Quản lý Hành chính công
Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG (Public administration)
Ngành đào tạo: Khoa học quản lý
Mã ngành: 7340401
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

SĐT trưởng khoa (TS. Lê Thị Ngân) 0912.022.777
SĐT Giảng viên tư vấn (Nguyễn Thị Kim Phương) 0985.350.919

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Quản lý hành chính công nhằm đào tạo những cử nhân có trình độ, năng lực và kỹ năng về quản lý hành chính công để có thể hoàn thành tốt công việc sau khi tốt nghiệp. Trọng tâm của chương trình là trang bị cho người học khả năng tư duy, phân tích các vấn đề trong lĩnh vực quản lý hành chính công, từ đó vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược, chính sách của tổ chức.

Mô tả khái quát chương trình đào tạo

Sự cần thiết của chương trình đào tạo

    Khi chuyển sang cơ chế thị trường, thực hiện hội nhập quốc tế, nguồn lao động nước ta bộc lộ nhiều nhược điểm, không chỉ yếu kém về kỹ thuật, tay nghề, mà còn yếu kém cả về trình độ tổ chức, quản lý. Đặc biệt trong khu vực hành chính nhà nước ở Việt Nam thì những thách thức đặt ra càng gay gắt. Hiện nay, một bộ phận cán bộ, công chức có trình độ, năng lực chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ, còn thiếu và yếu về các kỹ năng quản lý hành chính, ngoại ngữ, tin học và kiến thức chuyên ngành trong hoạt động thực thi công vụ.

    Theo đề án vị trí việc làm và yêu cầu người làm việc trong các chức danh chuyên môn trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiện nay nhu cầu nhân sự quản lý hành chính nhà nước còn cần tới 56%. Theo dự báo, trong vòng 10 năm tới, vẫn chưa có đủ một đội ngũ chuyên viên quản lý hành chính được đào tạo đúng chức danh, hoặc chưa được đào tạo một cách chuyên nghiệp ở cấp đại học để thực hiện tốt những nhiệm vụ của một cán bộ, công chức quản lý hành chính. Để tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả của công việc, phù hợp với chức danh vị trí việc làm và yêu cầu mức độ thực hiện công việc ngày càng cao, các công chức quản lý hành chính được đào tạo ở các trường đại học cần phải được tuyển dụng để làm việc cùng và hỗ trợ những công chức chưa được đào tạo. Vì thế, trong giai đoạn hiện nay một mục tiêu rất thiết thực là nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý hành chính và tạo ra đội ngũ nhân sự kế cận được đào tạo bài bản, chính quy là hết sức cần thiết.

     Hiện nay, ở trung du, miền núi phía Bắc thì trường Đại học Khoa học là cơ sở đào tạo uy tín ở khu vực về quản lý hành chính nhà nước. Qua các số liệu nghiên cứu cho thấy, để đáp ứng nhu cầu về nhân sự quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam nói chung và vùng trung du miền núi phía Bắc nói riêng là hết sức cần thiết, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. Số lượng công chức hành chính trong lĩnh vực này chủ yếu là cán bộ không chuyên, chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy, việc đào tạo cử nhân quản lý hành chính nhà nước là một hướng đi phù hợp với sự phát triển của xã hội nói chung và của trường Đại học Khoa học nói riêng.

Tính mới của chương trình đào tạo

     So với các chương trình Quản lý hành chính công, Quản lý công đang vận hành ở một số cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo Quản lý hành chính công của trường Đại học Khoa học về cơ bản cung cấp và trang bị cho người học những kiến thức trọng tâm, cốt lõi như: Lý luận hành chính nhà nước; Quản lý công; Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; Cải cách hành chính; Xây dựng chính phủ điện tử; Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước… Bên cạnh đó, chương trình đào tạo của trường hướng tới việc cung cấp kiến thức pháp luật, xã hội nền tảng để đảm bảo tính liên ngành linh hoạt. Đồng thời  liên tục đổi mới với những kiến thức cập nhật đáp ứng nhu cầu của xã hội như: Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hành chính nhà nước; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Phát triển mô hình Trung tâm hành chính công; Thiết kế và xây dựng chuẩn năng lực cho cán bộ, công chức…

Chuẩn đầu ra

* Kiến thức:

- Kiến thức chung về mục tiêu, đối tượng, phương pháp và phạm vi ảnh hưởng của khoa học quản lý hành chính công và mối quan hệ biện chứng giữa ngành quản lý hành chính công với những chuyên ngành khác.

- Kiến thức chuyên sâu về công tác lãnh đạo, quản lý hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực, các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công.

- Kiến thức nghiệp vụ: Nghiệp vụ Thư­ ký hành chính, Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Kĩ năng giao tiếp hành chính…

* Kỹ năng:

Kĩ năng nghề nghiệp:

- Có khả năng tham gia vào công tác tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

- Có khả năng tư duy, phân tích và tổng hợp thông tin phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà nước.

Kỹ năng mềm:

- Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phầm mềm hỗ trợ quản lý hiện hành.

- Có khả năng lập kế hoạch, quy hoạch; thiết kế, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công.

- Có khả năng trình bày, diễn giải vấn đề, kỹ năng giao tiếp và hội nhập, phát triển năng lực tư duy, cũng như nghệ thuật lãnh đạo và quản lý.

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới của ngành, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của thời đại.

* Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong làm việc nghiêm túc.

- Đề cao vai trò của quản lý hành chính công trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Có thái độ đúng đắn trong việc phối hợp giữa quản lý hành chính công và quản lý các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

- Tích cực đào tạo, phát triển đội ngũ những nhà quản lý hành chính công chuyên nghiệp cho các cơ quan công quyền từ Trung ương đến địa phương.

* Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, Tin học:

Theo Quy định chung của Đại học Thái Nguyên và của Trường Đại học Khoa học.

Vị trí việc làm

- Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội làm việc trong những cơ quan, doanh nghiệp, những tổ chức kinh tế - xã hội thuộc khu vực công và những thành phần kinh tế khác. Cụ thể:

+ Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; các tổ chức, đoàn thể xã hội; các đơn vị hoạt động dịch vụ công.

+ Quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương;

+ Giảng dạy và nghiên cứu trong các trường đại học, Viện nghiên cứu;

+ Chuyên viên trong các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội;

+ Thành viên thuộc các dự án phát triển kinh tế - xã hội…

- Cơ hội học tập nâng cao ở bậc sau đại học chuyên ngành Quản lý hành chính công trong và ngoài nước.

Thông tin thêm

- Cán bộ tư vấn: (Nguyễn Thị Kim Phương, sđt: 0985350919)

- Đường link dẫn đến trang Web của Khoa: http://sml.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/         

Thông tin về ngành:

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-khoa-hoc-quan-ly-chuan-muc-tro-thanh-mot-nguoi-quan-ly

Thực tập, thực tế:

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-nganh-khoa-hoc-quan-ly-tim-hieu-ve-quan-tri-doanh-nghiep-tai-cong-ty-co-phan-kim-khi-bac-thai-215

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-nganh-khoa-hoc-quan-ly-tham-quan-mo-hinh-5s-tai-cong-ty-co-phan-may-va-thiet-bi-narime-209

Đăng ký xét tuyển

 

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.