Cử nhân Khoa học quản lý
Ngành đào tạo: KHOA HỌC QUẢN LÝ
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 7340401
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

Tổng số tín chỉ 135
SĐT trưởng khoa (TS. Lê Thị Ngân) 0912022777

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành cử nhân Khoa học quản lý nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lý luận, phư­ơng pháp quản lý, lãnh đạo; kiến thức về khoa học quản lý và các khoa học liên ngành khác; đáp ứng tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý trong các đơn vị nhà nước và t­ư nhân; có khả năng quản lý công tác nhân sự, định mức, tiền lương, bảo hiểm của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp; quản lý công tác lao động việc làm, phúc lợi cho ng­ười lao động, các chính sách ư­u đãi xã hội và xóa đói giảm nghèo; quản lý hành chính, quản lý khoa học và công nghệ…

Các chuyên ngành hẹp:

- Quản lý nguồn nhân lực,

- Quản lý hành chính,

- Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội,

- Quản lý khoa học và công nghệ.

MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

* Một số học phần (môn học) đặc trưng của CTĐT:

Khoa học quản lý đại cương; Lịch sử tư tưởng quản lý; Hành chính học đại cương; Khoa học tổ chức; Chính trị học đại cương;  Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý hành vi trong tổ chức; Quản lý dự án; Quản lý chất lượng; Tài chính công; Quản lý khu vực công; Định mức lao động; Tiền lương và thu nhập;                                                  Bảo hiểm xã hội; Chính sách bảo đảm xã hội; Chính sách xóa đói giảm nghèo; Chính sách lao động và việc làm; Quản lý khoa học, Quản lý công nghệ, Lễ tân hành chính, Nghiệp vụ văn phòng…   

 * Thực hành, thực tập, thực tế:

- Tỷ lệ thực hành là 30%; thực tập, thực tế là khoảng 10% tổng thời lượng chương trình và được tổ chức từ hè năm thứ nhất và thứ 2. Sinh viên có cơ hội tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có quy mô nhân lực, kinh nghiệm và năng lực quản lý cao như Trung tâm hành chính công các tỉnh (Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình….), công ty TNG – Top 10 doanh nghiệp dệt may hàng đầu Việt Nam, các Sở - Ban – Ngành và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND các cấp, các công ty , doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn Thái Nguyên…

- Trong năm thứ 3 và 4, sinh viên đi thực tế, thực tập với thời lượng từ 8 – 16 tuần (từ 2 – 4 tháng) tại các công ty, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, sinh viên được tham gia các seminar, tọa đàm, hội thảo hoặc các buổi nói chuyện chuyên đề do các nhà quản trị, lãnh đạo các doanh nghiệp và các chuyên gia làm diễn giả để trao đổi, học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm quản lý.                                          

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Cử nhân Khoa học quản lý và có thể hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Làm việc ở các phòng, ban, phân x­ưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nư­ớc hoặc tư­ nhân (phòng hành chính - nhân sự, hành chính – tổng hợp, tổ chức cán bộ, tiền lư­ơng – tiền công…) và các cơ quan quản lý nhà nư­ớc từ Trung ương tới địa ph­ương (UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội các cấp, Liên đoàn lao động các cấp…);

- Công tác trong ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thư­ơng mại, bảo hiểm, luật, chính trị…;

- Làm công tác giảng dạy ở các tr­ường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

THÔNG TIN THÊM

- Cán bộ tư vấn: Nguyễn Thị Kim Phương, Sđt: 0985350919

- Đường link dẫn đến trang Web của Khoa: http://sml.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/         

Thông tin về ngành:

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-khoa-hoc-quan-ly-chuan-muc-tro-thanh-mot-nguoi-quan-ly

Thực tập, thực tế:

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-nganh-khoa-hoc-quan-ly-tim-hieu-ve-quan-tri-doanh-nghiep-tai-cong-ty-co-phan-kim-khi-bac-thai-215

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-nganh-khoa-hoc-quan-ly-tham-quan-mo-hinh-5s-tai-cong-ty-co-phan-may-va-thiet-bi-narime-209

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99