Cử nhân Địa lý tự nhiên
Ngành đào tạo: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN (Hysical Geography)
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 52440217
Tổ hợp môn thi/xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Địa lí
Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 30

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung:

- Đào tạo Cử nhân Địa lý nắm vững phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu Địa lý, am hiểu sâu rộng về đối tượng nghiên cứu và vai trò của Địa lý tự nhiên trong đời sống xã hội;

- Có khả năng truyền đạt và vận dọng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu khoa học;

- Có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn và tích lũy kiến thức từ hoạt động thực tiễn để trở thành các chuyên gia tư vấn, phản biện, hoạch định và thực thi các chương trình dự án.

Chuẩn đầu ra

* Kiến thức

- Nắm vững phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu Địa lý tự nhiên, am hiểu sâu rộng về đối tượng nghiên cứu và vai trò của Địa lý tự nhiên trong đời sống xã hội.

- Có được những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, bản chất, quy luật thành tạo, phân bố của các thành phần tự nhiên, kinh tế - xã hội và mối liên hệ có tính quy luật giữa chúng ở các cấp lãnh thổ khác nhau.

- Có được tư duy trọn vẹn, linh hoạt về tính hệ thống của các hợp phần tự nhiên, kinh tế - xã hội và các cấp lãnh thổ;

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, và khả năng ứng dụng chúng trong nghiên cứu Địa lý tự nhiên.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản của toán học, khoa học tự nhiên, xã hội phục vụ nghiên cứu Địa lý học.

* Kỹ năng

- Có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và hệ thống các vấn đề tự nhiên, kinh tế - xã hội nảy sinh trên một lãnh thổ, hệ thống lãnh thổ và đề xuất được các giải pháp tối ưu nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

- Có kỹ năng xây dựng, quản lý các dự án, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở cấp vĩ mô và vi mô.

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, khai thác internet, sử dụng phần mềm chuyên ngành để thành lập các loại bản đồ.

- Có kỹ năng giải đoán ảnh vệ tinh, sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa.

- Sử dụng tiếng Anh thành thạo, có khả năng đọc, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

- Có kỹ năng và khả năng làm việc độc lập, hợp tác nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Thái độ

- Lập trường tư tượng vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý thức trách nhiện xây dựng bảo vệ Tổ quốc;

- Ý thức trách nhiện, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

- ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nhận thức sâu sắc về các giá trị đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc, có lý tưởng nghề nghiệp đúng đắn;

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn;

- Chấp hành quy định pháp luật của nhà nước, nội quy của cơ quan; chấp hành sự phân công điều động công tác; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực; tham gia công tác đoàn thể, xã hội, nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao, hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

- Ngành Địa lí tự nhiên (Mã số D440217) đào tạo đội ngũ Cử nhân khoa học có đủ kiến thức cơ bản và chuyên sâu, có khả năng nghiên cứu các quy luật tự nhiên, sự phân bố và diễn biến của các dạng tài nguyên, môi trường trong mối quan hệ với con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên môi trường; quy hoạch lãnh thổ; về các vấn đề tài nguyên - biến đổi khí hậu, môi trường toàn cầu; tai biến thiên nhiên. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chương trình địa lí luôn được cập nhật theo hướng hiện đại và ứng dụng với các chuyên ngành đào tạo: (1) Địa lí tài nguyên - môi trường, (2) Địa mạo và tai biến thiên nhiên, (3) Bản đồ địa chính và quy hoạch sử dụng đất, (4) Bản đồ - hệ thông tin Địa lí và viễn thám, (5) Biến đổi khí hậu, (6) Địa nhân văn và kinh tế sinh thái, (7) Địa lí du lịch và du lịch sinh thái, (8) Địa lí quy hoạch và tổ chức lãnh thổ.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Địa lí tự nhiên có nhiều cơ hội việc làm và có nhiều hướng lựa chọn cho vị trí công việc:

+ Làm việc trong các cơ quan, ban, ngành của trung ương và địa phương liên quan đến các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên - môi trường, địa chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hoá và du lịch, kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, thuỷ lợi;

+ Làm chuyên gia, cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, Ban quản lý các dự án liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, lãnh thổ, dân số, chất lượng cuộc sống, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

+ Làm việc tại các bộ phận kế hoạch, lập dự án của các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh;

