Quản trị Lữ hành
Chương trình đào tạo: QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành
Mã ngành: 7810103
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20)

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

    Đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành có kiến thức chuyên môn toàn diện và chuyên sâu, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành từ cơ bản đến nâng cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề trong quản trị doanh nghiệp du lịch nói chung và doanh nghiệp lữ hành nói riêng.

2. Mục tiêu cụ thể

    - Người học có kiến thức cơ sở toàn diện để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong ngành du lịch nói chung và quản trị doanh nghiệp du lịch nói riêng.

    - Người học có kiến thức chuyên sâu về tổ chức, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nói chung và doanh nghiệp lữ hành nói riêng.

    - Người học có kiến thức nền tảng về các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn kinh doanh và quản trị du lịch.

    - Người học có kỹ năng thực hành cơ bản đến nâng cao trong hoạt động lữ hành – hướng dẫn;

    - Người học có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị du lịch.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để làm việc tại các vị trí:

    - Hướng dẫn viên du lịch nội địa; hướng dẫn viên du lịch quốc tế; hướng dẫn viên tại điểm; hoạt náo viên; MC; Teambuildinger; Sales tour, chuyên viên thiết kế tour;

    - Quản lý, điều hành các phòng/bộ phận inbound, outbound, domestic, sự kiện … của các doanh nghiệp du lịch – lữ hành.

    - Chuyên viên các phòng, ban, trung tâm của ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch từ địa phương đến trung ương;

    - Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch.

III. CƠ SỞ THỰC TẬP VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

      Công ty cổ phần Truyền thông và Sự kiện Vietpower, Công ty du lịch S9, Công ty du lịch Quốc tế Âu Lạc, Công ty cổ phần du lịch Quốc tế Minh Hoàng, Công ty du lịch Việt Á, Công ty du lịch Trung Dũng, Công ty du lịch Monisa, Công ty du lịch Sen Vàng, Công ty du lịch Đông Á, Công ty du lịch Việt Long, Công ty du lịch Sao Phương Đông, Công ty du lịch Thái Nguyên, Tourism Công ty du lịch Khám Phá Việt, Công ty cổ phần truyền thông Đại Sơn, Công ty du lịch Sao Việt, Công ty du lịch HaSu, Công ty du lịch Viettran Tour, Công ty du lịch Viettravel, Công ty du lịch Ha Giang open tour, Công ty du lịch Red Tou,r Công ty du lịch BST Travel, Tập đoàn SVN Group, Công ty du lịch khách sạn Dạ Hương, Công ty du lịch Thái Hà, Công ty du lịch Á Đông…  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

      Văn phòng Khoa Du lịch (P.401 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

      Email: dulich@tnus.edu.vn

      https://www.facebook.com/tourismtnus

      TS. Chu Thành Huy – Trưởng Khoa (0945.374.116)

      TS. Đỗ Thị Vân Hương – Phụ trách Bộ môn Nhà hàng – Khách sạn (0917.758.595)

      ThS. Hoàng Thị Phương Nga – Phụ trách Bộ môn Lữ hành (0963.954.999)