LIÊN THÔNG
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật. 09/01/2020
2 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật 08/01/2020
3 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật 08/01/2020
4 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội 26/11/2019
5 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 26/11/2019
6 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 26/11/2019
7 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 26/11/2019
8 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. 26/11/2019
9 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. 07/05/2019
10 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019. 07/05/2019
11 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy. 24/04/2019
12 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019. 09/04/2019
13 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019 09/04/2019
14 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 08/04/2019
15 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật 08/04/2019