+ Giảng dạy địa lý tại các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp, các cơ sở dạy nghề …

Tìm hiểu về sinh viên trường ĐHKH: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên khoa Môi trường & Trái đất: Tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Tin học cơ sở
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Đại số tuyến tính và hình học giải tích B
5 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 6 Giải tích B
7 Phương pháp luận NCKH 8 Hóa đại cương
9 Pháp luật đại cương 10 Hóa phân tích
11 Tiếng Anh 1 12 Vật lý đại cương 1
13 Tiếng Anh 2 14 Xác suất thống kê
15 Tiếng Anh 3 16 Giáo dục thể chất (*)
17 Tiếng Anh chuyên ngành 18 Giáo dục quốc phòng (*)
Kiến thức ngành/chuyên ngành
Khối kiến thức ngành
1 Các khoa học trái đất 2 Khí hậu học đại cương
3 Hệ thông tin Địa lý 4 Cơ sở địa lý nhân văn
5 Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 6 Thủy văn đại cương
7 Khoa học Môi trường đại cương 8 Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam
9 Địa chất đại cương 10 Địa lý tự nhiên các lục địa
11 Bản đồ học đại cương 12 Thực địa 1
13 Trắc địa đại cương 14 Thực địa 2
15 Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ 16 Ứng dụng Microstation trong thành lập bản đồ chuyên đề
17 Địa lý du lịch 18 Địa sinh vật đại cương
19 Địa lý tự nhiên biển Đông 20 Cơ sở cảnh quan học
21 Đánh giá tác động môi trường 22 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới
23 Quản lý tổng hợp tài nguyên & môi trường 24 Dân số học và Địa lý dân cư
25 Thổ nhưỡng đại cương 26 Sinh thái môi trường
27 Địa mạo đại cương 28 Đa dạng sinh học
29 Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 30 Dân số môi trường
31 Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 32 Giáo dục môi trường
Kiến thức chuyên ngành
a. Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên – Môi trường
1 Quản lý chất thải nguy hại 2 Kinh tế tài nguyên
3 Khoáng sản đại cương 4 Xử lý chất thải
5 Kinh tế môi trường 6 Quản lý đất đai
7 Luật và chính sách môi trường 8 Ô nhiễm môi trường
9 Quan trắc môi trường 10  
b. Chuyên ngành: Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
1 Bản đồ tai biến khí hậu 2 Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu
3 Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu 4 Mô hình hoá khí hậu khu vực
5 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam 6 Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan
7 Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng 8 Khí tượng nhiệt đới và gió mùa châu Á
9 Chính sách về BĐKH phục vụ cho phát triển 10 Du lịch trong bối cảnh biến đổi khí hậu
c. Chuyên ngành: Hóa học và môi trường
1 Xử lý số liệu thực nghiệm 2 Xử lý mẫu
3 Phân tích môi trường 4 Các phương pháp phân tích sắc ký
d. Chuyên ngành: Bản đồ địa chính và Quy hoạch sử dụng đất
1 Đo vẽ bản đồ địa chính 2 Hệ thống thông tin đất đai
3 Quy hoạch sử dụng đất 4 Lưới trắc địa
5 Giải đoán và điều vẽ ảnh 6 Quy hoạch thiết kế cảnh quan
7 Quy hoạch đô thị 8 Bản đồ địa chính
d. Chuyên ngành: Địa lý quy hoạch và tổ chức lãnh thổ
1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 2 Quy hoạch và thiết kế cảnh quan
3 Quy hoạch đô thị 4 Ứng dụng GIS và viễn thám trong quy hoạch tổ chức lãnh thổ
5 Quy hoạch khu tái định cư 6 Địa mạo trong quy hoạch lãnh thổ
7 Phong thuỷ học 8 PP quy hoạch và tổ chức lãnh thổ
9 Quy hoạch môi trường    
Thực tập tốt nghiệp
Khoá luận TN hoặc HP thay thế
Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên - Môi trường Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu
1 Tài nguyên khoáng sản Việt Nam 1 Xây dựng chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
2 Phân loại đất và bản đồ đất đai 2 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam
3 Hệ thống quản lý môi trường 3 Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam
Chuyên ngành: Bản đồ địa chính và Quy hoạch sử dụng đất Chuyên ngành: Địa lý Quy hoạch và Tổ chức lãnh thổ
1 Quản lý Nhà nước về đất đai 1 Quy hoạch phát triển nông thôn
2 Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2 Quy hoạch và tổ chức lãnh thổ du lịch
3 Hệ thống hồ sơ địa chính 3 Quy hoạch sử dụng đất

Nội dung các học phần bắt buộc

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Nội dung HP ban hành kèm Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung HP ban hành kèm Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung HP ban hành kèm Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngoại ngữ

Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.

