ĐẠI HỌC
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN: BƯỚC ĐI MỚI TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN 20/05/2018
2 CÁCH MẠNG 4.0: CHỌN NGÀNH TOÁN – TIN ĐỂ BỎ QUA NỖI LO THẤT NGHIỆP! 19/04/2018
3 HỢP TÁC TOÀN DIỆN TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN VỚI HIỆP HỘI DU LỊCH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH – LỮ HÀNH 16/04/2018
4 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – NGÀNH HỌC MỚI VỚI NHIỀU CƠ HỘI VIỆC LÀM 13/04/2018
5 NGHỀ BÁO CHÍ – SỨC HÚT ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI NĂNG ĐỘNG 12/04/2018
6 VĂN HỌC ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGÀNH VĂN HỌC 11/04/2018
7 NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN THÊM CHUYÊN NGÀNH MỚI: ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO NHỮNG CÁN BỘ ĐA NĂNG 10/04/2018
8 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH DU LỊCH – HÀNH TRÌNH HIỆN THỰC HÓA NHỮNG GIẤC MƠ 10/04/2018
9 NGÀNH HÓA DƯỢC ĐÀO TẠO GÌ VÀ LÀM VIỆC Ở ĐÂU? 10/04/2018
10 NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC – NGÀNH HỌC HÔM NAY – CÔNG NGHỆ CỦA NGÀY MAI 09/04/2018
11 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN – CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRONG TẦM TAY 07/04/2018
12 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ– CHUẨN MỰC TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI QUẢN LÝ 07/04/2018
13 HỌC SINH LỚP 12 - CHỌN NGÀNH DU LỊCH CÓ LO THẤT NGHIỆP? 06/04/2018
14 [NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH] 04/04/2018
15 [NGÀNH DU LỊCH] CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG MỞ 03/04/2018
Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99