Cử nhân Văn học
Ngành đào tạo: VĂN HỌC (Literature)
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 52220330
Tổ hợp môn thi/xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Lịch sử;
Toán, Ngữ văn, Địa lý.
Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 30

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo đại học ngành Cử nhân Văn học nhằm đào tạo cử nhân trình độ chuyên môn sâu, có khả năng nghiên cứu khoa học, có kiến thức bao quát về khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức cơ sở ngành về ngôn ngữ học, lý luận văn học, báo chí, văn hóa; kiến thức chuyên sâu về văn học (văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, lí luận văn học, ngôn ngữ học), văn hóa và ngôn ngữ dân tộc thiểu số; kiến thức nghiệp vụ về nghiên cứu, phê bình, giảng dạy, tác nghiệp báo chí và sáng tác; kiến thức ngoại ngữ để tiếp cận tài liệu chuyên ngành Văn học.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

- Sinh viên ngành Văn học sau khi tốt nghiệp có thể hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc các viện, trung tâm nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, văn hóa; tại các cơ quan quản lý văn hóa nhà nước (các sở, phòng, ban…); tại các cơ quan báo chí, thông tấn (tòa soạn, đài phát thanh / truyền thanh - truyền hình) từ trung ương đến địa phương; tại các ban biên tập, nhà xuất bản...Ngoài ra, các cử nhân Văn học còn có thể giảng dạy văn hóa, văn học, ngôn ngữ tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc tiếp tục học sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

- Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua phần lớn sinh viên ra trường xin được việc làm đều đúng với chuyên ngành được đào tạo. Trong đó một số em có được vị trí việc làm hấp dẫn và thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau như giảng dạy, báo chí, quản lý văn hóa…

- Hiện nay, trong bối cảnh xã hội ngày một phát triển, càng có nhiều cơ hội việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Cử nhân Văn học.

Tìm hiểu về sinh viên trường ĐHKH: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên khoa Văn - Xã hội: Tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Tiếng Anh (1,2,3)
5 Tin học đại cương 6 Pháp luật đại cương
Kiến thức ngành/chuyên ngành
1 Dẫn luận ngôn ngữ 2 Tiếng Anh chuyên ngành
3 Phương pháp điền dã 4 Ngữ âm tiếng Việt
5 Hán Nôm (1, 2) 6 Từ vựng và ngữ nghĩa tiếng Việt
7 Ngôn ngữ Tày - Nùng (1,2) 8 Văn học Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX
9 Mỹ học đại cương 10 Ngữ pháp tiếng Việt
11 Nguyên lý lý luận văn học 12 Văn học Trung Quốc
13 Tác phẩm văn học 14 Phong cách học tiếng Việt
15 Loại thể văn học 16 Văn học Việt Nam 1900 - 1945
17 Văn học dân gian 18 Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay
19 Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XVIII 20 Văn học Châu Âu

Nội dung một số học phần bắt buộc

Dẫn luận ngôn ngữ

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về ngôn ngữ (khái niệm, bản chất, chức năng, hệ thống và cấu trúc ngôn ngữ) và ngôn ngữ học (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng).

Phương pháp điền dã

Cung cấp kiến thức cơ bản về các dân tộc ở Việt Nam: tên gọi, những nét chính về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần; quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam; các thao tác tiến hành thu thập tư liệu qua điền dã ở vùng các DTTS, cách lập đề cương nghiên cứu, xây dựng bảng hỏi, lập kế hoạch điền dã nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, văn học các DTTS ở Việt Nam.

Hán Nôm (1, 2)

Cung cấp những tri thức chung về chữ Hán bao gồm các vấn đề: quá trình du nhập, các cách viết chữ Hán, cấu tạo chữ Hán, âm Hán Việt, các bộ thủ...; tri thức cơ bản về Chữ Nôm: cấu tạo, cách viết, cách đọc chữ Nôm vay mượn và chữ Nôm tự tạo…thông qua các bài đọc luyện dịch tiêu biểu.

Mỹ học đại cương

Cung cấp những kiến thức cơ bản như hệ thống quan điểm mĩ học; mối quan hệ thẩm mĩ, chủ thể thẩm mĩ, khách thể thẩm mĩ và các loại hình nghệ thuật, giá trị và thành tựu của các loại hình nghệ thuật, từ đó giúp người học có thêm những tri thức để thưởng thức và sáng tạo theo quy luật của cái đẹp; biết phân biệt loại hình, loại thể nghệ thuật, biết cách phân tích và đánh giá một tác phẩm nghệ thuật dựa trên những lý tưởng thẩm mĩ tiên tiến và thị hiếu thẩm mĩ lành mạnh.  

Tác phẩm văn học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tác phẩm văn học, cấu trúc, nội dung, hình thức, đề tài, chủ đề, tư tưởng tác phẩm; các loại hình nhân vật, đặc điểm của tính cách và hoàn cảnh, các biện pháp thể hiện nhân vật và tính cách; các mối quan hệ và vai trò của kết cấu, những hình thức kết cấu chủ yếu trong văn học; khái niệm, đặc điểm và các bước diễn biến của cốt truyện; ngôn ngữ trong các loại tác phẩm văn học, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong tác phẩm…

Loại thể văn học

Cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về loại thể văn học như: đặc trưng cơ bản, đặc điểm thi pháp nổi bật của từng loại, thể; khảo sát đặc trưng của những loại thể chính: tự sự, trữ tình, kịch, kí.

Văn học dân gian

Cung cấp kiến thức cơ bản về văn học dân gian (định nghĩa, đặc trưng, phân loại, phân vùng, lịch sử văn học dân gian, giá trị của văn học dân gian), các thể loại văn học dân gian tiêu biểu (tự sự, trữ tình, luận lí và kịch dân gian) và khái quát về văn học dân gian các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc.

Văn học Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về văn học Việt Nam giai đoạn từ nửa sau thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX với những thành tựu quan trọng trên mọi phương diện; nắm được những giá trị nội dung và nghệ thuật của những tác phẩm tiêu biểu: Chinh phụ ngâm khúc (Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm - Phan Huy Ích; Thơ Hồ Xuân Hương; Thơ văn Nguyễn Công Trứ; Thơ văn Cao Bá Quát; Thơ chữ Hán và Truyện Kiều (Nguyễn Du); Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu; Thơ Nguyễn Khuyến; Thơ Trần Tế Xương…).

Ngữ âm tiếng Việt

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ âm: âm tố và âm vị; âm tiết tiếng Việt; hệ thống phụ âm đầu, phần vần, hệ thống thanh điệu trong âm tiết tiếng Việt; chữ viết và chính tả tiếng Việt và các ứng dụng của ngữ âm tiếng Việt.

Văn học Việt Nam 1900 - 1945

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về vị trí, diện mạo, quá trình phát triển và những thành tựu nổi bật của các trào lưu, bộ phận chính (Thơ Mới, Tự lực văn đoàn, văn học hiện thực phê phán), các tác giả và tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945 (như Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố…).

Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay

Cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về: bối cảnh chính trị - xã hội, văn hóa - tư tưởng, đặc điểm cơ bản, yêu cầu đổi mới và các tác phẩm, tác giả tiêu biểu của văn học Việt Nam từ 1945 đến nay (như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Nguyễn Minh Châu, Xuân Quỳnh, Vi Thùy Linh…)

Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Văn - Xã hội