Tin học

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xử  lí thông tin và máy tính điện tử. Đồng thời cũng giúp sinh viên nắm vững các thao tác truy cập Internet, các kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử, khai thác một số phần mềm ứng dụng, soạn thảo và khai thác các văn bản phục vụ công tác văn phòng, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tính toán khoa học và giải quyết các vấn đề chuyên môn.

Giáo dục thể chất

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT ngày 12/9/1995 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường đại học, cao đẳng sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục thể chất (giai đoạn II) các trường đại học, cao đẳng (không chuyên Thể dục thể thao).

Giáo dục Quốc phòng – an ninh

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

Các khoa học Trái đất

Học phần gồm 4 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Vũ trụ, Hệ mặt Trời; Trái Đất - Hình dạng, kích thước, các vận động và hệ quả; Thành phần cấu trúc và các hợp phần của Trái Đất; Các quy luật chung của vỏ cảnh quan và Mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên

Bản đồ học đại cương

Học phần gồm 7 chương, cung cấp kiến thức cho sv về khái niệm bản đồ học, bản đồ địa lý, cơ sở toán học của bản đồ địa lý. Đông thời có kiến thức, khả năng vận dụng ngôn ngữ bản đồ, biên tập bản đồ vào thực tiễn.

Khí hậu học đại cương

Nội dung khái quát học phần gồm những khái niệm cơ bản về khí tượng và khí hậu học, Các yếu tố của thời tiết và khí hậu, Các nhân tố hình thành khí hậu, Phân vùng khí hậu trên Trái Đất và sơ lược về Biến đổi khí hậu

Thủy văn đại cương

Nội dung khái quát học phần gồm những nội dung về: Nước trên Trái Đất và Khoa học về nước; Nước dưới đất và nước ngầm; Nước trên lục địa; Biển và đại dương.

Thổ nhưỡng đại cương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đá và khoáng hình thành đất, phong hóa và quá trình hình thành đất, tính chất vật lý của đất, thành phần hóa học của đất, thành phần sinh vật đất, chất hữu cơ của đất, keo đất và khả năng hấp phụ của đất, tính chất nước của đất và độ phì nhiêu của đất

Địa sinh vật đại cương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguồn gốc và sự phát triển của sự sống, tính đa dạng và phong phú của sinh vật, sự phân cư của động, thực vật, quá trình hình thành quần xã và mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, môi trường và các nhân tố sinh thái trong sinh quyển, các quy luật và sự phân bố sinh vật trên trái đất, loài ng­ười trên Trái đất, một số vấn đề sử dụng và bảo vệ tính đa dạng của nguồn tài nguyên sinh vật.

Hệ thống thông tin địa lý

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý; Các kỹ năng thực hành cơ bản để xây dựng các bản đồ chuyên đề và các ứng dụng khác của GIS. Sử dụng được phần mềm Mapinfor trong xây dựng các bản đồ chuyên đề

Khoa học Môi trường đại cương

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về môi trường và những kiến thức cơ sở về các thành chủ yếu của môi trường Trái đất, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, công nghệ môi trường, quản lý môi trường, những vấn đề cơ bản về môi trường và phát triển bền vững của Loài người.

Cơ sở sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tài nguyên thiên nhiên, định hướng sử dụng hợp lí các loại tài nguyên thiên nhiên cho mục tiêu phát triển bền vững

Bản đồ đại cương

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về bản đồ, đối tượng nghiên cứu của bản đồ…, Khái niệm bản đồ địa lý, tính chất cơ bản của bản đồ địa lý; Cơ sở toán học: các khái niệm cơ bản, sai số trong bản đồ, các phép chiếu bản đồ;  Ngôn ngữ bản đồ;  Tổng quát hóa bản đồ; ;Phân loại bản đồ, tập bản đồ, atlat; Thành lập bản đồ địa lý.

