Quản lý Doanh nghiệp
Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP(Business management)
Ngành đào tạo: Khoa học quản lý
Mã ngành: 7340401
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển  

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

SĐT trưởng khoa (TS. Lê Thị Ngân) 0912.022.777
SĐT Giảng viên tư vấn (Nguyễn Thị Kim Phương) 0985.350.919

 Mục tiêu đào tạo

     Chương trình đào tạo quản lý doanh nghiệp hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học Quản lý và có trình độ chuyên sâu, kỹ năng nghiệp vụ quản lý về các mảng cơ bản của doanh nghiệp như quản lý nhân sự; quản lý chất lượng, quản lý sản xuất và quản lý rủi ro,…. Đồng thời, trang bị cho người học có được những phẩm chất chính trị vững vàng; khả năng hội nhập, khởi nghiệp cao trong xu hướng hội nhập hiện nay.

Mô tả khái quát chương trình đào tạo

Lý do, nhu cầu nhân lực với lĩnh vực quản trị nhân sự:

     Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam là nền tảng đầu tiên làm nên sức hút của nhóm ngành kinh doanh nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng, chưa bao giờ số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam phát triển như ngày nay, chỉ tính riêng khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng ta đã có hơn 300.000 doanh nghiệp; các doanh nghiệp lớn, liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng rất phát triển. Cùng với đó, tất yếu là nhu cầu nhân lực tăng cao trên tất cả các lĩnh vực có liên quan như quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, quản lý nhân sự, quản lý chất lượng, quản lý chiến lược….trong các doanh nghiệp và việc ứng viên được đào tạo về quản lý doanh nghiệp lựa chọn ưu tiên của nhà tuyển dụng. Cơ hội làm việc trong các tập đoàn nước ngoài, thử thách bản thân trong môi trường chuyên nghiệp đầy tính cạnh tranh và tất nhiên là những khoản đãi ngộ hấp dẫn cùng cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cũng làm nên sức hút mạnh mẽ của ngành học. Xuất phát từ nhu cầu đó, chương trình đào tạo Quản lý doanh nghiệp sẽ có nhiều tiềm năng.

Tính mới của chương trình đào tạo

     So với các chương trình Quản lý doanh nghiệp đang vận hành ở một số cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo Quản lý doanh nghiệp của trường Đại học Khoa học về cơ bản cung cấp và trang bị cho người học những kiến thức trọng tâm, cốt lõi như: Quản lý nhân sự; Quản lý sản xuất và bán hàng; Quản lý chất lượng sản phẩm; Quản  lý chiến lược… Bên cạnh đó, chương trình đào tạo của trường hướng tới việc cung cấp kiến thức pháp luật, xã hội nền tảng để đảm bảo tính liên ngành linh hoạt. Đồng thời liên tục đổi mới với những kiến thức cập nhật đáp ứng nhu cầu của xã hội như: Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý doanh nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hoạt động quản lý doanh nghiệp.

*Về mặt kiến thức:

Trang bị cho người học một cách toàn diện về kiến thức; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, pháp luật kinh doanh, kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các lĩnh vực của doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước ở cả hai cấp độ quản lý và giám sát.

* Về mặt kỹ năng:

+ Kỹ năng tin học - ngoạingữ:

- Người học có kỹ năng ngoại ngữ ở mức độ hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên quan đến doanh nghiệp và có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;

- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng.

- Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ hoạt động quản lý doanh nghiệp.

+ Kỹ năng nghề nghiệp:

- Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý các lĩnh vực như quản lý nhân sự, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý sản xuất và bán hàng, quản lý chiến lược, quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.

- Khả năng thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra trong công tác quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý nhân sự...

- Kỹ năng tham mưu tư vấn cho các nhà quản lý trong việc thiết lập hệ thống quản lý các lĩnh vực như sản xuất, nhân sự, chất lượng sản phẩm,..

+ Kỹ năng mềm

- Có khả năng soạn thảo và trình bày các văn bản kinh tế, văn bản hành chính.

- Có kỹ năng tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin, hệ thống các văn bản pháp quy phục vụ cho chuyên môn, nghiệpvụ;.

- Có khả năng linh hoạt thích ứng trong các hoàn cảnh mới, làm việc có kế hoạch, suy nghĩ và làm việc độc lập sáng tạo; luôn tập trung cho kết quả công việc.

- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: kỹ năng tổ chức phối hợp với các thành viên trong nhóm, kỹ năng lắng nghe, thu nhận và kỹ năng xử lý thông tin.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

     Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý các lĩnh vực đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, hát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

     Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong các loại hình doanh nghiệp nhỏ, vừa ở những vị trí công việc sau:

- Nhân viên quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp

- Tổ viên/tổ trưởng/ Quản đốc trong một xưởng sản xuất của doanh nghiệp

- Giám đốc điều hành sản xuất của các doanh nghiệp

- Nhân viên bán hàng, nhân viên makerting, nhân viên phát triển thị trường

- Giám đốc kinh doanh, giám đốc makerting

- Tự làm chủ cửa hàng, doanh nghiệp của mình

- Nhân viên phụ trách về hệ thống quản lý năng suất chất lượng

- Giám sát bán hàng, Giám sát kinh doanh của các công ty/doanh nghiệp/tổ chức bán hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp và dịch vụ.

- Làm công tác giảng dạy ở các tr­ường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Thông tin thêm

- Cán bộ tư vấn: (Nguyễn Thị Kim Phương, sđt: 0985350919)

- Đường link dẫn đến trang Web của Khoa: http://sml.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/         

Thông tin về ngành:

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-khoa-hoc-quan-ly-chuan-muc-tro-thanh-mot-nguoi-quan-ly

Thực tập, thực tế:

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-nganh-khoa-hoc-quan-ly-tim-hieu-ve-quan-tri-doanh-nghiep-tai-cong-ty-co-phan-kim-khi-bac-thai-215

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-nganh-khoa-hoc-quan-ly-tham-quan-mo-hinh-5s-tai-cong-ty-co-phan-may-va-thiet-bi-narime-209

Đăng ký xét tuyển

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.