ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC-ĐHTN (HÌNH THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐƯỢC GHI TRONG HỌC BẠ THPT)

Bên cạnh hình thức đăng ký xét tuyển truyền thống qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển học bạ vào TNUS bằng hình thức TRỰC TUYẾN với thao tác đơn giản, nhanh gọn, và hiệu quả.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Lưu ý: Các mục có dấu * là các mục bắt buộc!

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Tổng điểm trung bình 3 môn của hai học kỳ [(Học kì 2 lớp 11 + Học kì 1 lớp 12; hoặc hai học kì lớp 12) + (điểm ưu tiên x2)] đạt từ 36,0 điểm trở lên (3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)!
THÍ SINH LƯU Ý: Sử dụng dấu chấm "." để nhập điểm cho từng môn học thay vì dùng dấu phảy ","

NGUYỆN VỌNG 1

Môn 1 Môn 2 Môn 3
Học kì II lớp 11
Học kì I lớp 12
Học kì II lớp 12
Tổng điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên):

NGUYỆN VỌNG 2

Môn 1 Môn 2 Môn 3
Học kì II lớp 11
Học kì I lớp 12
Học kì II lớp 12
Tổng điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên):

Xin vui lòng kiểm tra thật chính xác các thông tin phía trên 1 lần nữa trước khi nhấn nút đăng ký!