Ngôn ngữ và Văn hóa

 

Chương trình đào tạo: NÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA
Ngành đào tạo: Văn học (Literature)
Mã ngành: 7229030
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình Văn học theo định hướng Văn học và Văn hóa Việt Nam được thiết kế dành cho người nước ngoài với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có năng lực sử dụng tiếng Việt như người bản ngữ, có khả năng vận dụng kiến thức văn học, ngôn ngữ, văn hóa vào nghiên cứu, giảng dạy, quản lý văn hóa; nghiên cứu và giảng dạỵ tiếng Việt, văn học Việt Nam và hoạt động ngành nghề ở một số lĩnh vực khác như du lịch, báo chí, truyền thông…

1.2 Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

Người học sẽ được trang bị trình độ tiếng Việt cơ bản và nâng cao để theo học chương trình Văn học theo định hướng Văn học ứng dụng; được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản và hiện đại về văn học, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, mở rộng tri thức về văn học thế giới; được cung cấp kiến thức nền tảng về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu văn học, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam; được trang bị thêm một số tri thức cơ bản về du lịch, báo chí, truyền thông…

b. Về kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp, người học được trang bị đầy đủ các kĩ năng chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm cần thiết để có thể đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng.

 c. Về thái độ

- Trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn học, ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật của dân tộc và nhân loại; 

- Kiên định với ngành nghề đã chọn; khiêm tốn, cầu thị, chủ động, sáng tạo và trung thực trong công việc;

- Có thái độ khách quan, khoa học trong quá trình giải quyết các vấn đề thực tiễn;

- Không ngừng phấn đấu cho sự tiến bộ của bản thân và xã hội.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học, ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam;

- Tham gia quản lý và tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại các sở, ban ngành địa phương;

- Hướng dẫn viên du lịch, quản trị lữ hành;

- Nhân viên truyền thông, viết bài quảng cáo, bài PR sản phẩm cho các doanh nghiệp; tổ chức chương trình quảng bá ấn phẩm văn hóa nghệ thuật.

 3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1 Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành, thí sinh liên hệ:

Bùi Linh Huệ, SĐT: 0949310642

Nguyễn Diệu Linh, SĐT: 0975190882

Đường link dẫn đến trang Web của Khoa: http://nnvh.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/nnvh.tnus/

 3.2 Đăng ký xét tuyển

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.