LIÊN THÔNG
STT Tiêu đề Ngày đăng
16 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 25/12/2017
17 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 22/11/2017
18 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27/10/2017
19 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27/10/2017
20 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 11/09/2017
21 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10/08/2017
22 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10/08/2017
23 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện. 24/07/2017
24 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện 24/07/2017
25 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 04/07/2017
26 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện. 28/04/2017
27 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện. 21/02/2017
28 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Khoa học quản lý. 22/11/2016
29 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công tác xã hội. 22/11/2016
30 Thông báo điểm thi tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện 27/07/2016