Phân tích Kiểm nghiệm và Tiêu chuẩn hóa Dược phẩm
 Chương trình đào tạo: PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM VÀ TIÊU CHUẨN HÓA DƯỢC PHẨM
 Ngành đào tạo: Hóa dược
 Mã ngành: 7720203
 Trình độ đào tạo: Đại học
 Thời gian đào tạo: 4 năm
 Tổng số tín chỉ 135
 Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Toán, Vật lý, Hoá học (A00),

Toán, KHTN, Văn học (A16),

Toán, Hoá học, Sinh học (B00),

Ngữ Văn, Toán, GDCD (C14)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo chuyên ngành Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức chuyên sâu về phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm của ngành dược nói chung. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực dược, đặc biệt là lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hóa dược phẩm.
1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

Người học sẽ có những kiến thức cơ bản và hiện đại về phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm. Người học sẽ có khả năng ứng dụng các kiến thức đã được học vào thực tiễn.

b. Về kỹ năng

Người học có đầy đủ các kỹ năng cơ bản về phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm. Người học có thể biết được các quy trình và có khả năng sử dụng, vận hành các thiết bị phân tích hiện đại để phân tích kiểm nghiệm dược phẩm.

c. Về thái độ

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Làm cán bộ tại các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định dược phẩm của các doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài, các công ty đa quốc gia, tập đoàn sản xuất dược, của các cơ quan địa phương và trung ương như viện kiểm nghiệm thuốc trung ương, trung tâm y tế dự phòng các tỉnh thành phố, các bệnh viện, các phòng thí nghiệm có chức năng kiểm nghiệm và chuẩn hóa dược phẩm,…

- Làm nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu về hóa dược, dược liệu, dược học;

- Làm cán bộ giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có đào tạo về hóa dược, công nghiệp dược, dược sỹ, hoặc học ở bậc học cao hơn: Thạc sỹ và Tiến sỹ trong và ngoài nước;

- Kinh doanh các mặt hàng liên quan đến dược phẩm, dược liệu.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Thầy Phạm Thế Chính: 0988 113933, Email: chemistry20069@gmail.com


Khoa Hóa học: http://hoahoc.tnus.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hoahoc.tnus/

Thông tin ngành:

http://hoahoc.tnus.edu.vn/chi-tiet/713-Hoa-duoc---Nganh-hoc-nhieu-tiem-nang

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-hoa-duoc-dao-tao-gi-va-lam-viec-o-dau

http://hoahoc.tnus.edu.vn/chi-tiet/870-Chuong-trinh-dao-tao-Hoa-duoc-lieu-he-dai-hoc-chinh-quy

- Giải thưởng sinh viên, sinh viên tiêu biểu:

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hai-sinh-vien-Khoa-hoa-Truong-dai-hoc-Khoa-hoc-Thai-Nguyen-nhan-hoc-bong-Vallet-post185696.gd?fbclid=IwAR1TDfpmmiZQKGqBdngY9zrJ-Lep5aCQ7F19vf5MSUtYFArfwR-V7C0usNQ

http://hoahoc.tnus.edu.vn/chi-tiet/919-De-tai-NCKH-cua-sinh-vien-nganh-Hoa-duoc---K14-truong-Dai-hoc-Khoa-hoc--tham-gia-vong-Chung-khao-tai-Giai-thuong-Sinh-vien-NCKH-toan-quoc-nam-2019

http://hoahoc.tnus.edu.vn/chi-tiet/912-Sinh-vien-Le-Thi-Ngoc-Anh---Hoa-duoc-K12-sau-mot-nam-tot-nghiep-voi-nghe-Kiem-nghiem-vien-duoc-pham

http://hoahoc.tnus.edu.vn/chi-tiet/909-Tam-su-cua-sinh-vien-tot-nghiep-Khoa-Hoa-hoc-TNUS---Ngoi-truong-dai-hoc-cho-toi-niem-tin-vung-buoc-truong-thanh

http://hoahoc.tnus.edu.vn/chi-tiet/833-Viec-lam-ngay-sau-tot-nghiep-cua-sinh-vien-Hoa-hoc-K12

http://hoahoc.tnus.edu.vn/chi-tiet/886-Co-sinh-vien-hoa-duoc-voi-nhieu-thanh-tich-dang-ne


3.2. Đăng ký xét tuyển

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.