Cử nhân Hóa học
Ngành đào tạo: HÓA HỌC (Chemistry)
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 52440112
Tổ hợp môn thi/xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học
Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 25

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo Cử nhân Hóa học có những kiến thức cơ bản, chuyên sâu và nâng cao về lý thuyết và thực hành hóa học như cấu tạo chất, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa phân tích, hóa lý và cơ sở hóa học kỹ thuật.

- Có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về hóa học.

- Có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn và tích lũy kiến thức từ hoạt động thực tiễn để trở thành các chuyên gia tư vấn, phản biện, hoạch định và thực thi các chương trình, dự án.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

- Làm nghiên cứu viên và cán bộ quản lí khoa học tại các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học, học viện, trung tâm khoa học công nghệ, sở khoa học công nghệ các tỉnh, thành phố và các phòng thí nghiệm trọng điểm về hóa học.

- Giảng dạy các môn hoá học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, các trường trung cấp, các cơ sở dạy nghề và các trường phổ thông.

- Làm cán bộ nghiên cứu cải tiến và phát triển các sản phẩm mới tại các cơ sở sản suất, công ty, nhà máy, xí nghiệp có liên quan đến hóa học và ứng dụng các sản phẩm của hóa học như làm việc trong nhà máy sản xuất được phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm; các tổ hợp hóa dầu, đầu mối xăng dầu; các nhà máy sản xuất pin, ắc qui; các công ty sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất chế biến sơn, mạ, bột mầu; sản xuất và chế biến nhựa; sản xuất và chế biến kim loại; sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

- Làm cán bộ kĩ thuật ở các phòng kiểm định chất lượng sản phẩm (KCS) của hầu hết các công ty, nhà máy, xí nghiệp như: nhà máy gang thép, luyện kim, phân bón, xi măng, đồ nhựa, đồ gia dụng, hoá chất, dược phẩm, mỹ phẩm, bia rượu, thực phẩm, thức ăn gia súc, chế biến nông sản, bông vải sợi v.v.

- Làm chuyên viên tại các trung tâm phân tích như trạm quan trắc môi trường, trung tâm y tế dự phòng, trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, v.v.

Tìm hiểu về sinh viên trường ĐHKH: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên khoa Hóa học: Tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Phương trình vi phân
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Xác suất thống kê
5 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 6 Tin học đại cương
7 Pháp luật đại cương 8 Vật lý đại cương 1
9 Đại số tuyến tính và hình giải tích B 10 Vật lý đại cương 2
11 Giải tích B 12 Tiếng Anh (1,2,3)
Kiến thức ngành/chuyên ngành
Kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
1 Hóa cấu tạo 2 Hóa hữu cơ 1
3 Hoá đại cương 4 Hóa phân tích 1
5 Thực tập Hóa đại cương 6 Hóa lý 1 (Nhiệt động học và Hóa keo)
7 Hóa vô cơ 1    
Kiến thức cơ sở ngành
1 Hóa vô cơ 2 2 Phân tích hóa lý
3 Thực tập hóa vô cơ 4 Cơ sở lý thuyết các phương pháp phổ
5 Hóa hữu cơ 2 6 Hóa học các hợp chất cao phân tử
7 Thực tập Hóa hữu cơ 8 Đại cương hóa vật liệu
9 Hóa phân tích 2 10 Tham quan thực tế
11 Hóa lý 2 (Điện hóa và động hóa) 12 Hóa kỹ thuật
13 Thực tập hóa lý 14 Thực tập sản xuất
15 Thực tập hóa phân tích 16 Thống kê và xử lý kết quả thực nghiệm
17 Cơ sở hóa lượng tử 18 Hóa phân tích môi trường
19 Hóa dầu 20 Ăn mòn và bảo vệ kim loại
21 Tin học ứng dụng trong hóa học    
Kiến thức chuyên ngành
a. Chuyên ngành: Hóa vô cơ
1 Hóa học phức chất 2 Vật liệu vô cơ
3 Các phương pháp nghiên cứu hóa vô cơ 4 Công nghệ sản xuất các chất vô cơ
b. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
1 Hóa lập thể 2 Hóa học các hợp chất thiên nhiên
3 Tổng hợp hữu cơ 4 PP sắc ký trong hóa học hữu cơ
c. Chuyên ngành: Hóa phân tích
1 Các phương pháp phân tích điện hóa 2 Phân tích phát xạ và hấp thụ nguyên tử
3 Các phương pháp phân tích quang học 4 Các phương pháp sắc kí trong phân tích
d. Chuyên ngành: Hóa lý
1 Điện hóa: lý thuyết và ứng dụng 2 Lý thuyết động hóa học
3 Tính chất hóa lý của các vật liệu Polime 4 Xúc tác dị thể

 Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Hóa học