An toàn, Sức khỏe và Môi trường

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo, AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao có kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp và quản lý môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và sức khỏe tốt nhất cho người lao động.

Đặc biệt, trong chương trình đào tạo: 3 năm học trong nước và 01 năm thực tập tại nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

Sinh viên được trang bị những kiến thức an toàn, sức khỏe và môi trường cơ bản, kiến thức chuyên sâu (an toàn bảo hộ lao động, huấn luyện an toàn lao động và sơ cấp cứu, vệ sinh môi trường và bệnh nghề nghiệp) và thực hành nghề nghiệp tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất thực hiện các chức năng về an toàn lao động và môi trường.

b. Về kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực để làm việc tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, các trung tâm an toàn nghề nghiêp và các cơ quan quản lý về môi trường.

c. Về thái độ

Có tinh thần vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với công việc, với xã hội.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ được cấp bằng Cử nhân Khoa học Môi trường với chương trình đào tạo AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG có năng lực đảm nhận các vị trí sau:

- Cán bộ quản lý môi trường trong hệ thống các cơ quan nhà nước về môi trường từ trung ương đến địa phương

- Chuyên viên an toàn sức khỏe và môi trường tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp,

- Chuyên viên tư vấn môi trường cho các công ty trong nước và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Chuyên viên phân tích môi trường trình độ cao tại các Trung tâm quan trắc môi trường, các công ty tư vấn xử lý môi trường.

- Chuyên viên về lĩnh vực đánh giá tác động môi trường và xã hội, xét nghiệm, xử lý ô nhiễm môi trường của các tổ chức phi chính phủ, ngân hàng thế giới, ngân hàng Châu Á, chương trình môi trường của liên hợp quốc (UNDP)….

- Nhân viên kỹ thuật, kinh doanh tại các công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho lĩnh vực công nghệ môi trường.

- Giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học về lĩnh vực công nghệ môi trường.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Thầy Ngô Văn Giới 

       Điện thoại: 0987343119

       Email: gioinv@tnus.edu.vn

Thầy Văn Hữu Tập

       Điện thoại: 0983465086

       Email: tapvh@tnus.edu.vn

- Đường link dẫn đến trang web của Khoa: http://tnmt.tnus.edu.vn/

- Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/tnmt.tnus/

3.2 Đăng ký xét tuyển

 Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.