LIÊN THÔNG
STT Tiêu đề Ngày đăng
16 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện. 24/07/2017
17 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện 24/07/2017
18 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 04/07/2017
19 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện. 28/04/2017
20 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện. 21/02/2017
21 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Khoa học quản lý. 22/11/2016
22 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công tác xã hội. 22/11/2016
23 Thông báo điểm thi tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện 27/07/2016
24 Thông báo ôn và thi tuyển sinh LT từ CĐ lên ĐH hệ chính quy đợt tháng 11/2015 06/11/2015
25 Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện 06/11/2015
26 Đề án tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015 26/08/2015
27 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện 29/03/2015
28 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2015 25/05/2012
Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99