Địa chất đại cương

Môn học được cấu trúc thành 7 chương với 15 tiết lý thuyết gồm các nội dung chính: về đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và vai trò của địa chất học; tổng quan về Trái Đất; khoáng vật và các đặc điểm của khoáng vật; các quá trình địa chất nội ngoại sinh; địa tầng và niên biểu địa chất; 30 tiết thực hành trong phòng và ngoài thực địa về nhận biết đá, khoáng vật và sử dụng địa bàn.

Trắc địa đại cương

Môn học Trắc địa đại cương bao gồm kiến thức chung về các khái niệm cơ bản trong Trắc địa. Biết và sử dụng thành thạo các dụng cụ đo đạc như máy kinh vĩ, máy thủy chuẩn, máy toàn đạc điện tử. Cần nắm được các phương pháp đo góc, phương pháp đo cao và đo khoảng cách, phương pháp thành lập bình đồ và mặt cắt địa hình

Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ

Cung cấp các kiến thức cơ bản về một số lý luận của qui hoạch vùng, tổ chức lãnh thổ, chủ yếu ở cấp vùng; những kiến thức về nội dung, phương pháp tiếp cận qui hoạch ở Việt Nam.

Đánh giá tác động môi trường

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường. Cung cấp khả năng phân tích và phán đoán các tác động của dự án; trang bị các cộng cụ dùng để đánh giá tác động của dự án tới môi trường; Giúp cho người học có thể xây dựng và thẩm định được một báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn chỉnh.

Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường

Học phần gồm 6 chương, giới thiệu khái quát về cơ sở khoa học, công cụ pháp lý, kinh tế trong quản lý tài nguyên. Các kiến thức về phân tích, kiểm kê đánh giá và quy hoạch sử dụng tài nguyên.

Cơ sở cảnh quan học

Gồm 6 chương nêu lên các vấn đề cơ bản của địa lý cảnh quan như quy luật phân hoá cảnh quan, khái niệm các yếu tố tạo thành cảnh quan, cấu trúc hình thái và cấu trúc chức năng cảnh quan, phân loại và phân vùng cảnh quan, bản đồ cảnh quan, cảnh quan nhân sinh.

Địa mạo đại cương

Học phần gồm 12 chương trình bày về: Định nghĩa, đối tượng, phương pháp  nghiên cứu, sự hình thành và phát triển của địa mạo học; các khái niệm cơ bản và các nguyên tắc phân loại địa hình, nguồn gốc và các nhân tố thành tạo địa hình, các quá trình địa mạo và các dạng địa hình do chúng thành tạo.

Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

Học phần gồm 8 chương, cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về tự nhiên Việt Nam . Đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các hợp phần tự nhiên của Việt Nam để từ đó sinh viên có thể ứng dụng vào nghiên cứu phát triển bền vững

Địa lý tự nhiên Việt Nam 2

Học phần gồm 5 chương, cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về tự nhiên Việt Nam . Đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các vùng tự nhiên của Việt Nam để từ đó sinh viên có thể ứng dụng vào nghiên cứu phát triển bền vững.

Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam

Nội dung khái quát học phần gồm: Các nguồn lực chủ yếu để phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam; Địa lý dân cư; Địa lý công nghiệp; Địa lý nông nghiệp; Địa lý giao thông vận tải; Địa lý quan hệ kinh tế đối ngoại

Địa lý kinh tế - xã hội thế giới

Học phần gồm 3 chương, giới thiệu khái quát về đặc điểm vị trị địa lý, tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm dân cư- xã hội, chính trị của các quốc gia lớn, các liên minh chính trị - kinh tế, các khu vực trên thế giới. Bên cạnh đó học phần còn cung cấp nhiều thông tin về các tổ chức chính trị, xã hội toàn cầu.

