Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
Chương trình đào tạo: TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Ngành đào tạo: Việt Nam học
Mã ngành: 7310630
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực vận dụng thành thạo vốn kiến thức tiếng Việt và văn hóa Việt Nam vào các hoạt động giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, hướng dẫn du lịch và truyền thông trong du lịch để đáp ứng nhu cầu hội nhập, giao lưu quốc tế hiện nay.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

 Nắm vững kiến thức tổng quát, liên ngành của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức về địa lý, lịch sử và văn hóa Việt Nam; kiến thức về tiếng Việt và phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; kiến thức về hướng dẫn và truyền thông trong du lịch. 

b. Về kỹ năng

Kĩ năng nghề nghiệp:

- Có kĩ năng chuyên nghiệp về giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và kĩ năng biên dịch, phiên dịch tiếng Việt;

- Có kĩ năng hướng dẫn du lịch và truyền thông trong du lịch.

- Có kĩ năng nghiên cứu chuyên ngành Việt Nam học

Kỹ năng mềm:

- Có kĩ năng quay phim và chụp ảnh phục vụ truyền thông và giảng dạy;

- Thành thạo tin học văn phòng; có trình độ tiếng Anh giao tiếp cơ bản; có vốn tiếng Anh chuyên ngành đủ để đọc và dịch tài liệu về ngành;

- Có kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm; có nghiệp vụ văn phòng;

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới của ngành, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của thời đại.

c. Về thái độ

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tốt nghiệp cử nhân ngành Việt Nam học (chương trình Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam), người học có khả năng làm việc tại các vị trí như:

- Giáo viên giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại các trung tâm ngoại ngữ, các trường phổ thông và đại học;

- Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều phối du lịch;

- Phiên dịch viên, cộng tác viên các trung tâm dịch thuật, văn phòng công chứng;

- Nhà nghiên cứu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam;

- Nhân viên các văn phòng tư vấn, hợp tác quốc tế;

- Điều phối viên, nhân viên truyền thông, viết bài quảng cáo, bài PR sản phẩm cho các doanh nghiệp có hợp tác quốc tế với Việt Nam;

- Nhân viên văn phòng các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài ra, người tốt nghiệp ngành Việt Nam học (chương trình Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam) có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành Việt Nam học, giảng dạy Tiếng Việt, ngôn ngữ học ứng dụng.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Cán bộ tư vấn:  Cô Bùi Linh Huệ, SĐT: 0949310642; email: huebl@tnus.edu.vn

                        Cô Nguyễn Diệu Linh, SĐT: 0975190882; email: linhnd@tnus.edu.vn

Thông tin thêm:

- Website của Khoa: http://fjcl.tnus.edu.vn/

- Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/baochitruyenthongvanhoc.dhkh/

3.2. Đăng ký xét tuyển

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.