Quản lý Doanh nghiệp
Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Ngành đào tạo: KHOA HỌC QUẢN LÝ (Management Science)
Mã ngành: 7340401
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu chung

    Đào tạo cử nhân ngành Khoa học quản lý, chuyên ngành quản lý doanh nghiệp có kiến thức nền tảng về quản lý và chuyên sâu về quản lý doanh nghiệp;  ; quảnlýchấtlượng, quản lý sản xuất và quản lý rủi ro,….; có phẩm chất đạo đức, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng khởi nghiệp đáp ứng nhu cầu về nhân lực quản lý chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

-Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, tin học để áp dụng các kiến thức đó vào cuộc sống, thực tiễn quản lý và quản lý doanh nghiệp.

- Cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về quản lý, chuyên sâu về quản lý doanh nghiệp và kiến thức thực tế về quản lý, quản lý doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, giám sát hoạt động quản lý, quản lý doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

-Trang bị cho người học những kiến thức nghiệp vụ về hoạt động quản lý như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hiện công việc, nghiệp vụ văn phòng, kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý, tin học ứng dụng trong quản lý để áp dụng vào quản lý tổ chức, quản lý nhân lực trong tổ chức.

2.2. Về kỹ năng

- Người học được rèn luyện kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý các lĩnh vực như quản lý nhân sự, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý sản xuất và bán hàng, quản lý chiến lược, quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.

- Người học được rèn luyện khả năng thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra trong công tác quản lý nhân sự, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý sản xuất và bán hàng, quản lý chiến lược, quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.

- Người học được rèn luyện kỹ năng tham mưu tư vấn cho các nhà quản lý trong việc thiết lập hệ thống quản lý các lĩnh vực như sản xuất, nhân sự, chất lượng sản phẩm,..

- Người học có năng lực ngoại ngữ, tin học theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Khoa học.

 2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Người học có tinh thần làm việc sáng tạo, quyết đoán, có tính kỷ luật, công minh, khách quan;

- Người học có thái độ nghiêm túc, khả năng tự chủ và làm việc với áp lực cao; nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí, vai trò, chức năng của bộ phận chuyên trách về nhân lực trong tổ chức; phân tích và đánh giá các hoạt động quản trị nhân lực phù hợp với thực tiễn khách quan, tuân thủ pháp luật;

- Người học có tinh thần tập thể, đoàn kết, tự giác và lối sống lành mạnh; thể hiện trách nhiệm đối với đơn vị công tác và xã hội…

 II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Khoa học quản lý, chuyên ngành Quản lý nhân lực có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong các loại hình doanh nghiệp nhỏ, vừa ở những vị trí công việc sau:
- Nhân viên quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp
- Tổ viên/ tổ trưởng/ Quản đốc trong một xưởng sản xuất của doanh nghiệp

- Giám đốc điều hành sản xuất của các doanh nghiệp

- Nhân viên bán hàng, nhân viên makerting, nhân viên phát triển thi trường

- Giám đốc kinh doanh, giám đốc makerting

- Tự làm chủ cửa hàng, doanh nghiệp của mình

- Nhân viên phụ trách về hệ thống quản lý năng suất chất lượng

- Giám sát bán hàng, Giám sát kinh doanh của các công ty/ doanh nghiệp/ tổ chức bán hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp và dịch vụ.

- Làm công tác giảng dạy ở các tr­ường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

- Sở/ Phòng Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội...

- Các lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Lao động – Việc làm, Hành chính – Nhân sự... trong các tổ chức, doanh nghiệp.

- Các đơn vị đào tạo, tư vấn về Quản lý nhân lực.

 IV. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn Phòng Khoa Khoa Học Xã Hội và Nhân văn (P.311 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

TS. Trần Thị Hồng - SĐT: 0978.427.903

ThS. Nguyễn Thanh Huyền: SĐT: 0374.221.772

Page Bộ môn KHQL: https://www.facebook.com/ManagementScienceThaiNguyen/

Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/