TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN - KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2018

Thí sinh nhập Họ và tên đầy đủ sau đó nhấn nút TRA CỨU để nhận kết quả.

Cập nhật đến ngày 18/07/2018

Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99