Cử nhân Toán tin

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 o Đặc thù của ngành: Các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Toán học, Toán học ứng dụng và Tin học để đáp ứng tốt các công việc đặc thù của liên ngành Toán tin và các ngành có liên quan; Kỹ năng và phẩm chất chuyên nghiệp cần thiết để có thể thành công trong sự nghiệp; Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc có hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế; Khả năng tư duy phân tích, thiết kế, xây dựng, phát triển các dự án và các sản phẩm ứng dụng Toán học và Công nghệ thông tin…

o Kỹ năng chuyên ngành sau khi ra trường: Kỹ năng xây dựng và phát triển các dự án, các hệ thống cũng như các giải pháp, các sản phẩm ứng dụng Toán học và Công nghệ thông tin theo nhu cầu thực tế của một số bài toán khoa học - kỹ thuật, Kinh tế, Tài chính, Quản lý ...; Kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu Toán học ứng dụng và Tin học trong các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu; Kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống, Kỹ năng lập trình với nhiều ngôn ngữ, Kỹ năng quản lý dự án, triển khai, bảo trì hệ thống, Kỹ năng kiểm thử phần mềm…

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

o Nghề phổ biến: Lập trình viên C/C++, .NET, Java, PHP, lập trình ứng dụng trên mobile; Nhân viên IT, Tester, Quản trị văn phòng, quản trị mạng, SEO, Thiết kế website, thiết kế đồ họa, giảng dạy Toán học, Tin học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trung tâm Tin học và các trường trung học phổ thông …

o Nghề có khả năng đảm nhận: Nhân viên phân tích thống kê số liệu, chuyên gia dự đoán, nhân viên ngân hàng, Samsung Việt Nam…

Tìm hiểu về sinh viên trường ĐHKH: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên khoa Toán - Tin: tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Một số môn học mang tính đặc thù ngành: Thống kê ứng dụng, Phân tích thống kê nhiều chiều, Khai phá dữ liệu, Học máy, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lý thuyết đồ thị, Kỹ thuật lập trình C/C++, Lập trình hướng đối tượng Java, Mạng máy tính, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình Web, Lập trình ứng dụng với Java, Lập trình ứng dụng với .NET…

Tìm hiểu thêm tại website: Khoa Toán - Tin

Đăng ký trực tuyến
Tư vấn Online: 0989.82.11.99