Cử nhân Luật
Ngành đào tạo: LUẬT
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 52380101
Tổ hợp môn thi/xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Chỉ tiêu tuyển sinh 2017: 280

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo Cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực tương xứng với trình độ góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

-  Cung cấp cho sinh viên, học viên những kiến thức pháp lý cơ bản; những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật Việt Nam cũng như các khoa học liên ngành khác.

- Phát triển kỹ năng nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành luật như thuyết trình; phân tích, đánh giá logic, điều tra, giải quyết hồ sơ vụ việc; tư vấn giải quyết vụ việc cụ thể….Trên cơ sở đó, xây dựng và rèn luyện cho người học tinh thần làm việc có đạo đức, trách nhiệm với nghề nghiệp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để nghiên cứu khoa học; Có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

- Vị trí công tác:

+ Thẩm phán: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học thêm các chức danh tư pháp tại trường Học viện tư pháp để trở thành: Những Thẩm phán -  người làm việc tại Toà án, được quyền nhân danh Nhà nước để xét xử các vụ án. Đây là một vị trí rất cao trong ngành luật, đòi hỏi phải có tài năng thực sự và kinh nghiệm lâu năm.

+ Kiểm sát viên: Là người buộc tội tại phiên toà. Họ được quyền đưa một vụ phạm pháp ra xem xét để xử lý, ra lệnh bắt giữ, tham gia điều tra vụ án, truy tố tội phạm.

+ Luật sư: Là những người hành nghề trong Văn phòng luật hoặc Công ty luật (không trong biên chế của cơ quan nhà nước). Công việc của luật sư là tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, thực hiện tư vấn và các dịch vụ pháp lý. Thu nhập của luật sư là từ các khoản thù lao do khách hàng trả.

+ Công chứng viên: Là người làm việc tại các Phòng công chứng, có quyền xác nhận tính hợp pháp của các giao dịch, hợp đồng...

+ Ngoài các nghề như đã nêu, cử nhân Luật có thể làm rất nhiều công việc khác như: Chấp hành viên, điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, giáo viên dạy luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật... trong các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an, cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu...

- Nơi công tác

Tương ứng với mỗi vị trí công tác thì cử nhân Luật sau khi ra trường có thể làm việc ở những nơi sau

+ Cơ quan tòa án

+ Cơ quan Viện kiểm sát

+ Cơ quan Công an

+ Các Văn phòng Luật sư

+ Phòng công chứng

+ Các cơ quan, tổ chức,  trường học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước…

Tìm hiểu về sinh viên trường ĐHKH: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên khoa Luật & Quản lý xã hội: Tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Tiếng Việt thực hành
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Pháp luật đại cương
5 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 6  Lịch sử văn minh thế giới
7 Phương pháp luận NCKH 8 Dân tộc học đại cương
9 Xã hội học đại cương 10 Tiếng Anh 1
11 Cơ sở văn hóa Việt Nam 12 Tiếng Anh 2
13 Thống kê xã hội học 14 Tiếng Anh 3
15 Tâm lý học đại cương 16 Tin học đại cương
17 Môi trường và phát triển bền vững 18 Tôn giáo học đại cương
Kiến thức ngành/chuyên ngành
1 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Luật Tố tụng dân sự
3 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Luật Hình sự 1
5 Luật học so sánh 6 Luật Hình sự 2
7 Lịch sử nhà nước và pháp luật VN 8 Luật Tố tụng hình sự
9 Lịch sử nhà nước và pháp luật TG 10 Công pháp quốc tế
11 Xây dựng văn bản pháp luật 12 Luật Ngân hàng
13 Luật Hiến pháp 14 Luật Tài chính
15 Luật Hành chính 16 Luật Lao động
17 Luật Dân sự 1 18 Luật Hôn nhân và gia đình
19 Luật Dân sự 2 20 Tư pháp quốc tế
21 Luật Thương mại 1 22 Luật Đất đai
23 Luật Thương mại 2 24 Luật Môi trường
Chuyên ngành: Luật Hình sự
1 Lý luận về định tội danh 2 Khoa học điều tra hình sự
3 Tội phạm học 4 Khoa học về Chứng cứ trong tố tụng hình sự
5 Giám định pháp y    
Chuyên ngành: Luật Dân sự
1 Luật Sở hữu trí tuệ 2 Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
3 Sở hữu của vợ - chồng theo pháp luật dân sự 4 Một số kĩ năng giải quyết vụ án theo tố tụng dân sự
5 Luật La mã    
Chuyên ngành: Luật Kinh tế
1 Pháp luật về An sinh xã hội 2 Luật Đầu tư
3 Luật Cạnh tranh – Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 4 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại
5 Hợp đồng thương mại quốc tế    
Chuyên ngành: Luật Hiến pháp - hành chính
1 Luật Tố tụng hành chính 2 Kỹ năng Hành chính
3 Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước 4 Thủ tục hành chính
5 Khoa học quản lý    
Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế

