Toán Kinh tế
Chương trình đào tạo: TOÁN KINH TẾ
Ngành đào tạo:

Toán ứng dụng (Applied Mathematics and

Computation)

Mã ngành: 7460112
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

SĐT trưởng khoa (TS. Trương Minh Tuyên) 0982.890.409
SĐT Giảng viên tư vấn (TS. Trần Xuân Quý) 0912.855.359

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:
         Đào tạo cử nhân đại học về Toán ứng dụng trong kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về Toán ứng dụng trong kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể  
      - Về kiến thức: Cử nhân ngành Toán ứng dụng trong kinh tế có đủ kiến thức Toán học, kinh tế và quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu mô hình hóa, phân tích, dự báo trong việc xây dựng chính sách; lựa chọn quyết định quản lý, điều hành có căn cứ khoa học dựa trên việc kết hợp phân tích định tính và phân tích định lượng bằng việc sử dụng các phương pháp, công cụ phân tích dữ liệu hiện đại… Có kiến thức chuyên sâu về mô hình hóa, các phương pháp định lượng trong phân tích và dự báo kinh tế – xã hội.

     - Về kỹ năng: Biết vận dụng hệ thống các kiến thức được trang bị để tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp dữ liệu, lập và trình bày các báo cáo theo các yêu cầu của công tác quản lý; có kỹ năng xây dựng và phân tích các mô hình toán học giải quyết các bài toán liên ngành, các bài toán trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội cụ thể (thị trường hàng hóa – dịch vụ; thị trường lao động; thị trường tài chính – tiền tệ; đánh giá chính sách … ); sử dụng tốt các kỹ thuật phân tích dữ liệu, dự báo với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng: Eviews, R, SPSS, Matlab, MetaStock,….; có kỹ thuật lập trình, mô phỏng ngẫu nhiên đáp ứng yêu cầu nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng.

     - Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

*Dịch vụ ngân hàng

Sinh viên có thể làm việc trong các ngân hàng ở các vị trí phân tích ngân sách, kế toán, quản lý ngân hàng, chẳng hạn như phân tích tác động kinh tế của lãi suất, tỷ giá mua và các xu hướng khác có thể thay đổi các dịch vụ ngân hàng …

*Tư vấn kinh doanh/sản xuất

-       Phân tích, quản lý và tư vấn trong các cơ quan Bộ ngành,  Định chế tài chính, các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình của nền kinh tế và các tổ chức kinh tế, xã hội;

-       Tính toán, thiết kế tối ưu các quy trình sản xuất trong các nhà máy, doanh nghiệp. Tư vấn cho chủ doanh nghiệp hay người quản lý về các vấn đề như bảo đảm các khoản vay, các chương trình đầu tư, sản xuất hàng hóa và dịch vụ…

-       Chuyên viên phân tích, dự báo và quản trị rủi ro trong các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp;

-       Chuyên viên phân tích chính sách;

-       Xây dựng và điều hành các tổ chức tư vấn kinh tế – xã hội, các doanh nghiệp.

* Chuyên viên nghiên cứu

 Làm việc tại các Viện nghiên cứu về toán học/kinh tế trong và ngoài nước.

* Các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp (Đại học/Cao đẳng)

 Giảng viên các trường đại học và cao đẳng, đặc biệt là các cơ sở giáo dục thuộc khối kinh tế và quản trị kinh doanh.

THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Cán bộ tư vấn:

TS. Trương Minh Tuyên - Trưởng Khoa - Điện thoại: 0982 890 409 - Email: tuyentm@tnus.edu.vn

TS. Trần Xuân Quý - Trưởng Bộ môn - Điện thoại: 0912 855 359 - Email: quytx@tnus.edu.vn
 
TS. Nguyễn Song Hà - Trợ lý Đào tạo - Điện thoại: 0949 785 053 - Email: hans@tnus.edu.vn

- Đường link dẫn đến trang của Khoa, Câu lạc bộ, .... liên quan đến CTĐT

- Chương trình đào tạo: http://toantin.tnus.edu.vn/

https://www.facebook.com/toantin.tnus/

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/cach-mang-4-0-chon-nganh-toan-tin-de-bo-qua-noi-lo-that-nghiep

http://tnus.edu.vn/tin-tuc/chi-tiet/can-bo-giang-vien-khoa-toan-tin-tham-gia-chuoi-cac-hoi-thao-trong-nuoc-va-quoc-te-nam-2018?fbclid=IwAR3iIloXp-LnHG3XuWifFeSIWG68hzo2OdYcmuza1VxcNz3NeYpG5AXZ2EE

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi: Tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ: Tại đây.

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.