Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh
Chương trình đào tạo trọng điểm chất lượng cao: Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh
Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Mã ngành: 7420201
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ:  
Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Toán, Hóa học, Anh (D07)

Toán, Sinh học, Anh (D08)

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh là chương trình liên ngành, định hướng chất lượng cao, được giảng dạy bởi bởi giảng viên của hai trường Đại học Khoa học và Đại học Y dược Thái Nguyên.

Chương trình đào tạo này nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao có kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực xét nghiệm y sinh và ứng dụng công nghệ y sinh trong điều trị bệnh. Đặc biệt, trang bị cho người học các kỹ năng thực hành các kỹ thuật xét nghiệm công nghệ cao về sinh học phân tử và tế bào cũng như những kiến thức về công nghệ y sinh trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, tế bào gốc, điều trị đích nhằm đáp ứng với xu hướng phát triển trong lĩnh vực y học hiện nay.

 1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức:

Sinh viên được trang bị những kiến thức xét nghiệm y sinh cơ bản,  kiến thức xét nghiệm chuyên sâu (cấp độ phân tử, tử tế bào) và thực hành nghề nghiệp tại các bệnh viện.
b.Về kỹ năng:

- Nhóm kỹ năng về Kỹ thuật xét nghiệm:  Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực để làm việc tại các trung tâm xét nghiệm, các khoa xét nghiệm của các bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở xét nghiệm được trang bị hệ thống xét nghiệm tiên tiến về gen, tế bào.

- Nhóm kỹ năng về công nghệ Y sinh: Sinh viên được trang bị kỹ năng nền tảng về công nghệ gen và công nghệ tế bào vào trong y học (gọi chung là công nghệ Y sinh) như công nghệ tế bào gốc, công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), điều trị bệnh bằng liệu pháp gen và các công nghệ y sinh khác. Những ứng dụng này đang rất phát triển trong y học hiện đại ngày nay.

c. Về thái độ: Có tinh thần vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với công việc, với xã hội.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh có năng lực đảm nhận các vị trí sau:

Trong lĩnh vực xét nghiệm :

- Chuyên viên xét nghiệm tại các khoa xét nghiệm tạicác bệnh viện thuộc hệ thống công lập;

- Chuyên viên xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm, trung tâm xét nghiệm tư nhân, bệnh viện tư nhân trên toàn quốc;

- Chuyên viên xét nghiệm sinh học phân tử, tế bào tại các bệnh viện, trung tâm y tế lớn.

Trong lĩnh vực công nghệ y sinh:

- Làm việc tại các khoa, trung tâm hỗ trợ sinh sản, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF);

- Làm việc tại các khoa, trung tâm tế bào gốc của các bệnh viện;

- Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu y sinh, viện nghiên cứu về y học.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

-Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Thầy Nguyễn Phú Hùng, SĐT: 0818.432.886

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền, SĐT 0984.373.161

 Trang web của khoa: http://cnsh.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/khss.tnus/

3.2. Đăng ký xét tuyển

 Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây