Quyết định v/v công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 9/2015