Địa lý tự nhiên lục địa

Học phần gồm các nội dung về các nhân tố hình thành tự nhiên, đặc điểm tự nhiên và các khu vực địa lí tự nhiên của 6 lục địa: Phi, Á – Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam cực và Ôxtraylia và các đảo châu Đại dương

Giáo dục Môi trường

Học phần cung cấp kiến thức về các cách tiếp cận xây dựng hệ thống GDTTMT; Hướng dẫn thực hiện chiến dịch GDTTMT; GDTTMT ở các vùng địa lý khác nhau

Cơ sở viễn thám

Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về viễn thám; Các phương pháp thu thập và xử lý thông tin viễn thám; Triết tách các thông tin địa lý từ dữ liệu viễn thám; Phương pháp giải đoán ảnh. Phần thực hành: Ứng dụng Viễn thám và GIS trong giải đoán ảnh và xây dựng các bản đồ chuyên đề sử dụng phần mềm chuyên dụng

Đánh giá tác động môi trường

Nội dung môn học trình bày về tổng quan về đánh giá tác động môi trường; Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp dùng trong đánh giá tác động môi trường.

Cơ sở địa chính

Học phần gồm 7 nội dung chính, cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, lịch sử ngành Quản lý đất đai, Bộ máy quản lý đất đai, Văn bản quản lý đất đai, Nội dung quản lý đất đai và người sử dụng đất. Đồng thời cung cấp cho sinh viên những kỹ năng ban đầu về lập và quản lý hồ sơ địa chính.

Hệ thống thông tin đất đai

Học phần gồm 2 nội dung chính, phần thứ nhất cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản đánh giá đất, quy trình đánh giá, các phương pháp đánh giá đất. Phần thứ hai, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về công tác quy hoạch sử dụng đất theo các mục tiêu khác nhau.

Quản lý nhà nước về đất đai

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về công tác quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về đất đai, quá trình phát triển và công tác quản lý nhà nước về đất đai qua các thời kỳ. Hiểu và nắm vững nội dung quản lý nhà nước về đất đai..

Địa lý du lịch

Học phần gồm 4 chương, giới thiệu khái quát về vai trò, nhiệm vụ của Địa lý du lịch. Các vấn đề liên quan đến điều kiện phát triển du lịch, quy hoạch, tổ chức lãnh thổ du lịch. Vấn đề phân vùng du lịch Việt Nam, đặc trưng của các vùng du lịch Việt Nam.

Kinh tế tài nguyên

Học phần gồm 3 chương, cung cấp kiến thức về đặc điểm, tính chất hoá lý của các loại chất thải khác nhau trong đời sống sản xuất, sinh hoạt, và phương pháp xử lý chúng. Bên cạnh đó học phần giúp sinh viên có được những kỹ năng thực tế trong xử lý chất thải

Cơ sở viễn thám và hệ thống thông tin Ðịa lý

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về viễn thám và GIS; Các kỹ năng thực hành cơ bản về giải đoán ảnh và xây dựng các bản đồ chuyên đề và các ứng dụng khác của GIS.

Tiếng anh chuyên ngành

Học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về các chủ đề địa lý bằng tiếng Anh qua các bài đọc. Đồng thời học phần cũng chứa đựng nhiều từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành địa lý. Các kiến thức ngữ pháp về các dạng cấu trúc câu, các thì... được củng cố cho sinh viên. Bài học giúp nâng cao trình độ đọc, dịch và viết các vấn đề về địa lý bằng tiếng Anh.

Cơ sở địa lí nhân văn

Học phần Cơ sở Địa lý nhân văn giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp, đối tượng nghiên cứu; các hướng nghiên cứu chính của địa lý nhân văn. Bên cạnh đó, học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện một các kỹ năng: phát hiện, phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề địa lý nhân văn trong thực tiễn.

Bản đồ địa chính

Học phần gồm 4 nội dung chính, cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về bản đồ học, bản đồ địa chính và việc rèn luyện các kỹ năng thành lập, quản lý và khai thác bản đồ địa chính.

Cơ sở địa chính

Học phần gồm 7 nội dung chính, cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, lịch sử ngành Quản lý đất đai, Bộ máy quản lý đất đai, Văn bản quản lý đất đai, Nội dung quản lý đất đai và người sử dụng đất. Đồng thời cung cấp cho sinh viên những kỹ năng ban đầu về lập và quản lý hồ sơ địa chính.

Đo vẽ bản đồ địa chính

Học phần gồm nội dung chính, cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về bản đồ địa chính. Đồng thời cung cấp cho sinh viên những kỹ năng về xây dựng bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử; sử dụng phần mềm chuyên dụng để biên tập và trình bày bản đồ địa chính các tỷ lệ.

