Chính sách ưu đãi của TNUS

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2018

Với sứ mệnh “là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước”, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành trường đại học đa ngành, có chất lượng và vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế vào năm 2020.

Trường Đại học Khoa học vui mừng chào đón tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành khoa học cơ bản tại Trường.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

1. Miễn 100% học phí cho các đối tượng:

- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo;

- Người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

- Người tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo;

- Đối tượng được bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng;

- Người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

2. Giảm 70% học phí cho đối tượng: là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Giảm 50% học phí cho đối tượng: là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

4. Hỗ trợ 1.300.000 vnđ/tháng cho sinh viên người dân tộc rất ít người.

5. Hỗ trợ 780.000 đ/tháng chi phí học tập cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

6. Trợ cấp từ 100.000đ - 140.000 đ/tháng cho các đối tượng:

- Người dân tộc ít người ở vùng cao;

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

- Tàn tật (khả năng lao động suy giảm từ 41% trở lên), gặp khó khăn về kinh tế;

- Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập.

7. Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt sẽ được xét cấp học bổng khuyến khích và hàng trăm suất học bổng có giá trị khác do các doanh nghiệp trao tặng cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích học tập tốt dịp khai giảng, bế giảng hàng năm.

Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99