Quản trị Khách sạn và Resort
Chương trình đào tạo trọng điểm chất lượng cao: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ RESORT
Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã ngành: 7810103
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ:  
Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00),

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01),

Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20)

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình đào tạo trọng điểm chất lượng cao Quản trị Khách sạn và Resort hướng đến mục tiêu đào tạo những cử nhân có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đảm nhận các vị trí quản lý trong Khách sạn và Resort từ 4 sao trở lên (trong và ngoài nước).

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

- Nắm vững những kiến thức nền tảng về văn hóa, lịch sử, địa lí chính trị của Việt Nam và các nước, khu vực trên thế giới; ứng dụng công nghệ thông tin, nghệ thuật, y học, thể thao…;

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu về hoạt động quản lý khách sạn, kinh doanh khách sạn, quản lý dịch vụ, tiêu chuẩn quốc tế và pháp luật về du lịch – khách sạn, Quản lý chiến lược trong ngành Khách sạn…;

- Thuần thục tổ chức thực hiện các mô hình kinh doanh Khách sạn; Phân tích, đánh giá, xây dựng và tổ chức thực hiện một số chiến lược kinh doanh khách sạn.

b. Về kỹ năng

- Kĩ năng nghề nghiệp: Sinh viên biết xây dựng được kế hoạch kinh doanh khách sạn; phân tích, đánh giá và đưa ra được giải pháp đối với các vấn đề trong quản trị khách sạn; tự tin, chủ động, thành thạo các nghiệp vụ cơ bản và chuyên sâu tại khách sạn, resort.

- Kỹ năng mềm:

+ Sinh viên sau khi ra trường có thể sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ trở lên;

+ Thành thạo Tin học văn phòng; Sử dụng tốt các phầm mềm quản lý nhà hàng – khách sạn đang hiện hành;

+ Có khả năng giao tiếp tốt, diễn giải tốt các vấn đề;

+ Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động của nhóm.

c. Về thái độ

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có làm việc các vị trí sau:

- Quản lý, điều hành các bộ phận trong khách sạn, resort từ 4 sao trở lên.

- Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, resort.

- Cán bộ quản lý tại các cơ quan Nhà nước về du lịch như: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Viện và trung tâm nghiên cứu du lịch…

- Giảng dạy về du lịch và khách sạn... tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…

- Phát triển doanh nghiệp: xây dựng doanh nghiệp, thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, resort.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1 Thông tin tư vấn

- Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Cô Phùng Thị Kim Anh, SĐT: 0985.583.491

Cô Lê Thị Anh, SĐT: 0965.725.123

Cô Đào Thị Hồng Thúy, SĐT: 0974.809.219

Cô Nguyễn Ngọc Lan, SĐT: 0982.092.962

Cô Hoàng Thị Phương Nga, SĐT: 0963954999

Trang web của khoa: 

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/tourismtnus/

3.2 Đăng ký xét tuyển

 Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây