Cử nhân Lịch sử
Ngành đào tạo:   LỊCH SỬ (HISTORY)
Trình độ đào tạo:  ĐẠI HỌC
Thời gian đào tạo: 4 năm 
Mã ngành: 7229010
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
Toán, Ngữ văn, Lịch sử; 
Toán, Ngữ văn, Địa lí
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 30
SĐT trưởng Bộ môn (TS. Nguyễn Minh Tuấn) 01234865145

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình nhằm đào tạo, trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiến trình lịch sử dân tộc và tiến trình lịch sử nhân loại; giúp sinh viên nắm vững phương pháp luận và có khả năng thích ứng với những yêu cầu của xã hội; độc lập giải quyết các tình huống.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP – “HỌC MỘT NGÀNH LÀM NHIỀU NGHỀ”

Cử nhân Lịch sử có thể làm công tác nghiên cứu ở các trung tâm nghiên cứu; các cơ quan đoàn thể xã hội có sử dụng kiến thức lịch sử; giảng dạy lịch sử tại các trư­ờng đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm chính trị và các trư­ờng phổ thông;

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học lên các bậc học cao hơn đối với các chuyên ngành hẹp như:­ Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Dân tộc học, lịch sử thế giới…hoặc các khoa học liên ngành khác;

Là công chức, viên chức tại tất cả các cơ quan, đoàn thể trong bộ máy chính quyền Nhà nước;

Tìm hiểu sinh viên bộ môn Lịch sử: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên Bộ môn Lịch sử: tại đây

Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99