Quản trị Lữ hành
Chương trình đào tạo: QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành
Mã ngành: 7810103
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00),

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01),

Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20)

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng thực hành nghề thuần thục, kĩ năng nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh và quản lý du lịch tại các điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng cao của khối ngành lữ hành trong và ngoài nước, đặc biệt đối với khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

 - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Sinh viên điều hành được chương trình du lịch dài ngày; Thiết kế và quản trị được các hoạt động sự kiện; Thuần thục kỹ năng xử lý phàn nàn của khách, chăm sóc khách hàng, marketing du lịch…; Thực hành được các nghiệp vụ khác trong khổi quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,…

- Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về: Xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động nâng cao hiệu quả trong kinh doanh lữ hành quản lý điểm du lịch; Tổ chức thiết kế, xây dựng, bán và điều hành thực hiện chương trình du lịch; Báo cáo đánh giá kết quả công việc nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch.

b. Về kỹ năng

- Kĩ năng nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, đảm bảo người học có kỹ năng nghề cao, phong cách làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực lữ hành, phù hợp với môi trường dịch vụ trong và ngoài nước.

- Kỹ năng mềm:

+ Sinh viên có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, có thể sử dụng tiếng Anh trong thực hành nghề nghiệp;

+ Thành thạo Tin học văn phòng; Sử dụng tốt các phầm mềm quản lý thuộc khối ngành lữ hành đang hiện hành;

+ Có khả năng giao tiếp tốt, diễn giải tốt các vấn đề;

+ Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động của nhóm.

a. Về thái độ

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc;

+ Ít nhất 50% sinh viên thành thạo tiếng Anh trong thực hành nghề nghiệp.

3. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

- Điều hành du lịch:  điều hành các tour du lịch trọn gói trong và ngoài nước; cán bộ quản lý, điều hành tại các điểm du lịch, khu du lịch; điều hành vận tải du lịch…

- Các vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp lữ hành: cử nhân Quản trị lữ hành có thể trở thành giám đốc/phó giám đốc và các vị trí chủ chốt khác trong doanh nghiệp lữ hành sau một thời gian hoạt động thực tế tích lũy kinh nghiệm,

- Cán bộ quản lý tại các cơ quan Nhà nước về du lịch như: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Viện và Trung tâm nghiên cứu du lịch;…

- Giảng dạy về văn hóa du lịch... tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…

- Phát triển doanh nghiệp: tốt nghiệp Quản trị lữ hành, có thể thành lập doanh nghiệp, công ty du lịch.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:                  

  • Lê Thị Anh: 0965.725.123
  • Đào Thị Hồng Thúy: 0974.809.219
  • Nguyễn Ngọc Lan: 0982.092.962
  • Phùng Thị Kim Anh: 0985583491

- Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/tourismtnus/

- Cơ hội nghề nghiệp

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/chay-huong-dan-vien-noi-dia-mua-du-lich

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/hop-tac-toan-dien-trong-dao-tao-nhan-luc-nganh-du-lich-giua-truong-dai-hoc-khoa-hoc-thai-nguyen-voi-hiep-hoi-du-lich-va-cac-doanh-nghiep-hoat-dong-trong-linh-vuc-du-lich-lu-hanh

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/chuyen-nganh-tieng-anh-du-lich-hanh-trinh-hien-thuc-hoa-nhung-giac-mo

Thực tập, thực tế:

http://tnus.edu.vn/tin-tuc/chi-tiet/diem-hen-di-san-mien-trung-hanh-trinh-trong-trai-tim-toi?fbclid=IwAR01V_9f6huT75wBaYbrB9Ado9s6CNK93p1BJ1Mgw8ABU3XDfeNRVnUdtmU

https://www.facebook.com/tourismtnus/videos/339910553234347/

https://www.facebook.com/tourismtnus/videos/2071525329770270/UzpfSTE3ODg5MjU3MTgwMzAyMzQ6MjI0MDc3NDk4NjE3ODYzNg/

3.2 Đăng ký xét tuyển

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây