Công nghệ xử lý ô nhiễm Môi trường
Chương trình đào tạo: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
Ngành đào tạo: Khoa học môi trường 
Mã ngành: 7440301
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Toán, Vật lí, Hóa học (A00),

Toán, Hóa học, Sinh học (B00),

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01),

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao có kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật xử lý môi trường bao gồm thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, nhà máy xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. Đặc biệt là trang bị cho người học các kỹ năng thực hành các kỹ thuật công nghệ cao về xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn nhằm đáp ứng với xu hướng phát triển của ngành công nghệ môi trường hiện nay trên thế giới.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

Sinh viên được trang bị những kiến thức Kỹ thuật môi trường, kiến thức chuyên sâu về xử lý ô nhiễm môi trường (an toàn bảo hộ lao động, huấn luyện an toàn lao động và sơ cấp cứu, vệ sinh môi trường và bệnh (phân tích các chỉ tiêu môi trường đất, nước và không khí, xử lý nước cấp, xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn) và thực hành nghề nghiệp tại các khu công nghiệp, nhà máy nước sạch, khu xử lý nước thải ở các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải rắn ở các thành phố lớn.

b. Về kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực để làm việc tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, vận hành các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn….

c. Về thái độ

Có tinh thần vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với công việc, với xã hội.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ được cấp bằng Cử nhân Khoa học Môi trường với chương trình đào tạo Công nghệ Môi trường có năng lực đảm nhận các vị trí sau:

- Chuyên viên phân tích môi trường trình độ cao tại các Trung tâm quan trắc môi trường, các công ty tư vấn xử lý môi trường.

- Chuyên viên thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải có trình độ cao tại các công ty tư vấn về môi trường, công ty chuyên về công nghệ xử lý môi trường, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp… có các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải; các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại và hệ thống các lò đốt rác trên toàn quốc.

- Chuyên viên về lĩnh vực đánh giá tác động môi trường và xã hội, xét nghiệm, xử lý ô nhiễm môi trường của các tổ chức phi chính phủ, ngân hàng thế giới, ngân hàng Châu Á, chương trình môi trường của liên hợp quốc (UNDP)….

- Chuyên viên nghiên cứu công nghệ môi trường tại các trung tâm, viện nghiên cứu về xử lý môi trường trên toàn quốc.

- Nhân viên kỹ thuật, kinh doanh tại các công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho lĩnh vực công nghệ môi trường.

- Giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học về lĩnh vực công nghệ môi trường.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Thầy Ngô Văn Giới 

       Điện thoại: 0987343119

       Email: gioinv@tnus.edu.vn

Cô Vi Thùy Linh

       Điện thoại: 0914400428

       Email: linhvt@tnus.edu.vn

- Đường link dẫn đến trang web của Khoa: http://tnmt.tnus.edu.vn/

- Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/khmttd.tnus/

- Đường link dẫn đến trang web của Khoa: http://tnmt.tnus.edu.vn/

3.2 Đăng ký xét tuyển

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.