Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

BỘ PHẬN TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3758.899

Email: tuyensinh@tnus.edu.vn

Website: https://tuyensinh.tnus.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/DHKHDHTN