LIÊN THÔNG
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 Thông báo tuyển sinh năm 2018. 18/04/2018
2 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội 09/03/2018
3 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 25/12/2017
4 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 22/11/2017
5 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27/10/2017
6 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27/10/2017
7 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 11/09/2017
8 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10/08/2017
9 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10/08/2017
10 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện. 24/07/2017
11 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện 24/07/2017
12 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 04/07/2017
13 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện. 28/04/2017
14 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện. 21/02/2017
15 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Khoa học quản lý. 22/11/2016
Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99