Dịch vụ pháp luật
Chương trình đào tạo trọng điểm chất lượng cao Dịch vụ pháp luật
Ngành đào tạo: Luật
Mã ngành: 7380101
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ  
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01),

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00),

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14),

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

     Dịch vụ pháp luật là một chương trình đào tạo trọng điểm chất lượng cao mang tính ứng dụng và bắt kịp xu hướng thời đại trong lĩnh vực pháp lý. Chương trình đào tạo dịch vụ pháp luật cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng đa dạng để họ có thể sẵn sàng thực hiện nghiệp vụ nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp lý, nhưng không cần tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc để học và tập sự để trở thành một luật sư.

     Trên cơ sở xác định nhu cầu xã hội, xu hướng của thị trường pháp lý cũng như sự tiến bộ trong công nghệ, chương trình đào tạo Dịch vụ pháp luật hướng tới hai chuyên ngành chính: cung cấp dịch vụ thông tin pháp lý và thư ký hành chính pháp lý. Người học ngoài trở thành chuyên gia cung cấp thông tin, chứng cứ pháp lý, thư ký pháp lý trong các doanh nghiệp và tổ chức hành nghề luật, cũng có thể trở thành những chủ doanh nghiệp thực hiện dịch vụ pháp lý độc lập, làm việc trực tuyến; trở thành các nghiên cứu viên độc lập trong mảng dịch vụ pháp luật và tư vấn nghiệp vụ pháp lý.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức:

- Có kiến thức pháp lý cơ bản về những vấn đề lý luận, thực tiễn của các ngành luật cũng như kỹ năng nghiệp vụ chuyên biệt để cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ các luật sư, các nhà quản lý vận hành tốt doanh nghiệp của mình;

- Có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, tư duy nhanh nhạy, linh hoạt và sáng tạo trong công việc.

b. Về kỹ năng: Có các kỹ năng đa dạng: kỹ năng giao tiếp toàn diện với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nhà nước; có kỹ năng tổ chức công việc, quản lý hiệu quả bộ phận pháp lý trong doanh nghiệp; có kỹ năng tốt trong soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ tài liệu, đọc và tra cứu, tóm tắt các tài liệu pháp lý; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và phân tích, suy luận vấn đề; kỹ năng xử lý sự cố và quản lý truyền thông xã hội cũng như khai thác thông tin qua mạng internet.

c. Về thái độ: Có tinh thần vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với công việc, với xã hội.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Thư ký pháp lý tại các doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật (hay còn gọi là Luật sư trợ lý hành chính, trợ lý pháp lý); tư vấn pháp lý độc lập, chuẩn bị tài liệu pháp lý và trợ lý pháp lý online;

- Chuyên gia cung cấp, xử lý thông tin pháp lý (chuẩn bị chứng cứ và tài liệu cho các vụ việc dân sự, hình sự, kinh tế);

- Tư vấn pháp lý trong các doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật, trợ lý cho luật sư trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội: dân sự, hình sự, thương mại, y tế, giải quyết các tranh chấp; hôn nhân gia đình, xử lý khủng hoảng thông tin trên mạng xã hội, hỗ trợ hoạt động tố tụng một cách chuyên nghiệp;

- Tư vấn công nghệ pháp lý, hòa giải viên, tư vấn bồi thẩm đoàn, chuyên gia tuân thủ tại doanh nghiệp, phóng viên pháp lý;

- Tự mở doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin pháp lý cho bản thân.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

- Thầy Lưu Bình Dương

         SĐT: 0912373754

         Email: duonglb@tnus.edu.vn

- Nguyễn Thị Hoàng Lan

         SĐT: 0912454656

         Email: hoanglan@tnus.edu.vn

Trang web của khoa: http://law.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/

3.2. Đăng ký xét tuyển

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây