Cử nhân Báo chí
Ngành đào tạo: BÁO CHÍ (Journalist)
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 52320101
Tổ hợp môn thi/xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Lịch sử;
Toán, Ngữ văn, Địa lý
Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 110

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Hướng tới mục tiêu đào tạo các chuyên gia đa năng, chương trình Báo chí trang bị những kiến thức nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức cơ sở ngành báo chí, truyền thông và khối kiến chuyên ngành truyền thông, tổ chức và hoạt động tòa soạn, thể loại báo chí, báo trực tuyến, truyền hình…Cùng với đó, người học được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp như sản xuất tin, bài, phóng sự điều tra; biên tập, dàn trang, trình bày báo in, báo điện tử; tổ chức sự kiện, tổ chức truyền thông nội bộ; sản xuất các chương trình truyền thanh, truyền hình; thiết kế và sản xuất các ấn phẩm quảng cáo, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nghề nghiệp

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

+ Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân Báo chí có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:

- Làm phóng viên, bình luận viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên cho các cơ quan truyền thông đại chúng như báo in, đài phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến, hãng thông tấn, các cơ quan xuất bản, quảng cáo, quan hệ công chúng,...

- Làm cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản hoặc thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi những kiến thức cơ bản, hệ thống về truyền thông và kỹ năng, nghiệp vụ báo chí như các cơ quan văn hoá - tư tưởng, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, ngoại giao…

- Làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về truyền thông.

+ Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua phần lớn sinh viên ra trường đều xin được việc làm  đúng với ngành nghề được đào tạo. Trong đó một số em có được vị trí việc làm ổn định và thành công tại các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước.

+ Hiện nay, có rất nhiều cơ hội việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Cử nhân Báo chí tại các cơ quan báo chí và truyền thông.

Tìm hiểu về sinh viên ngành Báo chí: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên khoa Văn - Xã hội: Tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Tiếng Anh (1,2,3)
5 Tin học đại cương 6 Pháp luật đại cương
Kiến thức ngành/chuyên ngành
Kiến thức cơ bản chung của ngành
1 Dẫn luận ngôn ngữ 2 Ảnh báo chí
3 Cơ sở lý luận báo chí truyền thong 4 Kỹ năng phỏng vấn
5 Tiếng Việt thực hành 6 Biên tập văn bản báo chí
7 Ngôn ngữ Tày – Nùng 1,2 8 Truyền thông trên internet
9 Mỹ học đại cương 10 Truyền thông quan hệ công chúng
11 Văn học Việt Nam 12 Tiếng Anh chuyên ngành
13 Kỹ năng giao tiếp 14 Pháp luật và đạo đức báo chí
15 Tác phẩm báo chí 16 Sản xuất tác phẩm phát thanh
17 Lịch sử báo chí 18 Sản xuất tác phẩm truyền hình
19 Ngôn ngữ báo chí 20 Kỹ năng viết cho báo điện tử
21 Tổ chức hoạt động của cơ quan báo chí 22 Thiết kế trình bày báo in

Nội dung một số học phần bắt buộc

Cơ sở lý luận báo chí truyền thông

Trang bị những kiến thức cơ bản của báo chí truyền thông bao gồm các khái niệm, lý thuyết phạm trù, bản chất của hoạt động thông tin báo chí, công chúng báo chí và cơ chế tác động của báo chí; khái quát sự ra đời và phát triển của các loại hình báo chí, vai trò xã hội và các nguyên tắc hoạt động; hoạt động báo chí trong xã hội có giai cấp; vấn đề tự do và tự do báo chí; luật pháp với báo chí; chủ thể hoạt động báo chí và vấn đề đạo đức nghề nghiệp; lao động sáng tạo trong hoạt động báo chí; vấn đề hiệu quả và hiệu quả báo chí; trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, các phương pháp nghiên cứu, thành tựu và sự phát triển của ngành truyền thông đại chúng trong xã hội hiện đại.

Ngoài ra, học phần còn trang bị phương pháp đánh giá nhận xét hoạt động báo chí, cách phát hiện, nêu và giải quyết vấn đề báo chí một cách khách quan, công bằng và khoa học.

Tổ chức hoạt động của cơ quan báo chí

Cung cấp những kiến thức về cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí cũng như xu thế phát triển của tòa soạn hội tụ, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế làm việc của các phòng ban và vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các chức danh trong cơ quan báo chí. Môn học cũng giới thiệu quy trình sản xuất của tờ báo, từ lúc ban biên tập xây dựng kế hoạch xuất bản đến khi tiếp nhận thông tin phản hồi sau khi báo phát hành.

Sản xuất tác phẩm phát thanh

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản làm phát thanh, bao gồm cách chọn nội dung thông tin, cách phỏng vấn cho phát thanh, viết và thể hiện giọng đọc trên làn sóng phát thanh và quy trình sản xuất tác phẩm phát thanh cụ thể. Môn học giúp sinh viên thực hiện cách làm phát thanh hiện đại như phát thanh trực tiếp và phát thanh trên Internet cũng như ứng dụng các phần mềm để sản xuất một chương trình phát thanh.

