Cử nhân Hóa dược
Ngành đào tạo: HÓA DƯỢC (Pharmaceutical Chemistry)
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 52720403
Tổ hợp môn thi/xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học
Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 30

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo Cử nhân Hóa dược có những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về hóa học và dược học. Nắm vững các kiến thức cốt lõi của hóa dược như phương thức bào chế thuốc, tác dụng dược lý của thuốc, qui trình sản xuất thuốc, dược liệu và phương thức sử dụng lưu hành các chế phẩm thuốc và thuốc.

- Có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về dược.

- Có thể tiếp tục học ở bậc học cao hơn và tích lũy kiến thức từ hoạt động thực tiễn để trở thành các chuyên gia tư vấn, phản biện, hoạch định và thực thi các chương trình, dự án về hóa dược.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

- Làm cán bộ kỹ thuật, kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến dược phẩm, các nguyên liệu làm thuốc và thực phẩm chức năng.

- Làm cán bộ tại các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định dược phẩm của địa phương và trung ương như viện kiểm nghiệm thuốc trung ương, Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh thành phố, các bệnh viện, các phòng thí nghiệm có chức năng kiểm nghiệm và chuẩn hóa dược phẩm,…

- Làm chuyên viên quản lý về dược phẩm tại các sở ban ngành: sở y tế, cục quản lý dược quốc gia, quản thị trường về dược phẩm, …

- Làm nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu về hóa dược, dược liệu, dược học, sinh dược, hóa học và sinh học.

- Làm cán bộ giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có đào tạo về hóa dược, công nghiệp dược, dược sỹ, hoặc học ở bậc học cao hơn: Thạc sỹ và Tiến sỹ trong và ngoài nước

Tìm hiểu về sinh viên trường ĐHKH: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên khoa Hóa học: Tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Phương trình vi phân
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Xác suất thống kê
5 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 6 Tin học đại cương
7 Pháp luật đại cương 8 Vật lý đại cương 1
9 Đại số tuyến tính và hình giải tích B 10 Vật lý đại cương 2
11 Giải tích B 12 Tiếng Anh (1,2,3)
Kiến thức ngành/chuyên ngành
Kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
1 Hóa cấu tạo 2 Hóa hữu cơ 1
3 Hoá đại cương 4 Cơ sở lý thuyết hóa phân tích
5 Thực tập Hóa đại cương 6 Hóa lý 1 (Nhiệt động học và Hóa keo)
7 Hóa vô cơ 8 Hóa lý
Kiến thức cơ sở ngành
1 Hóa hữu cơ 2 2 Giải phẫu sinh lý người
3 Thực tập hóa vô cơ 4 Hóa dược 1
5 Thực tập Hóa hữu cơ 6 Hóa dược 2
7 Thực tập hóa lý 8 Thiết bị sản xuất hóa dược
9 Thực tập hóa phân tích 10 Hóa học các hợp chất thiên nhiên
11 Phân tích hóa lý 12 Cơ sở kỹ thuật bào chế
13 Cơ sở lý thuyết các phương pháp phổ 14 Kỹ thuật tổng hợp hóa dược
15 Tham quan thực tế 16 Thực tập hóa dược
17 Thực tập sản xuất 18 Phân loại thực vật
19 Hóa sinh 20 Thiết kế phát triển thuốc
21 Hóa học phức chất 22 Dược động học
Kiến thức chuyên ngành
a. Chuyên ngành: Dược liệu
1 Phương pháp nghiên cứu dược liệu 2 Các dược phẩm thiên nhiên
3 Chuyển hóa thuốc thiên nhiên 4 Các receptor thuốc
b. Chuyên ngành: Phân tích và tiêu chuẩn hóa
1 Kỹ thuật phân tích kiểm định được phẩm 2 Quan hệ cấu trúc hoạt tính
3 Xác định hoạt tính sinh học 4 Kỹ thuật sắc ký trong phân tích thuốc
c. Chuyên ngành: Tổng hợp Hóa dược
1 Tổng hợp bất đối xứng 2 Tổng hợp các thuốc chống cúm và HIV
3 Tổng hợp các thuốc chống ung thư 4 Vật liệu sinh học

  Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Hóa học