Quản lý Nhân lực
 Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ NHÂN LỰC
 Ngành đào tạo: Khoa học quản lý
 Mã ngành: 7340401
 Trình độ đào tạo: Đại học
 Thời gian đào tạo: 4 năm
 Tổng số tín chỉ 136
 Tổ hợp môn thi/xét tuyển  

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo chung

     Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học Quản lý và có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị nhân sự, có khả năng đảm nhận, hoàn thành tốt công tác nhân sự trong cơ quan, tổ chức ở các cấp độ khác nhau.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

+ Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lý luận, phư­ơng pháp quản lý, lãnh đạo, tuyển dụng nhân sự, Tiền lương và thu nhập, Định mức lao động, Bảo hiểm xã hội, Luật lao động, động viên – tạo động lực lao động..v.v.

- Kiến thức nghiệp vụ: Nghiệp vụ Thư­ ký văn phòng, Kỹ thuật soạn thảo văn bản, kĩ năng giao tiếp,..v..v.

-  Có khả năng xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị;

- Đáp ứng tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý trong các đơn vị nhà nước và t­ư nhân.

b. Về kỹ năng

Kĩ năng nghề nghiệp:

- Có khả năng quản lý công tác nhân sự, định mức, tiền l­ương, bảo hiểm của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp; Khả năng thực hiện các hoạt động thu hút, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và phát triển nhân lực.

Kỹ năng mềm:

- Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phầm mềm hỗ trợ quản lý hiện hành; phần mềm quản trị nhân sự.

- Có trình độ tiếng Anh giao tiếp cơ bản; có vốn tiếng Anh chuyên ngành đủ để đọc và dịch tài liệu về ngành.

- Có khả năng trình bày, diễn giải vấn đề;

- Có ý thức, khả năng làm việc, điều phối các hoạt động và thống nhất ý kiến của nhóm;

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới của ngành, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của thời đại.

c. Về thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong làm việc nghiêm túc;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác, từ đó đúc rút được những kinh nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt, nhiệt tình trong công việc;

- Có ý thức xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh và cách ứng xử chuẩn mực.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Cử nhân Khoa học quản lí và có thể hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Làm việc ở các phòng, ban, phân x­ưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nư­ớc hoặc tư­ nhân (phòng hành chính - nhân sự, hành chính – tổng hợp, tổ chức cán bộ, tiền lư­ơng – tiền công…) và các cơ quan quản lý nhà nư­ớc từ trung ­ương tới địa ph­ương (UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội các cấp, Liên đoàn lao động các cấp…);

- Công tác trong ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thư­ơng mại, bảo hiểm, luật, chính trị…;

- Làm công tác giảng dạy ở các tr­ường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Cô Nguyễn Thị Kim Phương, SĐT: 0985350919

- Đường link dẫn đến trang Web của Khoa: http://sml.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/         

Thông tin về ngành:

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-khoa-hoc-quan-ly-chuan-muc-tro-thanh-mot-nguoi-quan-ly

Thực tập, thực tế:

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-nganh-khoa-hoc-quan-ly-tim-hieu-ve-quan-tri-doanh-nghiep-tai-cong-ty-co-phan-kim-khi-bac-thai-215

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-nganh-khoa-hoc-quan-ly-tham-quan-mo-hinh-5s-tai-cong-ty-co-phan-may-va-thiet-bi-narime-209

3.2. Đăng ký xét tuyển

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.