Đánh giá và quy hoạch sử dụng đất

Học phần gồm 2 nội dung chính, phần thứ nhất cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản đánh giá đất, quy trình đánh giá, các phương pháp đánh giá đất. Phần thứ hai, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về công tác quy hoạch sử dụng đất theo các mục tiêu khác nhau. 

Hệ thống thông tin đất đai

Học phần gồm 2 nội dung chính, phần thứ nhất cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản đánh giá đất, quy trình đánh giá, các phương pháp đánh giá đất. Phần thứ hai, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về công tác quy hoạch sử dụng đất theo các mục tiêu khác nhau. 

Quản lí tổng hợp tài nguyên

Học phần gồm 6 chương, giới thiệu khái quát về cơ sở khoa học, công cụ pháp lý, kinh tế trong quản lý tài nguyên. Các kiến thức về phân tích, kiểm kê đánh giá và quy hoạch sử dụng tài nguyên.

Địa lí du lịch

Học phần gồm 4 chương, giới thiệu khái quát về vai trò, nhiệm vụ của Địa lý du lịch. Các vấn đề liên quan đến điều kiện phát triển du lịch, quy hoạch, tổ chức lãnh thổ du lịch. Vấn đề phân vùng du lịch Việt Nam, đặc trưng của các vùng du lịch Việt Nam.

Kinh tế tài nguyên

Học phần gồm 3 chương, cung cấp kiến thức về đặc điểm, tính chất hoá lý của các loại chất thải khác nhau trong đời sống sản xuất, sinh hoạt, và phương pháp xử lý chúng. Bên cạnh đó học phần giúp sinh viên có được những kỹ năng thực tế trong xử lý chất thải.

Kinh tế - xã hội Thế giới

Học phần gồm 3 chương, giới thiệu khái quát về đặc điểm vị trị địa lý, tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm dân cư- xã hội, chính trị của các quốc gia lớn, các liên minh chính trị - kinh tế, các khu vực trên thế giới. Bên cạnh đó học phần còn cung cấp nhiều thông tin về các tổ chức chính trị, xã hội toàn cầu.

Lưới trắc địa

Học phần gồm 8 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức quan trọng về hệ quy chiếu và lưới trắc địa, nguyên tắc và quy trình thiết kế lưới toạ độ, lưới cao độ, các phương pháp đo dài, đo cao. Học phần cũng giúp sinh viên làm quen và sử dụng các dụng cụ đo đạc trong trắc địa, việc ứng dụng GPS vào việc xây dựng lưới chiếu.

Viễn thám trong thành lập bản đồ chuyên đề

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ứng dụng viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ chuyên đề, các lĩnh vực ứng dụng viễn thám trong thành lập bản đồ chuyên đề.

Ứng dụng viễn thám và GIS

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về viễn thám và GIS và các ứng dụng cơ bản của viễn thám và GIS như quản lí tài nguyên thiên nhiên và môi trường, nghiên cứu kinh tế xã hội, trong quản lí tài nguyên rừng, trong nông nghiệp,…

Trắc địa vệ tinh

Học phần gồm có 4 chương, cung cấp cho sv kiến thức về cơ sở khoa học và kĩ thuật của hệ thống GPS, các phương pháp đo GPS. Đồng thời giúp sv có hiểu biết và kĩ năng trong các công tác nội nghiệp.

Trắc địa cao cấp

Học phần này gồm có 4 chương, cung cấp cho sv kiến thức về hệ tọa độ dùng trong thiên văn, các hệ thống đo thời gian trong thiên văn. Đồng thời giúp sv nắm được những hiện tượng làm thay đổi tọa độ của thiên thể

Trắc địa ảnh

Học phần này gồm có 7 chương, cung cấp kiến thức cho sv về khái niệm, cơ sở toán học, những tính chất hình học cơ bản của bản đồ trong chụp ảnh hàng không. Đồng thời giúp sv có kiến thức và kĩ năng đoán đọc và điều vẽ ảnh viễn thám.

Thiết kế và biên tập bản đồ

Học phần này giúp sv có kiến thức và các bước thiết kế bản đồ, qui trình số hóa và biên tập bản đồ số. Đồng thời có khả năng sử dụng phần mềm Mapinfo vào biên tập bản đồ.

