đào tạo: Đại học
Mã ngành: 7320101
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

SĐT trưởng khoa (TS Nguyễn Thị Thanh Ngân) 0988.115.018
SĐT Giảng viên tư vấn (ThS. Phạm Chiến Thắng)   0943.431.999

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Báo chí có khả năng thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ của nhà báo tại các tòa soạn báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình, báo mạng điện tử; làm chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đòi hỏi kiến thức, kỹ năng ngành báo chí.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

Người học được trang bị các khối kiến thức giáo dục sau đây:

- Khối kiến thức giáo dục đại cương:

+ Sinh viên hiểu và vận dụng được kiến thức và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng, có giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp vững vàng.

+ Sinh viên hiểu và thể hiện được nhận thức của mình về nền tảng khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là các lĩnh vực chính trị học, tâm lí học, xã hội học, lịch sử và kinh tế; vai trò của các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong đời sống xã hội nhất là trong thời đại kĩ thuật số, hội nhập và toàn cầu hóa.

- Khối kiến thức cơ bản, cơ sở ngành:

+ Sinh viên hiểu và có khả năng vận dụng các học thuyết và nguyên tắc của nghệ thuật giao tiếp, truyền thông liên cá nhân và truyền thông qua phương tiện đại chúng để truyền thông một cách hiệu quả bằng lời viết, lời nói và các dạng thức khác.

+ Sinh viên hiểu và phân tích được vai trò, thế mạnh của các kênh truyền thông đại chúng trong xã hội. Nắm vững mô hình hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông và vai trò, nhiệm vụ của các cá nhân trong tổ chức hoạt động đó.

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Luật pháp và Đạo đức báo chí truyền thông và vận dụng trong hoạt động tác nghiệp.

- Khối kiến thức chuyên ngành:

+ Thể hiện được nhận thức, sự hiểu biết và khả năng thực hiện quyền và trách nhiệm của người làm báo trong xã hội. Nắm vững yêu cầu về tính chính xác, công bằng và trung thực của hoạt động truyền thông và ứng dụng các yêu cầu này trong quá trình tác nghiệp báo chí.

+ Hiểu vai trò và mối quan hệ giữa các cá nhân trong quy trình sản xuất sản phẩm truyền thông.

+ Thể hiện được khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và độc lập, khi đánh giá, thẩm định tin tức; khả năng tổ chức và thể hiện thông tin dưới dạng các bài báo thuộc các loại hình báo chí khác nhau (báo in, phát thanh, truyền hình, quan hệ công chúng…).

- Kiến thức thực tế, thực tập:

+ Hiểu rõ mô hình tổ chức và quy trình hoạt động của tòa soạn báo chí hoặc cơ quan truyền thông.

+ Có khả năng áp dụng thành thạo các kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn nghề nghiệp dưới sự dẫn dắt của các nhà báo, chuyên gia truyền thông.

+ Bước đầu có khả năng thích ứng với môi trường làm việc nhiều áp lực của tòa soạn báo chí. Áp dụng linh hoạt các kĩ năng giao tiếp cơ bản với nguồn tin, đồng nghiệp, ban biên tập. Bước đầu có khả năng phối hợp làm việc với nhóm/êkip sản xuất chương trình/ tác phẩm báo chí.

b. Về kỹ năng

Kỹ năng nghề nghiệp

- Kỹ năng sử dụng thiết bị truyền thông:

+ Có kỹ năng cơ bản trong sử dụng các phương tiện kỹ thuật và công nghệ mới trong hoạt động truyền thông đại chúng, thể hiện khả năng thích nghi trong môi trường hoạt động nghề nghiệp đa phương tiện và kỹ thuật số.

+ Có kỹ năng sử dụng thành thạo máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm..., sử dụng các phần mềm xử lí thông tin ở cấp độ cơ bản.

- Kỹ năng thu thập và thẩm định thông tin:

+ Có khả năng thu thập, thẩm định, phân tích thông tin bằng các cách thức như phỏng vấn, quan sát, thu thập tài liệu gốc hoặc tài liệu thứ cấp một cách thành thạo.

+ Có năng lực cơ bản trong điều tra tìm kiếm thông tin độc lập, tổ chức các cuộc phỏng vấn độc lập để thu thập, phân tích, tổ chức, tổng hợp thông tin (chữ viết, hình ảnh, số liệu) phục vụ cho một chủ đề nào đó.

- Kỹ năng xử lí và tổ chức thông tin:

+ Hệ thống hóa các lí thuyết cơ bản liên quan đến chuyên ngành, tư duy chỉnh thể/ logic, tư duy phân tích đa chiều.

+ Kết hợp các kiến thức liên ngành để phát hiện vấn đề, mối tương quan giữa các vấn đề và tìm ra xu hướng phát triển của lĩnh vực nghiên cứu.

+ Xác định vấn đề ưu tiên và tìm ra cách giải quyết.

+ Có kỹ năng thành thạo trong xử lí và tổ chức thông tin theo hình thức của các thể loại báo chí, phục vụ viết đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng (báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử).