Nội dung một số học phần bắt buộc

Môn Lý luận nhà nước và pháp luật

Môn học “Lý luận Nhà nước và pháp luật” là môn học cơ bản, quan trọng trong chuyên ngành đào tạo cử nhân luật. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản đối với các cử nhân luật, làm cơ sở để cho các sinh viên nghiên cứu những môn khoa học pháp lý chuyên ngành khác, như Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật hình sự, Luật Dân sự, Thương mại, Luật  Quốc tế, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng dân sự,... Và những kiến thức của môn học Lý luận Nhà nước và pháp luật cũng giữ một vị trí, vai trò rất quan trọng đối với những sinh viên luật có mong muốn tiếp tục học cao học hay thi nghiên cứu sinh về luật học sau này (trong các kỳ thi tuyển sinh cao học luật, môn Lý luận Nhà nước và pháp luật là môn thi bắt buộc).

Môn Luật Hiến pháp

Môn học luật hiến pháp Việt Nam cung cấp những kiến thức về khoa học luật hiến pháp, ngành luật hiến pháp, chế định về chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, quan hệ cơ bản giữa nhà nước và công dân, những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong lịch sử lập hiến Việt Nam và pháp luật hiện hành, tạo nền tảng kiến thức chung cho sinh viên trong nghiên cứu các môn khoa học pháp lí tiếp theo.

Môn Luật Hình sự 1 và Luật Hình sự 2

Luật hình sự là môn học chuyên ngành luật quan trọng, được thiết kế dành cho SV; cung cấp lí luận cơ bản về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt nói chung và cung cấp lí luận cơ bản về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt của từng tội cụ thể; là cơ sở  khoa học để giải quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn.

Môn Luật tố tụng hình sự

Môn học làm rõ các nhóm vấn đề sau:

- Vấn đề 1. Khái niệm luật tố tụng hình sự; nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự

- Vấn đề 2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng hình sự

- Vấn đề 3. Chứng cứ và và trách nhiệm chứng minh của từng chủ thể trong tố tụng hình sự.

- Vấn đề 4. Các Biện pháp ngăn chặn điều kiện, quy trình và thủ tục áp dung.

- Vấn đề 5. Phân tích cụ thể các giai đoạn tiến hành tố tụng .

Môn Luật Dân sự 1 và Luật Dân sự 2

Trang bị cho sinh viên về tổng hợp các khái niệm và nội dung, đặc điểm của:

- Các quy định chung về quan hệ dân sự, giao dịch dân sự, các quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;

- Hợp đồng dân sự, hình thức, nội dung của hợp đồng dân sự, giao kết hợp đồng dân sự, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng dân sự;

- Phân loại hợp đồng dân sự và nội dung cơ bản của các HĐ dân sự cụ thể;

- Phát sinh và hậu quả pháp lí của nghĩa vụ ngoài hợp đồng;

- Điều kiện phát sinh, nguyên tắc bồi thường của trách  nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cách xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể.

Môn Luật tố tụng dân sự

Luật tố tụng dân sự là môn học cơ bản của chương trình đào tạo cử nhân luật, cung cấp cho người học những kiến thức về những Chương lí luận về luật tố tụng dân sự, nội dung các quy định của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện chúng tại các cơ quan tư pháp, bao gồm: Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự; thẩm quyền dân sự của toà án nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền, nghĩa vụ của người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; biện pháp khẩn cấp tạm thời; cấp, tống đạt và thông báo các văn bản tố tụng; trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án... tổng hợp lại là những kiếm thức về tố tụng dân sự liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự và các Chương khác liên quan. Nhận thức được trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự tại toà án. Phân biệt được sự khác nhau giữa trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự với trình tự, thủ tục giải quyết việc dân sự. Đồng thời, giúp sinh viên có thái độ đúng đắn trong học tập và cuộc sống. Bước đầu nhận diện và giải quyết được một số Chương thường gặp trong cuộc sống liên quan đến quan hệ tố tụng dân sự

Luật Thương mại

Luật thương mại là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về thương nhân và hành vi thương mại. Bên cạnh đó, luật thương mại còn cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp thương mại, đặc biệt là giải quyết tranh chấp thương mại ngoài toà án.

