Phân tích xử lý dữ liệu

 

Chương trình đào tạo: PHÂN TÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU
Ngành đào tạo:

Toán tin

Mã ngành: 7460117
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo cử nhân Phân tích xử lý dữ liệu nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Tin học và Toán  ứng dụng. Chương trình này trang bị kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cơ bản, rèn luyện cho người học tư duy chính xác, tư duy thuật toán và phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc. Từ đó người học có khả năng ứng dụng các kiến thức được trang bị vào việc phân tích và xử lý dữ liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

- Phân tích, thiết kế, cài đặt và đánh giá một hệ thống hoặc một thành phần của hệ thống quản trị dữ liệu dựa trên các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính và các công nghệ hiện đại.

- Đề xuất giải pháp, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giám sát việc vận dụng các phương pháp và quy trình thu thập, làm sạch, phân loại, tổ chức lưu trữ và xử lí các nguồn dữ liệu, đáp ứng các ràng buộc chặt chẽ về tài nguyên tính toán cũng như các ràng buộc của các vấn đề thực tiễn, dựa trên các kiến thức và công cụ về cơ sở dữ liệu, dữ liệu lớn và thống kê.

- Thiết kế, lập kế hoạch và tổ chức tiến hành các thực nghiệm phân tích dữ liệu, trực quan hoá, xây dựng mô hình thống kê, đánh giá mô hình và diễn giải cho các bộ dữ liệu đa dạng, phức tạp thuộc một lĩnh vực đặc thù nào đó, sử dụng các kĩ thuật và công cụ hiện đại trong thống kê và học máy.

- Phát hiện, trích rút thông tin, tri thức ẩn trong dữ liệu và sử dụng sáng tạo, hiệu quả các thông tin, tri thức đã được trích rút.

- Xây dựng được một mô hình hỗ trợ quyết định hoặc một mô hình mô phỏng dựa vào các phương pháp phân tích dự báo và kiểm định.

Về kỹ năng

- Phát hiện vấn đề và đánh giá, phân tích vấn đề. Sử dụng thành thạo các công cụ, có kĩ năng tiếp thu nhanh công nghệ mới trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.

- Vận dụng được các phương pháp tổ chức, lưu trữ dữ liệu; Sử dụng thành thạo các công cụ trực quan hoá dữ liệu.

- Vận dụng được các phương pháp xử lí thông tin, khai phá dữ liệu, phát hiện tri thức từ các kho dữ liệu. Đưa ra giải pháp, tối ưu hoá giải pháp để giải quyết các vấn đề cụ thể.

- Đề xuất, triển khai mô hình lưu trữ, phân tích dữ liệu, biểu diễn dữ liệu và đánh giá được hiệu quả mô hình. Có tư duy logic về toán học, thống kê, thành thạo việc đánh giá, tổng hợp các hệ thống dữ liệu.

- Kết nối các phương pháp, công cụ của Phân tích xử lý dữ liệu với các ngành khoa học khác. Nhận diện, đánh giá, chủ động thích nghi với bối cảnh xã hội và ngoại cảnh của hoạt động nghề nghiệp trong Phân tích xử lý dữ liệu.

Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Cử nhân chương trình đào tạo Xử lý phân tích dữ liệu có thể làm việc tại:

- Các công ty, tập đoàn phần mềm như CMC, FPT Software, VNPT,…

- Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Tin học, Phòng Nghiên cứu khoa học, Phòng Thống kê; Thiết kế, xây dựng và quản trị mạng máy tính; Tư vấn, triển khai và chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, doanh nghiệp, các ngân hàng, công ty bảo hiểm, tập đoàn tài chính; các tập đoàn bưu chính viễn thông; các cơ quan hành chính nhà nước; các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp.

- Bộ phận thống kê phân tích, dự báo, quản trị rủi ro, thẩm định đầu tư, định phí... tại các ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, các doanh nghiệp…

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học các chuyên ngành tương ứng hoặc liên thông với các ngành có liên quan.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Toán - Tin (P.214 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Trưởng Khoa: PGS.TS. Trương Minh Tuyên, SĐT: 0982.890.409

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thu Hằng, SĐT: 0982.890.049

Trợ lý Công tác Tuyển sinh 2022: TS. Phạm Hồng Nam, SĐT: 0987.594.717

Email: namph@tnus.edu.vn

 Website: http://toantin.tnus.edu.vn/

 Fanpage: https://www.facebook.com/toantin.tnus/

Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/