SAU ĐẠI HỌC
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019 10/12/2018
2 Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018. 20/04/2018
3 QUYẾT ĐỊNH V/V CHO PHÉP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 22/03/2018
4 Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 05/12/2017
5 Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 01/06/2017
6 Thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017. 15/12/2016
7 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2017. 08/12/2016
8 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017. 08/12/2016
9 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quang học 01/04/2016
10 Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016. 01/04/2016
11 Thông báo V/v tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016 29/02/2016
12 Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2016 29/02/2016
13 Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2016 29/02/2016
14 Quyết định v/v công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 9/2015 20/10/2015
15 Thông báo danh sách trúng tuyển đợt 2 theo phương thức xét học bạ THPT 11/09/2015
Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99