+ Có khả năng tác nghiệp linh hoạt trong các loại hình báo chí, và tác nghiệp các thể loại báo chí.

- Kỹ năng biên tập tác phẩm truyền thông:

+ Có kỹ năng biên tập thành thạo đối với tác phẩm của mình và của người khác theo từng loại hình báo chí và thể loại tác phẩm khác nhau.

+ Có kỹ năng thiết kế và sản xuất ấn phẩm báo chí và sản xuất chương trình phát thanh - truyền hình.

- Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề:

+ Có khả năng phát hiện, nhận thức, phản biện, bày tỏ chính kiến về vấn đề đang diễn ra và đề xuất, tiến hành triển khai các hoạt động giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên môn.

+ Bước đầu biết liên kết nhiều nguồn lực khác nhau trong xu hướng liên ngành để thúc đẩy việc giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

+ Có kỹ năng vận dụng linh hoạt và phù hợp các khối kiến thức đa dạng và kĩ năng được trang bị trong quá trình học tập và thực tập nghề nghiệp, khả năng làm chủ kiến thức và kĩ năng sử dụng các phương tiện kĩ thuật của nghề báo.

+ Tổng kết được các bài học về nghề nghiệp cho bản thân rút ra trong thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với kiến thức đã được trang bị.

Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng cá nhân:

+ Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi trường sống và làm việc. Có kĩ năng hội nhập và học tập suốt đời.

+ Sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lí. Kĩ năng làm việc dưới áp lực thời gian và hạn chót của công việc.

- Kỹ năng làm việc nhóm:

+ Chủ động, tích cực trong khi làm việc cùng ekip để sản xuất sản phẩm truyền thông.

+ Hiểu được quy trình và các công đoạn sáng tạo tác phẩm truyền thông để phối hợp với các bộ phận chuyên trách các mảng công việc khác nhau.

+ Biết tổ chức, phân công công việc trong nhóm/ đơn vị.

+ Có khả năng tham gia đánh giá hoạt động của cá nhân và tập thể.

+ Bước đầu biết cách liên kết được với các đối tác chủ yếu.

- Kỹ năng giao tiếp:

+ Sắp xếp được ý tưởng, nội dung giao tiếp.

+ Giao tiếp được bằng văn bản, qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông.

+ Có kĩ năng giao tiếp chuyên nghiệp với các cá nhân và tổ chức để phục vụ tác nghiệp báo chí truyền thông.

- Các kĩ năng mềm khác:

+ Có trình độ ngoại ngữ cơ bản để giao tiếp, đọc và dịch các tài liệu chuyên ngành;

+ Tin học và công nghệ thông tin: sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng (WORD, EXCEL, POWER POINT…) và các phần mềm chuyên dụng như: Photoshop, Adobe Audition, Adobe Premiere... 

c. Về thái độ

- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn.

- Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo.

- Cảm thông, chia sẻ với đồng nghiệp.

- Chính trực, tự tin, linh hoạt, phản biện, sáng tạo.

- Công bằng, trung thực và trách nhiệm.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập.

- Có văn hóa ứng xử của phóng viên báo chí/ người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

- Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

- Đấu tranh cho công bằng, dân chủ, văn minh của xã hội.

- Giữ gìn và quảng bá hình ảnh của người phóng viên/ người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:

- Làm phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình.

- Làm cán bộ nghiên cứu-giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí và truyền thông đại chúng.

- Làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lí thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lí luận và kĩ năng nghiệp vụ báo chí.

- Làm chuyên viên tại các công ty truyền thông, làm nhân viên truyền thông, quan hệ công chúng (PR)…

- Các cử nhân Báo chí còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hoá - tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội, các công ty, tổ hợp, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế, thương mại, dịch vụ, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước...

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

- Cán bộ tư vấn: Thầy Phạm Chiến Thắng,

              SĐT: 0943431999

              Email: thangpt@tnu.edu.vn

- Thông tin tuyển sinh:

Đường link dẫn đến trang của Khoa:

http://baochitruyenthongvanhoc.tnus.edu.vn/

https://www.facebook.com/baochitruyenthongvanhoc.dhkh/

http://baochitruyenthongvanhoc.tnus.edu.vn/?app=tintuc&view=chitiet&id=1788&fbclid=IwAR3fYB64MTqOE14T-L4OhAEskYFMkXyFJ14cWKIb9mrNjByIlXWxoXowaaA

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nghe-bao-chi-suc-hut-doi-voi-nhung-nguoi-nang-dong

Đường link dẫn đến trang Câu lạc bộ của Khoa: http://buttre.net

Cựu sinh viên:

http://hoinhabaovietnam.vn/Tro-chuyen-cung-tac-gia-doat-3-Giai-thuong-Bao-chi-ve-tre-em_n33607.html?fbclid=IwAR1E6uSQ4kU4i-H6NmlWhtvgwazfK47xBmiji2g9IqnQbvZCpp41_zNIkag

3.2. Đăng ký xét tuyển

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.