Cử nhân Khoa học Môi trường
Ngành đào tạo: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (Environmental Science)
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 7440301
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Tổng số tín chỉ 135
SĐT trưởng khoa (PGS. TS. Ngô Văn Giới) 0987343119

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Khoa học môi trường đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như quản lý môi trường; công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải; an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường; đánh giá tác động môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu. Sinh viên hoàn thành khóa học có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; có đủ trình độ tiếng Anh để đọc các tài liệu chuyên ngành môi trường; có các kĩ năng mềm cần thiết cho ứng tuyển xin việc; có hiểu biết sâu các kiến thức khoa học  ngành môi trường.

Các chuyên ngành hẹp:

- An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

- Công nghệ môi trường

MỘT SỐ HỌC PHẦN (MÔN HỌC) ĐẶC TRƯNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Quản lý môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Quan trắc môi trường; Ô nhiễm môi trường; Công nghệ môi trường; Độc học môi trường; Thanh tra môi trường; Các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn lao động; Quản lý bảo hộ Lao độn; Thống kê và xử lí dữ liệu Môi trường; Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; Kỹ thuật xử lý nước thải; Công nghệ xử lý nước cấp; Công nghệ xử lý chất thải rắn; Vệ sinh môi trường và bệnh nghề nghiệp…

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Nghề phổ biến: Cán bộ kỹ thuật môi trường, nghiên cứu, tư vấn môi trường, quản lý môi trường, quan trắc môi trường; đánh giá và kiểm soát ô nhiễm môi trường; cảnh sát môi trường; bảo hộ lao động, an toàn lao động và sức khỏe môi trường…

Nghề có khả năng đảm nhận:

- Làm cán bộ và nhân viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường như Bộ TN&MT, Sở TN&MT các phòng môi trường...

- Làm nhân viên tại các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và tư vấn về môi trường.

- Làm cho các phòng/bộ phận quản lý và vận hành xử lý môi trường của các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước.

- Làm nhân viên bảo hộ lao động, kiểm soát môi trường tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Làm giảng viên đại học; cán bộ quản lý nhà nước ở các cơ quan và các ngành nghề khác có kiến thức chuyên môn liên quan...

THÔNG TIN THÊM

- Cán bộ tư vấn: PGS.TS. Ngô Văn Giới, điện thoại: 0987343119, email: gioinv@tnus.edu.vn

- Wedsite:

Khoa Tài nguyên và Môi trường: http://tnmt.tnus.edu.vn/

Thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/cu-nhan-khoa-hoc-moi-truong

Panpage: https://www.facebook.com/khmttd.tnus/

Thực tập, thực tế:

http://tnus.edu.vn/tin-tuc/chi-tiet/thuc-te-chuyen-mon-quan-ly-tong-hop-tai-nguyen-va-moi-truong-nhung-bai-hoc-bo-ich-tu-ly-thuyet-den-thuc-tien?fbclid=IwAR0HntoThLsb93PdYegdJZK8NjWLz--okbbDnbVmofdvZj98IO0ezrkP05o

Giải thưởng sinh viên:

http://tnus.edu.vn/tin-tuc/chi-tiet/nhom-nghien-cuu-cua-khoa-khoa-hoc-moi-truong-va-trai-dat-truong-dhkh-thai-nguyen-duoc-vinh-danh-trong-sach-vang-sang-tao-viet-nam-2018?fbclid=IwAR2W60BJoAThCEVVFCjnZ7iO58PevwI6k8G8CE-_5xZvWW356t5mFbJrvjs

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

 

Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99