Luật ngân hàng

Luật Ngân hàng là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về địa vị pháp lí của các chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng, nội dung pháp lí chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng và quản lí nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng

Luật tài chính

Luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Khoa học. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính công và pháp luật về tài chính công như ngân sách nhà nước (NSNN) và pháp luật về NSNN, thuế và pháp luật về thuế... Việc nghiên cứu, giảng dạy môn học này nhằm giúp người học tiếp cận và nâng cao nhận thức về các Chương liên quan đến chính sách công cũng như mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống chính sách công của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Luật đất đai

Luật Đất đai là môn khoa học pháp lý chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về sở hữu, quản lý đất đai ở Việt Nam trên cơ sở tính đặc thù của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai của nước ta. Luật đất đai cũng thể hiện dưới góc độ lý luận và thực tiễn về quyền của người sử dụng đất trên cơ sở nghiên cứu các chế độ pháp lý cụ thể, từ đó bao quát các thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai và trình tự thực hiện các quyền của người sử dụng đất ... Bên cạnh đó, môn học còn mang đến cho sinh viên hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Luật lao động

Môn học Luật Lao động  gồm những chế định pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội xuất hiện trong quá trình sử dụng sức lao động thông qua hợp đồng và những quan hệ xã hội có liên quan khác. Ngoài ra còn có các chế định pháp luật về công đoàn, thoả ước lao động tập thể và quản lý nhà nước về lao động

Luật tục của các dân tộc thiểu số Việt Nam

Luật tục của dân tộc thiểu số là những nguyên tắc ứng xử không thành văn được hình thành trong cộng đồng địa phương. Được mọi người tuân thủ và trở thành truyền thống nhất định. Quy định rõ các vi phạm đều bị nghiêm trị. Môn học này sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu rõ về luật tục của các vùng dân tộc thiểu số, mối quan hệ giữa luật tục và pháp luật từ đó phát huy kế thừa những giá trị xã hội của Luật tục trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hạn chế những tàn dư lạc hậu của Luật tục

Luật môi trường

Luật môi trường là môn học thuộc chuyên ngành pháp luật kinh tế, nghiên cứu các Chương cơ bản về bảo vệ môi trường bằng pháp luật. Nội dung trước tiên mà môn học này đề cập là một số Chương mang tính lí luận chung về môi trường, bảo vệ môi trường và luật môi trường. Tiếp đó, môn học nghiên cứu các nội dung về đánh giá môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học như: kiểm soát ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm đất, kiểm soát ô nhiễm nước, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học... Ngoài ra, môn học còn đề cập các khía cạnh của việc thực thi các công ước quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam cũng như cơ chế giải quyết các tranh chấp nảy sinh trong lĩnh vực này.

Luật hành chính

Trang bị cho sinh viên  những kiến thức cơ bản về lí luận và thực tiễn quản lí hành chính nhà nước và pháp luật về quản lí hành chính nhà nước như địa vị pháp lí của các chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính; thủ tục hành chính, quyết định hành chính; vi phạm hành chính và xử lí vi phạm hành chính; các biện pháp đảm bảo thực hiện pháp luật trong quản lí hành chính nhà nước. Sinh viên cũng sẽ hiểu được mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới là môn khoa học pháp lí cơ sở đồng thời là môn khoa học lịch sử, cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển và thay thế của các kiểu nhà nước và pháp luật trên thế giới qua các thời kì lịch sử, nhằm hình thành tư duy và phương pháp nhận thức khoa học đúng đắn về những vấn đề cơ bản của lịch sử nhà nước và pháp luật.

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

Môn học "Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam" nằm trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên ngành Luật học, do đó nội dung môn học chủ yếu xoay quanh một số nội dung cơ bản sau:

- Tìm hiều nguồn gốc ra đời Nhà nước và pháp luật ở Việt Nam.

- Nghiên cứu quá trình phát triển của Nhà nước và pháp luật Việt Nam: tìm hiểu Nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam, đánh giá những thành tựu cũng như hạn chế trong kiều Nhà nước và pháp luật này. Nghiên cứu về cách thức tổ chức bộ máy Nhà nước, một số chế định pháp luật cơ bản thời kì này; Phân tích các đặc điểm cơ bản của Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc; Tìm hiều và làm rõ những thành tựu cũng như hạn chế của Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kì từ năm 1945 đến nay.

