Luật tài chính ngân hàng
Chương trình đào tạo: LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Ngành đào tạo:    Luật 
 Mã ngành: 7380101 
 Trình độ đào tạo: Đại học
 Thời gian đào tạo: 4 năm
 
 Tổng số tín chỉ: 135
 
 Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

SĐT trưởng khoa (TS. Lê Thị Ngân) 0912.022.777
SĐT Giảng viên tư vấn (TS. Lưu Bình Dương) 0912.373.754

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Luật tài chính ngân hàng cung cấp cho sinh viên kiến thức luật học nói chung và pháp luật kinh tế nói riêng, đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện các kỹ năng nghề luật. Qua đó, đào tạo ra đội ngũ có chất lượng cao, có trình độ và tư duy quản lý, có kiến thức sâu rộng và kỹ năng hành nghề luật vững chắc trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các văn phòng/công ty luật, các doanh nghiệp... Đào tạo cử nhân luật kinh tế hướng đến cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Mô tả chương trình đào tạo

- Kiến thức cơ sở ngành bao gồm: Lý luận Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Đất đai, ...

- Kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành bao gồm: Luật An sinh xã hội, Luật kinh doanh bất động sản, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật đầu tư, Luật cạnh tranh, Pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thương mại, Pháp luật về quản trị nhân sự, Luật chứng khoản, Kỹ năng tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại

Hoạt động rèn nghề 

Trong quá trình học, sinh viên được thực tập, thực tế tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở các vị trí công việc liên quan đến pháp luật. Đặc biệt, sinh viên sẽ được nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động ngoại khoá. Khoa và nhà trường thường xuyên được tổ chức các hoạt động giúp rèn luyện kỹ năng nghề Luật như tham gia “Phiên tòa tập sự”, “Olympic pháp luật”, CLB Luật gia trẻ, tham gia các phiên tòa tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên...

Kỹ năng chuyên ngành sau khi ra trường

- Hình thành các kỹ năng quan trọng để sinh viên có thể hành nghề Luật, đáp ứng đỏi hỏi của xã hội: Kỹ năng lập luận; kỹ năng tranh luận – phản biện; kỹ năng khai thác và xử lý thông tin pháp lý; kỹ năng xử lý tình huống pháp lý; kỹ năng đọc văn bản pháp luật và tra cứu văn bản pháp luật hiệu quả...

- Phát triển các kỹ năng cần thiết cho sinh viên như kỹ năng tư vấn pháp luật, đàm phán soạn thảo hợp đồng thương mại, giải quyết tranh chấp thương mại, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự… tại doanh nghiệp.
- Có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để nghiên cứu khoa học; Có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

Vị trí việc làm

Ra trường sinh viên có thể đảm nhận ở những vị trí việc làm như: Luật sư, thư ký toà án, thẩm phán, chuyên viên pháp lý ở các cơ quan nhà nước/ doanh nghiệp, kiểm sát viên, tư vấn pháp lý tại công ty/ văn phòng luật, công chứng viên, giảng viên giảng dạy pháp luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật.

Tên một số cơ quan, ban, ngành mà SV có thể xin việc sau khi ra trường:

- Doanh nghiệp

- tòa án nhân dân, Viện kiểm sát;

- Cơ quan Công an;

- Cơ quan thi hành án;

- Các Văn phòng Luật sư;

- Phòng công chứng;

- Các cơ quan, tổ chức,  trường học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước…

Thông tin khác

- Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

TS. Lưu Bình Dương,    SĐT: 0912373754     Email: duonglb@tnus.edu.vn

Thông tin khác:

Trang web của khoa: http://sml.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/

Đăng ký xét tuyển

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây