Phát triển cộng đồng
Chương trình đào tạo: PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Ngành đào tạo: Công tác xã hội
Mã ngành: 7760101
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Phát triển cộng đồng nhằm đào tạo những cử nhân có trình độ, năng lực và kỹ năng về phát triển cộng đồng, hướng tới đáp ứng nhu cầu việc làm phù hợp trong tương lai. Trọng tâm của chương trình trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng tư duy trong việc tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng bền vững, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc đáp ứng nhu cầu việc làm xã hội, hướng tới góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và hội nhập.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức:

+ Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Nắm vững kiến thức giáo dục cơ sở ngành và chuyên ngành công tác xã hội;

+ Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lý luận, phương pháp xây dựng tổ chức, quản lý, điều phối các chương trình, dự án phát triển cộng đồng; kiến thức về tham vấn cá nhân, tham vấn nhóm, quản lý các hoạt động nhóm; kiến thức về chính sách xã hội và chính sách phát triển cộng đồng;

+ Kiến thức nghiệp vụ: tổ chức cộng đồng, tham vấn cá nhân/nhóm, xây dựng và điều phối dự án,…;

+ Đáp ứng tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực phát triển cộng đồng trong các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, tổ chức tư nhân/xã hội có sứ mệnh thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng.

b. Về kỹ năng:

+ Kỹ năng nghề nghiệp: nhận diện và phân tích các vấn đề của cá nhân/nhóm và cộng đồng. Vận dụng kiến thức vào thực tiễn tổ chức các hoạt động hỗ trợ và phát triển cộng đồng. Có khả năng tổ chức các hoạt động truyền thông và vận động xã hội;

+ Kỹ năng mềm:

            - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

            - Sử dụng thành thạo một số kỹ năng truyền thông và vận động xã hội;

            - Sử dụng thành thạo các kỹ năng quay và dựng các clip truyền thông vận động;

            - Có trình độ giao tiếp tiếng Anh cơ bản, và tiếng Anh chuyên ngành;

            - Kỹ năng thuyết trình;

            - Kỹ năng tổ chức, thành lập và điều phối nhóm;

            - Kỹ năng giao tiếp.

c. Về thái độ

+ Có ý thức trách nhiệm công dân;

+ Nhiệt huyết với nghề nghiệp, có ý thức đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

+ Thái độ học tập và làm việc nghiêm túc;

+ Có ý thức tự rèn luyện theo yêu cầu của nghề nghiệp và chuyên môn công tác;

+ Có ý thức xây dựng tập thể, lối sống lành mạnh và ứng xử đúng chuẩn mực.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Cử nhân Công tác xã hội và có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:

Nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp: Làm việc tại các trung tâm hỗ trợ đối tượng/nhóm/cộng đồng thuộc sự bảo trợ của Nhà nước; Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực trẻ em, người khuyết tật, sức khoẻ…tại cộng đồng; cán bộ CTXH trong lĩnh vực y tế theo Đề án phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế được Bộ Y tế phê chuẩn; cán bộ CTXH trong trường học theo Kế hoạch phát triển nghề CTXH trong ngành Giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Tác viên phát triển cộng đồng: làm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng với tư cách là cán bộ dự án phát triển cộng đồng, Trợ lý  dự án phát triển cộng đồng và Cán bộ truyền thông trong dự án phát triển tại các cơ quan phát triển xã hội của Nhà nước (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Lao động thương binh & xã hội…); các Trung tâm nghiên cứu và đào tạo; các tố chức Phi Chính phủ và Quốc tế.

Nhà quản trị công tác xã hội tại cộng đồng: Quản lý các mạng lưới công tác xã hội tại cộng đồng; Tham mưu xây dựng chính sách cho các đối tượng cần hỗ trợ trong cộng đồng; Giám sát quá trình thực thi chính sách tại cộng đồng và đưa ra khuyến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm đạt hiệu quả trong quá trình đưa chính sách của Nhà nước vào đời sống của nhân dân.

Cán bộ đào tạo, nghiên cứu trong các dự án phát triển: Tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng; Lên chương trình, nội dung kiến thức (phù hợp với mục đích, đối tượng của từng dự án, nhu cầu người học); Tổ chức đào tạo hoặc hỗ trợ đào tạo; Tham gia thực hiện đào tạo dự án; Lượng giá hoạt động đào tạo dự án.

Cán bộ phát hiện, sàng lọc, đánh giá trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt tại cộng đồng: Tại Việt Nam chưa có con số nghiên cứu chính thức về số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ nhưng theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nước ta có khoảng 200.000 người mắc chứng tự kỷ. Nếu tính theo cách tính của WHO, con số này chừng 500.000. Từ thực trạng gia tăng số trẻ mắc chứng tự kỷ nêu trên dẫn đến các cơ sở, trường mầm non chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ được thành lập trên cả nước cũng không ngừng tăng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH làm giáo viên can thiệp, trị liệu cho trẻ tự kỷ ở của các cơ sở, trường mầm non chuyên biệt và các hoạt động sàng lọc, đánh giá trẻ có nhu cầu đặc biệt tại cộng đồng ngày càng nhiều.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

- Cán bộ tư vấn:

        Cô Tạ Thị Thảo, SĐT: 0988.820.020;

        Cô Chu Thị Thu Trang , SĐT: 0985.073.746

- Đường link:

Website của Khoa: http://sml.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/

Thông tin ngành:

- http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/viet-nam-rat-can-phat-trien-nghe-cong-tac-xa-hoi-trong-nong-thon-mien-nui

- http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-cong-tac-xa-hoi-truong-dai-hoc-khoa-hoc-thai-nguyen-co-so-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-va-co-hoi-nghe-nghiep-trong-tam-tay

http://sml.tnus.edu.vn/article/nganh-dao-tao-cu-nhan-cong-tac-xa-hoi-156

Thực tập, thực tế:

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-cong-tac-xa-hoi-voi-hoat-dong-thuc-hanh-cong-tac-xa-hoi-trong-benh-vien-217

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-hoat-chuyen-de-ky-nang-can-thiep-tro-giup-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-216

http://sml.tnus.edu.vn/article/team-building-vuot-len-chinh-minh-hoat-dong-cong-tac-xa-hoi-nhom-voi-doi-tuong-dieu-tri-cai-nghien-ma-tuy-tinh-thai-nguyen-212

3.2. Đăng ký xét tuyển

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.