GIS và viễn thám trong nghiên cứu địa mạo

Học phần gồm 5 chương, cung cấp kiến thức cho sv về GIS, viễn thám và ứng dụng của chúng trong nghiên cứu địa mạo

GIS và viễn thám trong nghiên cứu địa lí biển

Học phần gồm có 7 chương, cung cấp kiến thức chung về GIS và viễn thám, khả năng đoán đọc, điều vẽ và xử lý tư liệu ảnh vệ tinh. Đồng thời giúp sv có khả năng sử dụng thông tin ảnh trong nghiên cứu, quản lý tài nguyên – môi trường ven biển và biển đảo.

GIS trong thành lập bản đồ chuyên đề

Học phần gồm 5 chương, cung cấp kiến thức về hệ thông tin địa lý, cấu trúc dữ liệu thông tin địa lý. Đồng thời giúp sv có kĩ năng sử dụng một số phần mềm ứng dụng cơ bản trong GIS.

Giải đoán và điều vẽ ảnh

Học phần này gồm có 3 chương, cung cấp kiến thức chung về nguyên tắc đo vẽ giải đoán ảnh, cách thức giải đoán ảnh bằng mắt, công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không.

Công nghệ ảnh số

Học phần gồm có 7 chương, cung cấp kiến thức về thu nhận ảnh, công cụ trợ giúp xử lý ảnh số. Đồng thời giúp sv có kiến thức và kĩ năng phân đoạn ảnh, nhận dạng ảnh và nén ảnh.

Bản đồ địa mạo

Học phần gồm có 4 chương, cung cấp kiến thức cho sv về địa mạo học hiện đại về bề mặt trái đất. Đông thời giúp sv nắm được phương pháp phân tích địa mạo, nguyên tắc chung thành lâp bản đồ địa mạo.

Bản đồ địa hình

Học phần gồm có 7 chương, cung cấp kiến thức về khái niệm bản đồ địa hình, cơ sở toán học, hệ thống kí hiệu của bản đồ địa hinh… Qua đó có khả năng ứng dụng công nghệ tin học trong thành lập, hiệu chỉnh bản đồ địa hình.

Đánh giá, phân loại và sử dụng đất

Nội dung học phần gồm những kiến thức về: Cơ sở lý luận của việc phân loại và sử dụng đất; Các hệ thống phân loại, và sử dụng đất; Phân loại và sử dụng đất ở Việt Nam

Tài nguyên và môi trường du lịch

Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: tài nguyên du lịch - Phân loại tài nguyên du lịch; Tài nguyên du lịch Việt Nam; Điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch; Môi trường du lịch; Tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường.

Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu

Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: tài nguyên du lịch - Phân loại tài nguyên du lịch; Tài nguyên du lịch Việt Nam; Điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch; Môi trường du lịch; Tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường.

Khí tượng nhiệt đới và gió mùa châu Á

Môn học gồm các nội dụng: Giới thiệu về miền nhiệt đới; Các phương trình và quy mô tại vĩ độ thấp; Các sóng ở vĩ độ thấp; Đối lưu ẩm và các hệ thống đối lưu; Hoàn lưu gió mùa ở Đông Á và Đông Nam Á; Tín phong, dải hội tụ nhiệt đới, sóng đông và sóng xích đạo; Áp thấp nhiệt đới ở Thái Bình Dương

Bản đồ tai biến khí hậu

Học phần gồm 3 chương, cung cấp những kiến thức và kỹ năng về: Bản đồ học và các loại bản đồ chuyên đề; Các đặc trưng của bản đồ khí hậu, bản đồ tai biến khí hậu; Ứng dụng công nghệ GIS trong thành lập bản đồ tai biến khí hậu

Mô hình hóa khí hậu

Nội dung môn học gồm kiến thức về:  Hệ thống khí hậu; Giới thiệu các mô hình khí hậu; Các mô hình cân bằng năng lượng; Các mô hình hiệu suất tính toán; Các mô hình khí hậu hoàn lưu chung; Sự phát triển và ứng dụng của mô hình khí hậu

Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ tự nhiên, xã hội và hệ sinh thái

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tác động của biến đổi khí hậu tới các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học; tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên đất, nước; tới dải ven biển và các hoạt động trên biển và dải ven biển. Tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng, tới hoạt động sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp và một số ngành kinh tế - xã hội khác

  Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Môi trường- Trái đất