MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG CAO QUÝ

Tập thể

Khen thưởng

 • 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • 11 Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên
 • 03 Cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên
 • 02 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
 • 03 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Cá nhân

Khen thưởng

 • 03 Huân chương Lao động hạng Ba
 • 09 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
 • 11 Bằng khen của Công đoàn GDVN, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên

Giải thưởng cao quý

 • 01 Giải thưởng Kovaleskaia
 • 01 Giải thưởng "Khoa học Viện Toán học"
 • 02 Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
 • 05 Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"
 • 01 Giải thưởng "Biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam"
 • 1 Danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu" cấp Ngành Giáo dục
 • 5 Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"