Sản xuất tác phẩm truyền hình

Trang bị những kiến thức cơ bản trong quá trình sáng tạo tác phẩm truyền hình, kỹ thuật trong sản xuất tác phẩm truyền hình, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng viết kịch bản, quy trình thực hiện từng thể loại tác phẩm, chương trình truyền hình, sự phối hợp giữa các khâu trong toàn bộ quy trình sáng tạo. Từ đó, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể tác nghiệp tại các Đài truyền hình, các công ty truyền thông sản xuất các chương trình truyền hình…

Ngôn ngữ báo chí

Cung cấp kiến thức về ngôn ngữ bao gồm: nhận diện ngôn ngữ báo chí, đặc trưng của ngôn ngữ báo chí, những chế định của nó, trong việc quy định phong cách sáng tác tác phẩm báo chí và quy định cấu trúc ngôn từ của thể loại báo chí; các đặc điểm ngôn ngữ trong các loại hình báo chí (báo in: viết để đọc; báo nói: viết để nghe; báo trực tuyến: viết để đọc, nghe, nhìn); ngôn ngữ tiêu đề; cách viết sapo,  đề dẫn chương trình… từ đó hình thành kỹ năng sử dụng ngôn từ truyền tải thông tin hiệu quả.

Ảnh báo chí

Trang bị những vấn đề lý luận cơ bản của ảnh báo chí, xác định được bản chất, đặc trưng, vai trò, vị trí của ảnh báo chí cũng như các hình thức diễn đạt tiêu biểu của ảnh báo chí hiện đại, các cách nắm bắt các vấn đề xã hội, khai thác thông tin cần thiết từ thực tế, thể hiện sinh động bằng hình ảnh, cách viết chú thích cho ảnh đơn và đề dẫn cho ảnh bộ hay phóng sự ảnh. Hơn nữa, học phần còn giúp sinh viên có kỹ năng làm chủ các phương tiện kỹ thuật nhiếp ảnh cũng như các quy trình kỹ thuật trong việc thể hiện tác phẩm ảnh báo chí (các tính năng kỹ thuật cơ bản của máy ảnh kỹ thuật  số, cách xử lý ánh sáng và bố cục, kỹ thuật chụp ảnh chân dung, ảnh phong cảnh, ảnh thể thao, cách sử dụng phần mềm photoshop để xử lý hình ảnh và truyền ảnh qua internet).

Thiết kế trình bày báo in

Cung cấp kiến thức về đặc trưng, phương pháp, quy tắc trình bày, mối quan hệ giữa hình thức với nội dung và phong cách của báo in, từ đó rèn luyện các kỹ năng xây dựng hình thức và nội dung báo in một cách có hệ thống, khoa học. Qua đó, sinh viên có khả nắm được các nguyên tắc sử dụng: chữ, ảnh, thông tin đồ họa, màu sắc và các yếu tố phụ để thiết kế một tờ báo in hoàn chỉnh.  

Truyền thông Quan hệ công chúng

Trang bị những kiến thức về chức năng, nhiệm vụ chính và đặc trưng của Quan hệ công chúng, về mối quan hệ chặt chẽ giữa Quan hệ công chúng với báo chí, về kỹ năng của người làm Quan hệ công chúng, giúp sinh viên liên kết và phát triển những kỹ năng báo chí trở thành kỹ năng Quan hệ công chúng, hình thành thái độ đúng đắn đối với Quan hệ công chúng từ góc độ báo chí, từ đó có những cách thức và chiến lược làm Quan hệ công chúng một cách hiệu quả.

Truyền thông trên Internet

Cung cấp những kiến thức cơ bản về các công cụ truyền thông xã hội và vai trò của chúng trong quá trình truyền tải thông tin, đặc biệt nhấn mạnh vào hai nội dung chính là báo điện tử và mạng xã hội. cách thức sử dụng mạng xã hội trong quá trình tác nghiệp và tiến hành thảo luận một số vấn đề liên quan đến quản lý mạng xã hội tại Việt Nam. Sinh viên được thực hành các kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử; được thảo luận về các vấn đề của báo điện tử hiện nay, đặc biệt là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp báo chí.

Tiếng Anh chuyên ngành Báo chí

Cung cấp vốn từ vựng cơ bản và các thuật ngữ chuyên ngành từ thông dụng đến chuyên sâu thuộc các lĩnh vực truyền thông, từ đó, sinh viên nâng cao khả năng dịch thuật, có thể sử dụng thành thạo để viết tin, bài hay một thông cáo báo chí.

Pháp luật và đạo đức báo chí

Trang bị những tri thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về luật pháp báo chí (khái niệm, bản chất, văn bản luật pháp báo chí…); những quy định về đạo đức nghề nghiệp của giới báo chí Việt Nam trong sự nghiệp CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, giúp người học hiểu biết, vận dụng và thực hiện hài hoà mối quan hệ giữa đạo đức và luật pháp báo chí trong hoạt động thực tiễn nghề nghiệp

  Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Văn - Xã hội