THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

MÃ TRƯỜNG: DTZ

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Năm 2020 Trường Đại học Khoa học xét tuyển theo 3 phương thức tuyển sinh:

· Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học;

· Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020;

· Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 được ghi trong học bạ THPT.

4. Ngành/các chương trình đào tạo:

- Năm 2020, Trường Đại học Khoa học tuyển sinh 18 ngành với 31 chương trình đào tạo và 03 chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao.

Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao:

STT

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Luật

(7380101)

 

Dịch vụ pháp luật

VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50

2

Công nghệ Sinh học

(7810103)

 

Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh

TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI(B00)
TO, SI, N1 (D08)
TO, SI, GD (B04)

30

3

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7420201)

 

Quản trị Khách sạn và Resort

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, DI, GD (C20)
VA, GD, N1 (D66)

30

Chương trình đào tạo đại trà:

STT

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Luật

(7380101)

Luật

VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

150

Luật tài chính ngân hàng
Luật thương mại quốc tế
2

Khoa học Quản lý

(7340401)

Quản lý hành chính công

VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

80

Quản lý nhân lực
Quản lý doanh nghiệp
3

Công tác xã hội

(7760101)

Phát triển cộng đồng   VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

100

Tham vấn
Công tác xã hội
4

Du lịch

(7810101)

Hướng dẫn du lịch

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, DI, GD (C20)
VA, TO, DI (C04)

  120
Nhà hàng - Khách sạn
5

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7810103)

Quản trị lữ hành

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, DI, GD (C20)
VA, GD, N1 (D66)

120  
Quản trị nhà hàng - Khách sạn
 6  

Địa lí tự nhiên

(7440217)

 

Khai thác du lịch thông minh

 TO, LI, HO (A00)
VA, TO, N1 (D01)
VA, TO, DI (C04)
VA, DI, GD (C20)

 50

 7   

Ngôn ngữ Anh

(7220201)

Tiếng Anh ứng dụng

VA, TO, N1(D01)
VA, SU, N1 (D14)
VA, DI, N1 (D15)
VA, GD, N1 (D66)

100  

Tiếng Anh du lịch

 8 

 Thông tin thư viện

(7320201)

 

Thư viện - Thiết bị trường học

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50  

Thư viện - Quản lý văn thư

 9  

Công nghệ Sinh học

(7420201)

 

Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh

TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI(B00)
TO, SI, N1 (D08)
TO, SI, GD (B04)

 50
 10   

Khoa học môi trường

(7440301)

 

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI (B00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

50  

An toàn, sức khỏe và Môi trường

11

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

(7850101)

Quản lý Đất đai và kinh doanh bất động sản

TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI (B00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

50

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

12

Hóa dược

(7720203)

 

Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm

TO, HO, SI (B00)
TO, HO, GD (A11)
VA, TO, N1(D01)
VA, HO, GD (C17)

40
13

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

(7510401)

 

Công nghệ Hóa phân tích

TO, HO, SI (B00)
TO, HO, GD (A11)
VA, TO, N1(D01)
VA, HO, GD (C17)

40
14

Lịch sử

(7229010)

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50

Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước

15

Toán tin

(7460117)

 

Toán tin

TO, LI, HO (A00)
TO, GD, N1 (D84)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

50
16

Văn học

(7229030)

 

Văn học ứng dụng

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50
17

Báo chí

(7320101)

 

Báo chí

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50
18

Việt Nam học

(7310630)

 

 Tiếng việt và Văn hóa Việt nam

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

5.1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học:

- Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
 
- Ngoài ra Trường Đại học Khoa học sẽ tuyển thẳng vào tất cả các chương trình đạo tạo nâng cao, chương trình đại trà của Nhà trường đối với các thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu, học sinh là thành viên đội tuyển thi học sinh giỏi, KHKT cấp quốc gia và có kết quả kỳ thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định.

5.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

5.2.1. Điều kiện tham gia xét tuyển

- Đối với các chương trình đại trà
 
  + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

  + Có tổng điểm 3 bài/môn thi THPT Quốc gia năm 2020 (3 bài thi/ môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) đạt ngưỡng điểm đầu vào của trường; Không có bài thi/ môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Đối với các chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao

   + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

   + Có tổng điểm 3 bài/môn thi THPT Quốc gia năm 2020 (3 bài thi/ môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) đạt ngưỡng từ 16,5 trở lên; Không có bài thi/ môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 3,0 điểm trở xuống.

5.2.2. Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi THPT Quốc gia 2020 (3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + Điểm ưu tiên (nếu có).

5.3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT

(a) Điều kiện tham gia xét tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

- Hạnh kiểm lớp 12 THPT không thuộc loại yếu;

- Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) + (Điểm ưu tiên) không thấp hơn 18,0 điểm.

(b) Điểm xét tuyển:

- Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) + Điểm ưu tiên.

(c) Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại đây);

- Bản sao Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có công chứng).

6. Tổ chức tuyển sinh
6.1. Thời gian tuyển sinh

- Đối với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia năm 2020: Thời gian đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT: Từ tháng 06 năm 2020: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT;

+ Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1: Ngày 15/08/2020;

+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các đợt tiếp theo: mỗi đợt 10 ngày;

Sau mỗi đợt xét tuyển, Trường Đại học Khoa học sẽ có thông báo của các ngành còn chỉ tiêu tuyển sinh cho các đợt xét tuyển kế tiếp trên website của nhà trường tại địa chỉ: http://tuyensinh.tnus.edu.vn.

6.2. Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/Thi tuyển

Các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 và đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT có thể thực hiện theo các cách sau:

(1).Thí sinh đăng ký qua hệ thống của Bộ GD&ĐT;

(2). Thí sinh đăng ký qua hệ thống trực tuyến của Trường Đại học Khoa học tại đây;

(3). Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên;

(4). Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ (thời gian tính theo dấu bưu điện): Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên.
 
7. Thông tin liên hệ và tư vấn tuyển sinh:
 
- Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên;
 
- Số điện thoại: 02083.75.88.99 - 0989.82.11.99;
 
 
 
Thông tin chi tiết các chương trình đào tạo xem tại đây