Công pháp quốc tế

Đây là môn học tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triển ,các nguyên tắc, của công pháp quốc tế, . Ngoài vấn đề chung mang tính nguyên tắc ấy, học phần còn đi tìm hiểu các vấn đề về dân cư, lãnh thổ trong công pháp quốc tế, việc gìn giữ hòa bình và giải quyết tranh chấp quốc tế.

Luật La Mã

Môn học Luật La Mã là môn học cung cấp một số kiến thức cơ bản về Luật La Mã bao gồm: Khái niệm chung về Luật La Mã, Chủ thể của Luật La Mã và một số vấn đề trong lĩnh vực dân sự như vật quyền, nghĩa vụ hợp đồng, hôn nhân và gia đình, quyền thừa kế và vấn đề khởi kiện trong Luật La Mã.

Luật đầu tư

Luật đầu tư là môn học chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về các hoạt động đầu tư kinh doanh bao gồm hình thức đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư, đảm bảo khuyến khích đầu tư, quy chế pháp lí về các khu kinh tế đặc biệt, quy chế pháp lí về đầu tư ra nước ngoài, quy chế pháp lí về đầu tư kinh doanh vốn nhà nước.

Luật học so sánh

Luật so sánh là môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới thông qua phương pháp tiếp cận so sánh luật.  Môn học gồm 2 nhóm vấn đề chính: (1) Lí luận chung về luật học so sánh; (2) Các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới và một số chế định pháp luật đặc thù của những hệ thống pháp luật điển hình

Luật hôn nhân và gia đình

Môn học cung cấp kiến thức về mối quan hệ giữa pháp luật hôn nhân gia đình với  các quan hệ pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình như kết  hôn, quan hệ vợ chồng, quan hệ cha, mẹ, con, cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, ly hôn … từ đó có thể đói chứng với thực trạng các vấn đề đó trong đời sống xã hội;

Tư pháp quốc tế

Tìm hiểu về khái niệm, bản chất đặc thù, nội dung của các quan hệ tư pháp quốc tế; Các loại nguồn, cách thức áp dụng mỗi loại nguồn tư pháp quốc tế; Các khái niệm, đặc trưng cơ bản của xung đột pháp luật, cách thức giải quyết xung đột pháp luật; Các quan hệ cụ thể của tư pháp quốc tế (sở hữu, thừa kế, hợp đồng, hôn nhân gia đình v.v. có yếu tố nước ngoài);…

Tâm lý học tư pháp

Tâm lí học tư pháp là ngành khoa học tâm lí ứng dụng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các khía cạnh tâm lí của hoạt động điều tra, xét xử vụ án hình sự, các vụ việc dân sự cũng như công tác thi hành án hình sự, dân sự. Trên cơ sở đó người học có thể vận dụng những tri thức tâm lí cần thiết để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực hoạt động tư pháp một cách có hiệu quả.

Pháp luật về an sinh xã hội

Pháp luật về an sinh xã hội là môn học nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực tiễn trong việc xây dựng, ban hành, thực thi các quy định về an sinh xã hội . Bên cạnh các vấn đề lí luận chung cho hệ thống chính sách xã hội nhiều cấp độ để tất cả các thành viên trong xã hội đều được tương trợ, giúp đỡ ở mức độ hợp lí khi bị giảm, mất thu nhập hoặc gặp các rủi ro, khó khăn trong cuộc sống. Trên cơ sở đó, các nội dung pháp luật được nghiên cứu chủ yếu bao gồm: Bảo hiểm xã hội, ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội (bảo trợ xã hội), giải quyết tranh chấp an sinh xã hội . Song song với việc nghiên cứu các vấn đề pháp lí của Việt Nam, môn học Luật an sinh xã hội  còn nghiên cứu ở một mức độ nhất định quan điểm, quy định của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về an sinh xã hội

Luật canh tranh -  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Môn học được kết cấu thành 2 phần:

Phần I: Luật cạnh tranh nghiên cứu 7 nội dung sau: 1. Những vấn đề lí luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; 2. Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh; 3. Pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh; 4. Pháp luật về kiểm soát lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị thế độc quyền; 5. Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế; 6. Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh; 7. Tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Phần II: Luật bảo vệ người tiêu dùng  nghiên cứu 5 nội dung sau: 1. Những vấn đề lí luận về bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ; 2. Các thiết chế bảo vệ người tiêu dùng ; 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ đối với người tiêu dùng ; 4. Chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ; 5. Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân.

Môn hợp đồng thương mại quốc tế

Môn học hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế cung cấp những kiến thức cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế cũng như pháp luật điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế.

Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Luật & Quản lý xã hội