Cử nhân Toán tin

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 o Đặc thù của ngành: Các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Toán học, Toán học ứng dụng và Tin học để đáp ứng tốt các công việc đặc thù của liên ngành Toán tin và các ngành có liên quan; Kỹ năng và phẩm chất chuyên nghiệp cần thiết để có thể thành công trong sự nghiệp; Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc có hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế; Khả năng tư duy phân tích, thiết kế, xây dựng, phát triển các dự án và các sản phẩm ứng dụng Toán học và Công nghệ thông tin…

o Kỹ năng chuyên ngành sau khi ra trường: Kỹ năng xây dựng và phát triển các dự án, các hệ thống cũng như các giải pháp, các sản phẩm ứng dụng Toán học và Công nghệ thông tin theo nhu cầu thực tế của một số bài toán khoa học - kỹ thuật, Kinh tế, Tài chính, Quản lý ...; Kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu Toán học ứng dụng và Tin học trong các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu; Kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống, Kỹ năng lập trình với nhiều ngôn ngữ, Kỹ năng quản lý dự án, triển khai, bảo trì hệ thống, Kỹ năng kiểm thử phần mềm…

TIỀM LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỐI VỚI NGÀNH CỬ NHÂN TOÁN TIN

Khoa có đội ngũ cán bộ giảng dạy có uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết, nghiệp vụ chuyên môn tốt, đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Khoa hiện có 1 giáo sư, 3 phó giáo sư, 12 tiến sĩ (kể cả cán bộ khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư), 25 thạc sĩ (trong đó có 10 NCS). Khoa cũng cộng tác với đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành uy tín, chất lượng là các giáo sư, tiến sĩ đang công tác tại Đại học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Hà Nội và một số cơ quan nghiên cứu khoa học khác như Viện Toán học, Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,...

Cán bộ của Khoa đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới ISI. Với mong muốn đào tạo gắn với thực tiễn và tạo nhiều cơ hội tiếp cận việc làm cho sinh viên, Khoa luôn duy trì và phát huy mối quan hệ hợp tác tốt với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, như CMC, Viện Toán học, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Kiến thức giáo dục đại cương chiếm 26,67%

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chiếm 73,33%

- Khối lượng kiến thức theo từng năm học:

o   Năm thứ nhất: Sinh viên được trang bị các kiến thức giáo dục đại cương như lý luận chính trị, tiếng anh, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn,... và tiếp cận một số kiến thức cơ sở của ngành Toán tin.

o   Năm thứ hai: Sinh viên được trang bị kiến thức cơ sở của ngành, bao gồm cả kiến thức về toán học và tin học, giúp cho sinh viên trau dồi tư duy logic, cung cấp các phương pháp và mô hình để giải quyết các bài toán thực tế.

o   Năm thứ ba: Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu của ngành Toán tin như mạng máy tính, hệ quản trị CSDL, lập trình hệ thống, an toàn và bảo mật thông tin,... nhằm tăng cường các kiến thức và kĩ năng thực hành để đáp ứng được công việc thực tế.

o   Năm thứ tư: Sinh viên được lựa chọn các hướng tự chọn chuyên sâu, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng thực hành thành thạo trong một lĩnh vực cụ thể như xây dựng và phát triển hệ thống Web, lập trình ứng dụng trên các nền tảng, quản tri và bảo trì hệ thống thông tin,...đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội đang cần.

o   Thực tập thực tế: bao gồm thực tập cơ sở và thực tập chuyên ngành cho sinh viên ngay từ năm thứ hai và năm thứ ba, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các công việc thực tế tại các khu công nghiệp và công ty như khu công nghiệp công nghệ cao (Sam Sung), các công ty phần mềm (CMC, FPT software,...), các tập đoàn viễn thông (Viettel, VNPT...).

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Cử nhân Toán Tin có thể đảm nhiệm các công việc có sử dụng kiến thức toán học và tin học như:

- Làm việc tại bộ phận thiết kế đồ họa tại các công ty quảng cáo, công ty thiết kế, công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, studio nghệ thuật, cơ quan truyền hình, báo chí…

- Thiết kế, xây dựng các phần mềm có tính chất hỗ trợ quyết định và xây dựng chiến lược tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Tham gia vào các quy trình trong sản xuất phần mềm; trở thành các lập trình viên chuyên nghiệp tại các công ty phát triển phần mềm như CMC, FPT software, VNPT…

- Trở thành Quản trị viên cơ sở dữ liệu, Nhà phân tích hệ thống tại các tổ chức tài chính, các công ty công nghệ thông tin, tổ chức tư vấn quản lý, trường đại học, bệnh viện…

- Có thể đảm nhiệm các công việc của một chuyên viên thống kê;

- Giảng dạy toán học và tin học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông;

- Nghiên cứu về lĩnh vực toán ứng dụng, công nghệ thông tin tại các cơ quan quản lí nhà nước, các viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học;

- Có khả năng hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội như xây dựng kế hoạch, tài chính, ngân hàng, kế toán, bưu chính, viễn thông, chứng khoán...

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học các chuyên ngành tương ứng hoặc liên thông với các ngành có liên quan;

Ngoài ra, với khả năng tự tìm hiểu các vấn đề toán học và công nghệ thông tin, các Cử nhân Toán - Tin ứng dụng có thể tiếp cận các lĩnh vực chuyên môn khác như quản lý, kế toán, tài chính, ngân hàng để làm việc được trong những môi trường khác nhau.

CÁCH MẠNG 4.0: CHỌN NGÀNH TOÁN – TIN ĐỂ BỎ QUA NỖI LO THẤT NGHIỆP!

 

Tìm hiểu về sinh viên trường ĐHKH: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên khoa Toán - Tin: tại đây

 

Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99