LIÊN THÔNG
STT Tiêu đề Ngày đăng
16 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện 08/04/2019
17 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. 20/03/2019
18 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019 07/03/2019
19 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy. 16/10/2018
20 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy 12/10/2018
21 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. 09/08/2018
22 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. 09/08/2018
23 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. 09/08/2018
24 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. 09/08/2018
25 Thông báo tuyển sinh năm 2018. 18/04/2018
26 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội 09/03/2018
27 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 25/12/2017
28 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 22/11/2017
29 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27/10/2017
30 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27/10/2017