LIÊN THÔNG
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. 07/05/2019
2 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019. 07/05/2019
3 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy. 24/04/2019
4 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019. 09/04/2019
5 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019 09/04/2019
6 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 08/04/2019
7 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật 08/04/2019
8 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện 08/04/2019
9 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. 20/03/2019
10 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019 07/03/2019
11 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy. 16/10/2018
12 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy 12/10/2018
13 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. 09/08/2018
14 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. 09/08/2018
15 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. 09/08/2018