Luật Thương mại Quốc tế
 Chương trình đào tạo: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 Ngành đào tạo: Luật
 Mã ngành: 7380101
 Trình độ đào tạo: Đại học
 Thời gian đào tạo: 4 năm
  Tổng số tín chỉ: 135
  Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (D84)

SĐT trưởng khoa (TS. Lê Thị Ngân) 0912.022.777
SĐT Giảng viên tư vấn (TS. Lưu Bình Dương) 0912373754

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đặt trọng tâm ở khía cạnh Luật kinh doanh quốc tế lĩnh vực tư (hợp đồng thương mại quốc tế, các vấn đề về xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế và vận chuyển quốc tế). Chương trình cung cấp khối lượng kiến thức lớn về Luật kinh doanh quốc tế trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về kinh doanh thương mại quốc tế. Khối kiến thức này tập trung cung cấp cho người học các nội dung chú trọng đến Luật thương mại quốc tế, Luật Đầu tư quốc tế và Pháp luật quốc tế trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Các môn học này cung cấp thông tin về  quy trình đầu tư nước ngoài, xuất nhập khẩu hàng hoá và các vấn đề liên quan đến mua bán hàng hoá quốc tế. Sau khi nghiên cứu khối kiến thức chuyên ngành Kinh tế Quốc tế, sinh viên có khả năng tư vấn về hồ sơ đầu tư nước ngoài, quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá và tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.

MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Một số học phần đặc thù

      Luật sở hữu trí tuệ, Luật thương mại quốc tế, Luật đầu tư quốc tế, Thiết chế tài phán quốc tế, Luật môi trường quốc tế, Pháp luật quốc tế trong kinh doanh xuất nhập khẩu.

Hoạt động rèn nghề 

Ngoài các học phần thực tế, thực tập, sinh viên học tập còn thường xuyên được tổ chức tham gia các hoạt động giúp nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề Luật như thông qua việc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động giúp rèn luyên kỹ năng nghề Luật như tham gia “Phiên tòa tập sự”, “Olympic pháp luật”, CLB Luật gia trẻ, tham gia nghiên cứu hồ sơ kinh tế và thực tập tại doanh nghiệp.

Kỹ năng chuyên ngành sau khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế có thể thực hiện chức năng trợ lý pháp luật tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, xử lý các tình huống kinh doanh đúng pháp luật, giải quyết các vấn đề phát sinh trong kinh doanh. Sinh viên cũng có thể làm việc tại các cơ quan tài phán khi giải quyết các vụ án trong lĩnh vực kinh doanh.

VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC SAU KHI RA TRƯỜNG

Vị trí việc làm sau khi ra trường:

- Chuyên viên tư vấn pháp lý tại các công ty tư vấn pháp luật quốc gia và đa quốc gia, các công ty kinh doanh trong nước và các công ty kinh doanh quốc tế.

- Chuyên viên tại các công ty xuất nhập khẩu, logistic và vận chuyển hàng hoá.

- Chuyên viên và quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước: Bộ công thương, Sở công thương, Sở kế hoạch và đầu tư, Cơ quan xúc tiến thương mại, các văn phòng quản lý đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế và xã hội, các trường đại học, các viện và trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản trị. 

- Chuyên viên và quản lý tại các đơn vị sự nghiệp: Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI…

- Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+ Tiếp tục học tập nâng cao kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành trong lĩnh vực Luật kinh tế và kinh doanh quốc tế; 

+ Có đủ năng lực tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về Luật kinh tế và kinh doanh quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp:

- Nghề nghiệp phổ biến: Thẩm phán, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thư ký Hành chính,...

- Nghề có khả năng đảm nhận: Ngoài các nghề như đã nêu, cử nhân Luật có thể làm rất nhiều công việc khác như: Chấp hành viên, điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, giáo viên dạy luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật... trong các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an, cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu...

Tên một số cơ quan, ban, ngành mà SV có thể xin việc sau khi ra trường

- Bộ công thương, Sở công thương, Sở kế hoạch và đầu tư, Cơ quan xúc tiến thương mại, các văn phòng quản lý đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế và xã hội, các trường đại học, các viện và trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản trị. 

- Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kinh doanh đa quốc gia

THÔNG TIN KHÁC

- Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

TS. Lưu Bình Dương,    SĐT: 0912373754

Email: duonglb@tnus.edu.vn

- Thông tin khác:

Trang web của khoa: http://sml.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.