ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC-ĐHTN (HÌNH THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐƯỢC GHI TRONG HỌC BẠ THPT)

Bên cạnh hình thức đăng ký xét tuyển truyền thống qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển học bạ vào TNUS bằng hình thức TRỰC TUYẾN với thao tác đơn giản, nhanh gọn, và hiệu quả.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Lưu ý: Các mục có dấu * là các mục bắt buộc!

Nguyện vọng 1
Tổng điểm trung bình 3 môn của hai học kỳ (Học kì 2 lớp 11 + Học kì 1 lớp 12; hoặc hai học kì lớp 12) đạt từ 36,0 điểm trở lên (3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)!
THÍ SINH LƯU Ý: Sử dụng dấu chấm "." để nhập điểm cho từng môn học thay vì dùng dấu phảy ","
Môn 1 Môn 2 Môn 3
Học kì II lớp 11
Học kì I lớp 12
Học kì II lớp 12
Tổng điểm:
Nguyện vọng 2
Tổng điểm trung bình 3 môn của hai học kỳ (Học kì 2 lớp 11 + Học kì 1 lớp 12; hoặc hai học kì lớp 12) đạt từ 36,0 điểm trở lên (3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)!
THÍ SINH LƯU Ý: Sử dụng dấu chấm "." để nhập điểm cho từng môn học thay vì dùng dấu phảy ","
Môn 1 Môn 2 Môn 3
Học kì II lớp 11
Học kì I lớp 12
Học kì II lớp 12
Tổng điểm:

Xin vui lòng kiểm tra thật chính xác các thông tin phía trên 1 lần nữa trước khi nhấn nút đăng ký!

Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99